Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Visning af billede: linkiconTeknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Visning af billede: linkiconFind nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  

DatoSystemBeskrivelseStatusKlarmelding
2019-04-25 11:33Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Manifest fredag den 26. april 2019 klokken 06.00-07.00, hvorfor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på ICS og Manifest og længere svartider på NCTS, Import og e-Eksport.

Service window for Manifest - Friday April 26th, 2019, 06.00 – 07.00 am. During the period there will be some instability and unavailability

Løst2019-04-26 07:01
2019-04-24 14:01Alle toldsystemer

Der er servicevindue på alle Toldsystemer lørdag den 27. april 2019 klokken 15.15-21.15.

Det betyder, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden: Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang: 

Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist

Online adgang:

Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet. Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Saturday April 27st , 2019, 03.15 pm - 09.15 pm. The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed when the service window has passed.
Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected.

Planlagt nedlukning 
2019-04-24 12:02ICS og Manifest

Der mangler dropdown menu for "Transportmåde / -kode" i Manifest online. Ligeledes mangler "Repræsentationsstatus".

Man kan indsætte værdierne manuelt (selv om man får fejlbesked):

1 for søtransport, 4 for lufttransport

Repræsentationsstatus er enten 1, hvis man selv indsender deklarationen eller 2, hvis man er repræsentant.

INC000000536864

Driftsproblem 
2019-04-24 08:54Alle toldsystemer

Opdatering kl. 10:48 - toldsystemerne er op at køre igen. Nødprocedure må ikke længere benyttes

Opdatering kl. 09:43 - Der er forsat netværksprobler, men det ser ud til at nogle brugere har adgang til on-line systmerne og filoverførsel, det fortsat tilladt at anvende nødprocedure i fornødent omfang.

Toldsystemerne er utilgængelige, såvel online som filoverførsel. Der fejlsøges

Der gives tilladelse til nødprocedure.

INC000000536519

Driftsproblem2019-04-24 10:48
2019-04-23 13:54ICS og Manifest

Der er fortsat problemer med filsvar ved status 40 for MIG og MIO. Der arbejdes fortsat på en løsning.

INC000000527529

Driftsproblem 
2019-04-23 09:26e-Export

Opdateret kl. 10.50: Fejlen er rettet og e-Export kører igen normalt.

e-Export kører meget langsomt. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 10.20: Der fejlsøges stadig.

Opdateret kl. 09.41: Angivelser hænger i status 10 og status 19 siden omkring kl. 09.05. Nødprocedure må anvendes, men vi forventer at alle angivelser går til korrekt status, når fejlen er afhjulpet.

INC000000535678

Løst2019-04-23 10:50
2019-04-20 13:49Alle toldsystemer

Der er servicevindue på NCTS (Transit), ICS og Manifest onsdag den 24. april 2019 klokken 07.00-08.00, hvorfor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på systemerne. Der vil også kunne opleves forsinkelser på tildeling af MRN i e-Export på op til 10 minutter.

Service window for NCTS (Transit), ICS & Manifest  - Wednesday April 24th, 2019, 07.00 - 08.00 am. During the period there will be experience instability and unavailability. Also, MRN's in e-Export might be delayed by up to 10 minutes.

Planlagt nedlukning 
2019-04-20 10:02ICS og Manifest

Filoverførslen til ICS og Manifest virker igen fra kl. 10.58. Nødprocedure må ikke længere benyttes. Fejlede filer skal genindsendes.

Filoverførslen til ICS og Manifest er gået ned i går aftes kl. 22.46 og er stadig ikke kommet op. Nødprocedure er tilladt.

File transfers for ICS and Manifest has been unavailable since the evening of April 19, at 22.46. Fallback procedure is allowed. Resolved at 10.58 (April 20). Fallback procedure is no longer allowed. Failed files must be submitted again.

INC000000534782

Løst2019-04-20 11:05
2019-04-18 10:12Information

Der er udsendt nyhedsbrev om åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk

  
2019-04-16 11:48ICS og Manifest

Der er servicevindue på Manifest onsdag den 17. april 2019 klokken 07.00-07.30, hvorfor der i perioden vil kunne opleves ustabilitet/nedetid på Manifest (rettelse af MIO-svar).

Opdateret 17/4: Servicevinduet var desværre mere omfattende end først annonceret. Der har været kø på filoverførsel og manglende onlineadgang.

