Dato for udgivelse
13 Sep 2010 10:20
Resumé

SKAT København var sammen med Københavns Politi, Efterforskningsenheden og Gruppen mod kvindehandel og Københavns Kommune, Ydelsesservice på gaden i FairPlay-aktion.


Formålet med FairPlay-aktionen var at sikre, at de prostituerede piger som arbejder på bordellerne, er registreret for moms og skat, og at de ikke samtidig modtager sociale ydelser eller dagpenge.

Tidligere aktioner har vist, at de prostituerede piger ikke særligt ofte følger reglerne, og derfor ikke afregner moms og skat af deres indtægter. Mange af de prostituerede modtager samtidig dagpenge eller kontanthjælp. Et tæt samarbejde myndighederne imellem, har dog sikret, at de prostituerede som tidligere er antruffet ved besøg på bordellerne, får frataget deres kontanthjælp, og er blevet sat i straksaktivering.

- Når vi træffer en prostitueret som ikke er registreret, udleveres en vejledning om "indkomst ved prostitution". Vejledningen indeholder bla. oplysninger om momsregistreringspligten, samt at alle indtægter vedrørende prostitution er skattepligtige. Endvidere findes der et eksempel på, hvordan det daglige kasseregnskab skal bogføres. Der udleveres også en momsregistreringsblanket, så pigerne kan blive registreret, siger afdelingsleder i SKAT København, Lisbet Hedelund.

SKAT modtager løbende anonyme anmeldelser fra borgere om sort arbejde på bordeller, og det antages, at der skyder ca. 2-3 nye bordeller op i København hver måned. De nye bordeller har mellem 2-4 prostituerede beskæftigede. På mange bordeller har det vist sig, at der ofte træffes udenlandske piger, som arbejder uden arbejds- og opholdstilladelse. Disse piger bliver ved kontrolbesøgene straks anholdt af politiet for at arbejde illegalt i landet, og i de fleste tilfælde bliver de udvist af Danmark.

Statistikken over FairPlay-aktionen, ser således ud:

Antal besøgte adresser:

12

Antruffet prostituerede piger (incl. telefondamer) i alt:

24

Heraf momsregistrerede piger:

  3

Heraf piger som oplyste at det var første arbejdsdag:

  3

Heraf piger der får udbetalt offentlige ydelser:

  5

Heraf piger med fast arbejde andet sted - mistanke om sort arbejde:

  5

Heraf udenlandske piger i alt:

  6

Heraf antal anholdte udlændinge:

  2

Heraf udlændinge der oplyser, at de er selvstændige:

  4

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Lisbet Hedelund, SKAT København - direkte telefon: 72 38 21 46.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter