Dato for udgivelse
25 Nov 2009 08:45
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Til virksomheder der anvender stempelmærker til tobaksvarer, banderoler til spiritus og cigaretpapir og prismærker til bekæmpelsesmidler.
Sagsnummer
09-164446
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Dette nyhedsbrev omhandler frister i 2009 for bestilling af stempelmærker, banderoler og prismærker, idet SKAT og trykkeriet holder lukket mellem jul og nytår 2009.


Dette nyhedsbrev indeholder information om sidste frist i 2009 for bestilling af

  • stempelmærker til tobaksvarer (cigaretter, pibetobak og finskåren røgtobak) 
  • selvklæbende stempelmærker til røgtobak (pibetobak og finskåren røgtobak) 
  • banderoler til cigaretpapir
  • banderoler til spiritus
  • prismærker til bekæmpelsesmidler.

Det er ikke muligt at bestille eller få trykt stempelmærker, banderoler og prismærker mellem jul og nytår.

Bestilling og afsendelse

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår SKAT senest skal modtage bestilling af stempelmærker, banderoler og prismærker, hvis trykkeriet skal kunne afsende bestillingen i 2009. 

 Bestilling af ...

 skal SKAT modtage senest den ...

 stempelmærker til tobaksvarer i ark

 18. december 2009

 stempelmærker til røgtobak, selvklæbende

 8. december 2009

 banderoler til cigaretpapir

 8. december 2009

 banderoler til spiritus

 8. december 2009

 prismærker til bekæmpelsesmidler

 10. december 2009

Bestilling af stempelmærker, banderoler og prismærker, der er modtaget af SKAT senest på ovennævnte datoer, vil blive videresendt til trykkeriet, således at trykkeriet kan afsende bestillingen senest den 22. december 2009.

Bestillingsadresser

Du kan i skemaet nedenfor se, hvilken e-mailadresse din bestilling af stempelmærker, banderoler og prismærker skal sendes til.

 Bestilling af ...  skal sendes til e-mailadressen ...
 stempelmærker til tobaksvarer og røgtobak  tobakogspiritus.banderolebestilling@skat.dk
 banderoler til cigaretpapir og spiritus

 tobakogspiritus.banderolebestilling@skat.dk  

 prismærker til bekæmpelsesmidler  prismaerker.bestilling@skat.dk

Særligt om stempelmærker med ny afgift.

Den 1. januar 2010 forhøjes afgiften på cigaretter og røgtobak.

Stempelmærker med den ny afgiftssats kan allerede nu bestilles på www.skat.dk/Blanketter. Stempelmærkerne med den nye afgiftssats kan også leveres nu.

Mere information

For mere information om afgiftsforhøjelsen se nyhedsbrevet offentliggjort den 3. november 2009 på www.skat.dk under "Virksomheder" + "Nyheder".

I nyhedsbrevet kan du også læse om reglerne for godtgørelse af anvendte og ikke anvendte stempelmærker med gammel afgiftssats.