MIG og MIO filsvar problemer

Opdatering 17/4-2019 kl. 14.45 - Der er forsøgt fejlrettelse i morges, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt. Der arbejdes videre på en løsning.

Service window for Manifest - Wednesday April 17th, 2019, 07.00 - 07.30 am. During the period there will be experience instability and unavailability

Planlagt nedlukning2019-04-17 07:31
2019-04-15 15:06Alle toldsystemer

På grund af servicevindue onsdag den 17. april 2019 klokken 18.30-19.30 vil der i perioden kunne opleves kortvarig ustabilitet/nedetid på alle toldsystemer. Fejlede filer i perioden bedes gensendt. 

Service window on all customs systems - April 17, 2019 between 6.30-7.30 pm

During the service window short periods of unavailability may occur. Failed files will have to be resent.

INC000000533826

 

Planlagt nedlukning2019-04-17 19:38
2019-04-15 14:33Import- og Eksportsystemerne

Der er et kortvarigt ekstraordinært servicevindue på alle toldsystemer imellem kl. 14.30 - 14.40.

Indsendte filer vil blive behandlet, når servicevinduet afsluttes.

Planlagt nedlukning2019-04-15 14:45
2019-04-15 12:49ICS og Manifest

Kortvarigt servicevindue

På grund af fejlsøgning vil ICS og Manifest være nede i ti minutter mellem kl. 14.30 og 14.40.

ICS and Manifest will be unavailable between 14.30 and 14.40 today, April 15, 2019.

Planlagt nedlukning2019-04-15 14:45
2019-04-12 11:25ICS og Manifest

Ekstraordinært servicevindue Manifest

I dag kl 13:00-13:30 er der servicevindue på Manifest for at undersøge de lange svartider. Der forventes 5-10 minutters nedetid.

Opdatering kl. 14.55: Servicevindue er afblæst.

Servicevinduet rykkest til kl. 14:30-15:00 i dag. Forventet nedetid er fortsat 5-10 minutter.

 

Today 13:00-13:30 there is a servicewindow for the Manifest system to investigate the delays. There will be a 5-10 minute period of unavailability.

INC000000532607

Planlagt nedlukning2019-04-12 14:53
2019-04-12 10:42ICS og Manifest

Lange svartider på Manifest online og filoverførsel

Der opleves i øjeblikket lange svartider, både i online og filoverførsel, på Manifest. Der fejlsøges.

Driftsproblem 
2019-04-12 07:32Import

Problemet ser ud til at være løst.

Nogle brugere oplever problemer med at logge på Import - problemet er tilsyneladende sporadisk og er fejlmeldt.

Løst2019-04-12 07:45
2019-04-11 16:27e-Export

EORI valideringen virker igen - angivelser med EORI skal gensendes.

Der er problemer med EORI validering - angivelser går i fejl.

Det er fejlmeldt.

Løst2019-04-11 16:37
2019-04-11 15:54Import

Der kan forekomme kortvarige udfald på REX-valideringen i aften, den 11. april 2019 imellem kl. 20.00 og kl. 24.00. 

There may be short gaps in REX-validations this evening, the 11th of April 2019 between 20:00-24:00. 
INC000000532126

Planlagt nedlukning2019-04-12
2019-04-09 19:02TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængeligt onsdag den 10. april 2019 klokken 0800-0900 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-04-10 09:00
2019-04-09 13:47ICS og Manifest

MIG og MIO filsvar problemer

Opdatering 17/4-2019 kl. 14.45 - Der er forsøgt fejlrettelse i morges, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt

Der opleves manglende filsvar på MIG/MIO, når disse kommer i status 40. Der arbejdes på sagen.

Selve angivelserne kommer i de rigtige status; det er filsvar, der ikke afsendes som de bør. Man kan se korrekt status online.

INC000000527529

Opdateret 10/4 kl. 15.24: Vi har desværre ikke mulighed for at gensende de manglende svar, da disse ikke er blevet lavet korrekt i første omgang.

10/4 kl. 13.31: Fejlen er nu fundet. Nu skal man så lave en rettelsespakke og afprøve den på testmiljøet, inden vi lægger den på Produktionsmiljøet.

 

Driftsproblem 
2019-04-09 09:56TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængelig i dag tirsdag den 9. april 2019 klokken 10:30-13:00 på grund af opdateringer.

