Ægtefæller og registrerede partnere kan frit give hinanden gaver, hvis ægteskabet ikke er ophørt ved separation eller skilsmisse, når gaven modtages. Her er som hovedregel ingen gaveafgift og ingen beløbsgrænser. Undtaget er dog gaver, som består af en kapital eller et formuegode, hvorpå der hviler en brugsnydelse. Det kan fx være, hvis din ægtefælle forærer dig nogle obligationer og samtidig forbeholder sig afkastet. I disse situationer skal der betales 15 procent i gaveafgift, dog med fradrag af det afgiftsfri bundbeløb.

Du kan i 2009 give op til 58.700 kr. (i 2008: 56.800 kr.) afgiftsfrit til:

  • Børn og stedbørn
  • Børnebørn, oldebørn og tipoldebørn
    (også stedbørns børn, børnebørn og oldebørn)
  • Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
  • Forældre og stedforældre
  • Bedsteforældre.

Til dit barns eller stedbarns ægtefælle kan du i 2009 give et afgiftsfrit beløb på 20.500 kr. (i 2008: 19.800 kr.).

Beløbsgrænserne reguleres hvert år.

Ægtefæller kan hver give disse beløb til samme modtager. En far og mor kan altså tilsammen give deres barn en gave på 117.400 kr., uden at der skal betales afgift.

Du kan også give op til 58.700 kr. (i 2008: 56.800 kr.) afgiftsfrit til:

  • Personer (fx din ugifte samlever, søskende eller andre), som du har haft fælles bopæl med i de sidste 2 år, før gaven blev givet.
  • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i mindst to sammenhængende år, men som du ikke længere bor sammen med, fordi du eller den anden bor på en institution, fx på et plejehjem eller i en ældrebolig.
  • Plejebørn, som har haft bopæl hos dig i mindst fem sammenhængende år. Det er dog en betingelse, at opholdet begyndte, inden plejebarnet var fyldt 15 år, og at højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.
Eksempel  
Din datter er blevet gift og skal flytte. Du og din ægtefælle vil gerne hjælpe parret økonomisk og betaler: 
Gave fra dig  
Indskud til andelslejlighed

 120.000 kr.

Betaling til håndværkere

13.000 kr.

Betaling til flyttefirma

     3.000 kr.

I alt

 136.000 kr.

   
Gave til datter (136.000:2)

   68.000 kr.

Bundfradrag (datter)

   58.700 kr.

 

   9.300 kr.

Gaveafgift datter
(15 procent af 9.300)

   1.395 kr.

   
Gave til svigersøn (136.000:2):

   68.000 kr.

Bundfradrag  (svigersøn)

   20.500 kr.

 

   47.500 kr.

Gaveafgift svigersøn
(15 procent af 47.500 kr.)

 7.125 kr.

   
Gave fra din ægtefælle  
Gave til datter:  
Brugte møbler til en værdi af

   35.000 kr.

Bundfradrag

   58.700 kr.

 

           0 kr.

Gaveafgift datter

           0 kr.

Da gavens værdi er under det afgiftsfri bundbeløb på 58.700 kr., skal ingen anmelde eller betale gaveafgift. 
Gave til svigersøn:  
En brugt bil til en værdi af

   65.000 kr.

Bundfradrag

   20.500 kr.

 

   44.500 kr.

Gaveafgift svigersøn
(15 procent af 44.500 kr.)

  6.675 kr.

I dette eksempel er det nødvendigt at indsende tre gaveanmeldelser, da der er givet tre afgiftspligtige gaver. Se afsnit om at anmelde gaver.

Bemærk, at gaver til fx søskende, en fraskilt eller frasepareret ægtefælle eller en ugift samlever kun er omfattet af reglerne om gaveafgift, hvis der har været fælles bopæl de to sidste år, før gaven blev givet. Ellers skal der betales almindelig indkomstskat.