Der skal betales moms ved levering af nye bygninger, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere, og ved levering af bygninger, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejder, hvor til-/ombygningsarbejderne er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere. Se endvidere afsnit 4 om tidspunktet for, hvornår momsen skal betales af en levering.