Situationen vedrørende Brexit No deal er fortsat uafklaret.
Men for at give virksomheder mulighed for at teste ændringer ved Brexit No Deal, er ændringerne blevet lagt på Test for Erhvervslivet (TFE) tidligere i dag.

Virksomheder bedes være opmærksom på:
- At der i forbindelse med servicevinduet vil være opdatering af klienterne til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport, hvilket for virksomheder med eksempelvis Citrix vil kræve central download heraf.
- At adgang til de opdaterede klienter - både til Test for Erhvervslivet og Produktion - allerede nu - Citrix-administratorer med flere - kan rekvireres ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. De opdaterede klienter vil dog først virke efter udlægning.

Såfremt Brexit No Deal ikke bliver til noget fredag den 12. april 2019 vil der blive orienteret nærmere på Driftsstatus.
Hvis ændringerne rulles tilbage på Test for Erhvervslivet skal virksomheder med eksempelvis Citrix være opmærksom på, at de så skal rulle tilbage til tidligere version (alternativ kan tidligere version rekvireres ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk). Samtidig skal eventuel forberedt Citrix til Produktion fjernes.

The Test environment for all danish customs systems will be unavailable today, Tuesday the 9th of April, 10:30-13:00 for system updates.

Planlagt nedlukning2019-04-09 13:00
2019-04-05 15:59ICS og Manifest

En genstart ser ud til at have løst problemet - nødprocedure ej længere tilladt.

Online-delen af Manifestsystemet har meget lange svartider og ender oftest ud med Failure of Apache Bridge.

Der gives tilladelse til nødprocedure.

INC000000527735

Løst2019-04-05 17:15
2019-04-04 16:41ICS og Manifest

Manifest online - lange svartider/timeout

Der kan opleves lange svartider eller direkte timeout, når man vælger et nyt menupunkt (Ankomstmeddelelse, etc.) i Manifest online.
Der arbejdes på at finde fejlen. Ingen tidshorisont.

Driftsproblem2019-04-05 17:15
2019-04-04 10:24e-Export

En del angivelser fra i nat og igen her til morgen, hænger fast i status 20. Fejlretning pågår.

Løst2019-04-04 11:12
2019-04-04 09:38ICS

Mange oplever fejlen "Risk analysis not complete for ENS" for ENS'er indgivet i nat. Vi er ved at fejlrette.

Angivelser er nu genindsendt, hvilket retter fejlen. 

Løst2019-04-04 11:10
2019-04-03 09:49Alle toldsystemer

REMINDER - Servicevindue i aften:

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 3. april 2019 klokken 18.00-22.15.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Eksport, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning
Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Virksomhederne bedes være opmærksom på:
- At der i forbindelse med servicevinduet ikke vil være nye klienter til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport.

Service window for all customs systems - Wednesday April 3th, 2019, 06.00 - 10.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Opdateret 22.35: Alle systemer åbnet op for igen. Der kan dog være lange svartider i Manifest onlines menu, specielt Ankomstmeddelelser

22.27: Servicevinduet er forsinket

Planlagt nedlukning2019-04-03 22:35
2019-04-03 09:16e-Export

Der kan opleves en kort nedetid imellem kl. 7-8 på e-Export på grund af et servicevindue torsdag den 4. april 2019.

Der sker opdatering af "den tykke klient", som skal rette op på problemer med langsomhed ved større angivelser. Brugere af e-Export bedes logge af systemet kl. 8 og derefter logge ind igen, for at sikre at nyeste version tages i anvendelse.

Planlagt nedlukning2019-04-04 07:35
2019-04-01 15:36e-Export

Opdateret 2.4.2019 kl. 7.10 - Problemet er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Der dannes ikke MRN i e-Export siden kl. 14.53. Dette skyldes problemer med Transit-systemet. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 15.45: Nødprocedure må anvendes. Vi forventer at udførslerne i status 40 får MRN, når problemet er løst.

Opdateret kl. 17.15: Der fejlsøges fortsat - endnu ingen tidshorisont for løsning.

Opdateret kl. 20.30: Der fejlsøges fortsat - stadig ingen tidshorisont for løsning.

Opdateret kl. 21.05: Der fejlsøges fortsat - endnu ingen tidshorisont for løsning - næste opdatering vil blive 02.04.2019 kl. ca. 07.00.

