Visning af billede: tolderhverv
Told

Din indgang til SKATs toldsystemer og information om told, hvis din virksomhed handler med lande uden for EU.
 

SKATs toldsystemer Driftsmeddelelser for toldsystemer

Eksport
Import
Manifest
Transit (NCTS)
ICS  (Import Control System)

Aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger samt kendte fejl på SKATs toldsystemer

Driftsmeddelelser og status

Hjælp til varekoder Ny importør eller eksportør?  

Download af toldtariffen
Toldtariffen (Taric)
eVita
Tariferingsforordninger
Bindende tariferingsoplysninger (BTO)

Få en kort forklaring her: Når du handler med udlandet 

Anden information om told Blanketter, vejledning og nyhedsbreve

AEO-certificering
Forenklede procedurer
EORI

Den juridiske vejledning - se afsnit F
Toldrelevante blanketter og dokumenter fra  andre myndigheder og EU
Andre blanketter - Told

Nyhedsbreve til virksomheder

Opslag og adresser Regler og love

EUs tolddatabaser
Find danske toldekspeditioner
Find andre EU-landes told- og skattemyndigheder

EU toldlovgivning - Toldkodeks og Gennemførelsesbestemmelser
Toldloven
Bekendtgørelse om toldbehandling

Generel toldvejledning 72 22 12 12

Teknisk servicedesk 70 15 73 01