Indhold

Afsnittet beskriver, hvornår RIM kan ændre en eksisterende afdragsordning, og

hvornår RIM kan acceptere en afdragsordning i stedet for en lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

 • Ændring af en eksisterende afdragsordning
 • Forhøjelse af afdraget
 • Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse
 • Ændring af en eksisterende afdragsordning

  Når skyldners økonomiske forhold ændres, så kan RIM ændre afdragsbeløbet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

  Forhøjelse af afdraget

  Landsskatteretten har udtalt, at "særlige forhold", der taler for, at et afdrag skal fastsættes til et højere beløb efter en betalingsevnevurdering end efter tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5 stk. 1, ikke kan være gældens størrelse og/eller tidshorisonten for gældens afvikling. Det følger således modsætningsvis af denne afgørelse, at hvis der foreligger særlige forhold, kan afdraget fastsættes til et højere beløb efter en betalingsevnevurdering end det beløb som afdraget ville udgøre efter tabeltrækket. Se SKM2007.617.LSR

  Når skyldner har anmodet om, at RIM foretager en konkret betalingsevnevurdering, kan RIM fastsætte en afdragsordning hos skyldner med det afdrag, som kan fastsættes på baggrund af den konkrete betalingsevnevurdering, selvom dette afdrag er større end afdraget efter tabeltrækket. Se SKM2007.647.SKAT

  Landsskatteretten har i SKM2010.711.SKAT anført, at det forhold, at et afdrag fastsat efter en betalingsevnevurdering er højere end et afdrag fastsat efter tabeltrækket, ikke i sig selv er et særligt forhold, der kan begrunde, at afdraget  fastsættes efter en betalingsevnevurdering.

  I SKM2009.608.LSR udtalte Landsskatteretten, at efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6, kan en afdragsordning fastsættes efter en betalingsevnevurdering, hvis skyldneren anmoder herom. En skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden kunne ikke anses som en sådan anmodning.

  Se også
  afsnit I.1.1.3.4 betalingsevnevurdering, der indeholder en oversigt over afgørelser, der forholder sig til, hvornår en afdragsordning kan fastsættes efter en betalingsevnevurdering. 

 •  

  Afdragsordninger i stedet for lønindeholdelse

  Hvis skyldneren beder som det, så kan RIM give skyldneren tilladelse til at afvikle hans restance gennem en afdragsordning i stedet for at blive lønindeholdt. Det er dog en forudsætning, at de almindelige betingelser for en afdragsordning er opfyldt.

  En afdragsordning i stedet for lønindeholdelse skal ske efter en konkret vurdering.

  Se også
  SKM2006.158.SKAT om afdragsordning i stedet for lønindeholdelse.