INC000000524051

Løst2019-04-01 21:20
2019-04-01 15:30e-Export

Opdateret 2.4.2019 kl. 7.10 - Problemet er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Der dannes ikke MRN i e-Export siden kl. 14.54. Dette skyldes problemer med Transit-systemet. Der fejlsøges.

Løst2019-04-01 21:20
2019-04-01 15:26Transit (NCTS)

Opdateret 2.4.2019 kl. 7.10 - Problemet er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Indsendte filer til NCTS (Transit) behandles ikke (siden kl. 14.53). Der fejlsøges.

Opdateret kl. 15.51: Nødprocedure er nu tilladt - hvis nødprocedure anvendes, skal der indgives sletningsanmodning på den tilsvarende angivelse i NCTS.

INC000000524038

Løst2019-04-01 21:20
2019-03-31 10:30ICS og Manifest

Opdatering kl. 18.30 Problemerne med filoverførsel til ICS og Manifest er løst - nødprocedure er ikke længere tilladt

Filer indsendt under nedbruddet vil ikke blive behandlet, men skal indsendes igen.

 Opdatering kl. 17.00 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 16.00 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 14.58 Der fejlsøges stadig. Der er adgang til ICS og Manifest via online-adgang.

Opdatering kl. 13.57 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 12.57 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 12.25 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 11.40 Der fejlsøges stadig.

Opdatering kl. 11.00 Der fejlsøges stadig. Der er adgang til ICS og Manifest via online-adgang.

Det er problemer med filoverførsel på ICS og Manifest - Der fejlsøges.

Der må anvendes nødprocedure i nødvendigt omfang

INC000000522992 

Update kl. 18.30 The problem with the FTP GW for ICS and Manifest is solved - The use of fallback procedure is no longer allowed. 

The FTP GW for ICS and Manifest is currently unavailable for the ICS and Manifest systems.
The use of fallback procedure is allowed.     

Løst2019-03-31 18:30
2019-03-28 15:29e-Export

Til Citrix-administratorer m.fl., der har behov for at klargøre klienter på forhånd:

Den næste version af e-Export 5.10.9-5 er nu klar til afhentning på vores ftp-site. Adgangsoplysninger til sitet fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk.

Husk at kontrollere filens navn, da andre filer ligger tilgængelige:e-Export-PROD-5.10.9.5-zip i mappen ZIP.

Bemærk at denne version af e-Export først vil virke efter næste udlægning, som forventes i slutningen af næste uge (nærmere følger snarest).

  
2019-03-28 14:58e-Export

Der er cirka 10 minutters forsinkelse i filbehandling på e-Export.

Løst 
2019-03-27 11:39TFE

Test for Erhvervslivet - Servicevindue.

Testmiljøet for Toldsystemerne vil være utilgængelig torsdag den 28. marts 2019 klokken 10-13 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-03-28 12:55
2019-03-27 11:05Information

Der er udsendt nyhedsbrev om åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk

  
2019-03-27 08:57Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 3. april 2019 klokken 18.00-22.15.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Eksport, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning
Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Virksomhederne bedes være opmærksom på:
- At der i forbindelse med servicevinduet ikke vil være nye klienter til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport.

Service window for all customs systems - Wednesday April 3th, 2019, 06.00 - 10.15 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-04-03 23:37
2019-03-26 11:30Import- og Eksportsystemerne

Reminder: Brug venligst disse links for at starte toldsystemerne:

Import: https://import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://export.skat.dk/export-installer.exe

Når systemerne er installeret, benyttes de genveje, som installeres på Skrivebordet, fremover.

  
2019-03-20 12:16Import

Der kan forekomme kortvarige udfald på REX-valideringen i aften, den 20. marts 2019 imellem kl. 20-23.

Planlagt nedlukning2019-03-20 23:00
2019-03-13 15:30Import

Til virksomheder der importerer varer under GSP ordningen: I forbindelse med udlægningen i aften aktiveres valideringen af REX-numre. Se Nyhedsbrev om REX-validering udsendt i dag.

  
2019-03-12 15:47Alle toldsystemer

Reminder:

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 13. marts 2019 kl. 18-22.45

Service window on all customs systems on Wednesday, March 13, 2019 between 6 pm and 10.45 pm.

