RIM kan indgå i en afdragsordning eller give skyldner henstand med betalingen. Se INDOG § 3, stk. 2.

Inddrivelsesbekendtgørelsen sondrer mellem følgende typer af afdragsordninger, der angives i prioriteret rækkefølge:

1. Fastsættelse via tabeltræk

Som hovedregel fastsætter RIM afdragsordninger som en procentdel af den årlige nettoindkomst (tabeltræk).

Se afsnit I.1.1.3.3 Tabeltræk om fastsættelse af afdragsordninger efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

2. Betalingsevnevurdering

RIM kan fastsætte en afdragsordning ud fra en konkret betalingsevnevurdering hvis

 • særlige forhold taler derfor
 • skyldner anmoder om det.
 • Se afsnit I.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering om fastsættelse af en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6

  3. Med udgangspunkt i gældens størrelse

  Når der ikke foreligger oplysninger om skyldnerens indkomst på grund af manglende slutligning, så kan RIM fastsætte en afdragsordning med udgangspunkt i gældens størrelse. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 5.

  4. Kulanceaftaler

  RIM kan også acceptere skyldnerens forslag til en afdragsordning, når

  1. særlige forhold taler for det og
  2. hvis forslaget sikrer afvikling af restancen indenfor rimelig tid.
  3. Se afsnit I.1.1.3.5. om kulanceaftaler efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 7