(See original message from 2019-03-06 13:41 and 2019-03-08 13:24)

Planlagt nedlukning2019-03-13 22:44
2019-03-12 15:36Information

Toldbevillingssystemet (EU) er utilgængeligt i aften 12/3-2019 kl. 20-22 samt den 14/3 fra kl. 19 frem til kl. 03.

Planlagt nedlukning2019-03-14 03:00
2019-03-12 12:16e-Export

Ifm. Online rettelser af angivelser med mange vareposter (mere end 20) vil der kunne opleves meget lange reaktionstider fra e-Eksport systemet. Det opleves som at skærmen "fryser". Der fejlsøges, men en hurtig løsning er ikke umiddelbart mulig.

For så vidt muligt bør ændring af udførsler med mange vareposter derfor ske via filoverførsel.

Driftsproblem 
2019-03-12 09:14EMCS

På grund af servicevindue på EMCS vil der være lukket for adgang torsdag den 14. marts 2019, kl 17:00 til 19:00.

The EMCS system will be unavailable because of a service window on Thursday the 14th of March from 17:00 to 19:00. 
INC000000513031

Planlagt nedlukning2019-03-14 19:00
2019-03-11 20:18Import- og Eksportsystemerne

Import/Eksport/NCTS (Transit) kan være nede

Der er i øjeblikket problemer med filoverførsel. Det lader umiddelbart til, at noget er gået i stå 19.55.

Manifest og ICS er ikke påvirkede. Onlineversionen af Import og Eksport virker.

Der problemsøges.

Opdatering 21.10: Systemene er i gang igen. Nødprocedure aflyst.

Opdatering 20.58: Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang. Det ser ud til, at systemerne fungerer i baggrunden, men det er filsvarene, der ikke sendes ud.

Løst2019-03-11 21:10
2019-03-09 10:02NTSE

Adgangen til toldbevillinger er lukket fra 10. marts 2019 kl. 17 til 11. marts kl. 6 grundet opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-03-11 06:00
2019-03-08 13:24Import- og Eksportsystemerne

Efter dagens udlægning er følgende ændringer klar på TFE (Test for Erhvervslivet):  

- Validering af REX-numre er slået til i importsystemet

- I e-Export er der nu mulighed for at indsætte udenlandsk EORI-nummer ved filoverførsel (Se opdaterede filbeskrivelser her)

Ændringer træder først i kraft på PRODUKTIONSMILJØET efter udlægningen på onsdag 13. marts.

For virksomheder, der ønsker adgang til de opdaterede klienter allerede nu, kan de fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. (De opdaterede klienter vil dog først virke efter onsdagens udlægning).

---

After todays release, the following changes are ready on TFE (Test For Businesses):

- Validation of REX-numbers is working in the Import-system

- In e-Export, foreign EORI-numbers can be entered in export declarations made via file transfer (See the updated file specifications here

The changes will be active on the PRODUCTION ENVIRONMENT after the release on Wednesday the 13th of March. 

For companies who wish access to the updated clients here and now (before the release), please write to servicedesk@toldst.dk.  (The updated clients will only work after the release on Wednesday).

  
2019-03-06 13:44TFE

Alle testmiljøer er utilgængelige fredag den 8. marts 2019 mellem kl. 10-13.15 på grund af opdateringer.

 

Planlagt nedlukning2019-03-08 12:20
2019-03-06 13:41Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 13. marts 2019 kl. 18-22.45

(Flyttet fra lørdag den 9. marts).

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden: Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

Filadgang: Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Onlineadgang: Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Virksomhederne bedes være opmærksom på:
- At i forbindelse med servicevinduet genaktiveres valideringen af REX-numre (Nyhedsbrev 7. august 2018 - Implementering af automatisk kontrol af REX numre).
- At der i forbindelse med servicevinduet vil være nye klienter til brugerne af onlinedelen af Import og e-Eksport, hvilket for virksomheder med Citrix vil kræve central download heraf.

Service window for all customs systems - Wednesday, March 13, 2019, 6pm - 10.45 pm

(Moved from Saturday, March 9th, 2019)

All customs systems will be unavailble during the service window. Fallback procedure will be allowed.

Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed. For online users, please be aware that new clients will installed.

Planlagt nedlukning2019-03-13 22:44
2019-03-05 13:44Import

Standardfortoldninger lavet online, bliver først frigivet kl. 16, hvis de er indtastet af en toldmedarbejder.

  
2019-03-05 11:32e-Export

Der er desværre omkring 40 minutters ventetid på e-Export ved filoverførsel. Dette skyldes i høj grad servicevinduet, men vi er ved at tjekke om der er noget vi kan gøre.

Opdateret kl. 16.55 Svartiderne er tilbage til det normale

Løst2019-03-05 16:55
2019-03-05 10:28Import- og Eksportsystemerne

Brug venligst disse links for at starte toldsystemerne:

https://import.skat.dk/import-installer.exe

https://export.skat.dk/export-installer.exe

Derefter benyttes de genveje, som installeres på Skrivebordet.

  
2019-03-04 13:35Alle toldsystemer

REMINDER - se 2019-02-27 kl. 07:40

Opdatering kl. 10.23: Servicevinduet er nu afsluttet og der er igen åbent for adgang.

Opdatering kl. 10.15: Servicevinduet er stadig forlænget, men vi forventer at det afsluttes snarest.

Servicevinduet må desværre forlænges til kl. 10.00

Der er servicevindue på Toldsystemerne tirsdag den 5. marts 2019 klokken 05.30-09.15 grundet ny klient til brugerne af onlinedelen på Import og e-Eksport (Nyhedsbrev 13. februar 2019 - Toldsystemet Import og e-eksport - ny tilgang til onlinedelen). (Bemærk at du skal bruge PRODUKTIONS-links i bunden af nyhedsbrevet)

BEMÆRK:
Installationsvejledning sidst i denne meddelelse.

Service window for all customs systems

The Service windows has been delayed - expected to end at 10.00

Tuesday Marts 5th, 2019, 05.30 - 09.15 am. 

Vejledning på dansk:

installation_af_klienter_til_toldsystemet_(import_og_e-export).pdf

Guide in English:

installation of new clients for danish customs (import og e-export).pdf

Planlagt nedlukning2019-03-05 10:23
2019-03-04 08:49NTSE

Adgangen til toldbevillinger er lukket fra 5. marts 2019 kl. 19 til 6. marts kl. 5 grundet opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-03-06 05:00
2019-03-01 15:04Alle toldsystemer

Flyttet til onsdag den 13. marts kl. 18-22.45

Se ny besked fra 2019-03-06 13:41.

The service window has been moved to Wednesday, March 13 2019, 6pm - 10.45 pm

Service window for all customs systems - Saturday, March 9th, 2019, 03.15 pm - 06.30 pm.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning 
2019-02-27 07:40Alle toldsystemer

Opdatering kl. 10.23: Servicevinduet er nu afsluttet og der er igen åbent for adgang.

Servicevinduet må desværre forlænges til kl. 10.00.

Der er servicevindue på Toldsystemerne tirsdag den 5. marts 2019 klokken 05.30-09.15 grundet ny klient til brugerne af onlinedelen på Import og e-Eksport (Nyhedsbrev 13. februar 2019 - Toldsystemet Import og e-eksport - ny tilgang til onlinedelen).

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

 • Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

 Fil adgang:

 • Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service window for all customs systems

The Service windows has been delayed - expected to end at 10.00

Tuesday Marts 5th, 2019, 05.30 - 09.15 am. Installation of new clients for online access to Import and Export. The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-03-05 10:23
2019-02-26 13:36e-Export

Udførselsangivelser sidder fast i status 20. Der fejlsøges.

Kl. 14.44: Problemet er løst på den måde, at nye angivelser kommer videre. Angivelser, der er fanget i status 20 mellem kl. 12.50 og 14.15, vil blive skubbet videre af vores leverandør. Det er tilladt at indgive en erstatningsangivelse, hvis man ikke kan afvente.

kL. 14.00: Problemet har stået på siden kl. 12.50. Der gives tilladelse til nødprocedure.

INC000000504826

Løst2019-02-26 14:50
2019-02-25 11:50Information

OBS! Tirsdag den 5. marts ændres adgang til Toldsystemets online-del 

Fra tirsdag den 5. marts 2019 kan du ikke længere logge på Toldsystemet onlinedelen (Import og E-export) med dit nuværende link. Se nyhedsbrev fra 13. februar 2019. Du skal downloade en ny klient for at starte systemet op. For at forberede overgangen og for at sikre, at du fortsat kan få adgang, anbefaler vi, at du prøver at installere de nye klienter fra vores testsystem (TFE):

 Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

 e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

 Hvis du når frem til login-billedet, er installationen i orden. Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte Servicedesken.

 

ATTENTION! Changes to the online Customs Systems on the 5th of March

From the 5th of March 2019 the current links to the online Customs Systems (Import and e-Export) will no longer work. Read the newsletter from February the 13th. You must download a new client to start the customs systems. In order to ease the transition and make sure you can continue to access the systems, we recommend that you try installing the new clients via our test environment (TFE): 

Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

If you see the login-window after the installation, then everything is in order. If not, you are welcome to contact the Service Desk.

Planlagt nedlukning2019-03-05 10:23
2019-02-21 15:16Information

Onsdag d 20/2-19 fra ca. kl. 21.14 til kl. 23.31:

Filoverførsel på import, e-Export og NCTS var nede.

INC000000502464

 

Løst2019-02-20 23:31
2019-02-19 09:09EMCS

Ekstraordinært servicevindue på NemID/TastSelv

NemID vil være utilgængelig torsdag d. 21. feb. 2019 kl. 22.00 til fredag d. 22.02 kl. 07.00.

Dette betyder, man ikke vil kunne logge ind på TastSelv og dermed EMCS.

Service window for EMCS Thursday 21 Feb. 2019, 10.00 pm to Friday 22 Feb. 2019, 07:00 am.

EMCS will be unavailable during the service window.

INC000000501102

Planlagt nedlukning2019-02-22 07:00
2019-02-18 10:42EMCS

EMCS Information om deaktivering af TLS v1.0 og TLS v1.1 på SKAT B2B webservices

Til orientering for udbydere og virksomheder som kalder services på SKATs B2B gateway

Den 19/2-2019 fjernes cipher TLS v1.0 og TLS v1.1 på B2B Web Service Gateway i PRODUKTION, som herefter kun understøtter TLS v1.2. Der er IKKE behov for at udskifte certifikater i forbindelse hermed.

Information for providers and companies that call services on SKATs B2B gateway,

As of February 19, 2019, cipher TLS v1.0 og TLS v1.1 will be removed from B2B Web Service Gateway in PRODUCTION which hereafter only support TLS v1.2. There is NO need to replace certificates in connection with this.

  
2019-02-14 10:22TFE

Servicevinduet på TFE (idag den 14. februar 2019) er udsat fra kl. 10 til kl. 14. Forventes afsluttet kl. 16.15.

Engelsk udgave af nyhedsbrevet (Newsletter in English): 14-feb-2019-en.pdf 

Installationsguide (Installation Guide in English): installation af klienter til toldsystemet (import og e-export)-en (002).pdf

Planlagt nedlukning2019-02-14 16:30
2019-02-13 15:32TFE

Import og Eksport i testmiljøet (TFE)

Servicevinduet på testmiljøet er udsat til kl. 14-16.15.

Der er servicevindue på test-miljøet (TFE) torsdag den 14. februar 2019 kl. 10-12.15 på grund af udlægning af nye klienter (tyk klient) til Import og e-Export. Se nyhedsbrev Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen.

I forhold til første udlægning er der sket ændringer, der bl.a. skal lette administration af Citrix-løsningen, installation på Mac osv.

Udlægning i produktion forventes 5. marts 2019. Vi opfordrer virksomheder, der anvender onlineløsningen, til at teste.

Planlagt nedlukning2019-02-14 16:30
2019-02-11 12:09ICS og Manifest

På grund af servicevindue vil der i perioden onsdag den 13. februar 2019 klokken 18.00-22.00 kunne opleves utilgængelig på ICS/Manifest online i 2 * 15 minutter. Det er ikke muligt at sige præcis, hvornår de to nedetider vil ske.

Løst2019-02-13 20:15
2019-02-08 11:20Import

Der er forlængede svartider på filoverførsel til importsystemet. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 12.23: Serveren er blevet genstartet og filflowet er ved at være tilbage til det normale.

Løst2019-02-08 12:22
2019-02-06 14:49Import- og Eksportsystemerne

Import, e-Export og NCTS.

Der har lige været et lille udfald på filoverførsel.

Problemet er løst.

Der kan nu være lidt forsinkelse på filsvar, indtil køen er afviklet. 

 

Løst2019-02-06 14:44
2019-02-04 11:54e-Export

Lange svartider på e-Export

Vi oplever lige nu lange svartider på filoverførsler til e-Export. Filerne modtages hurtigt, men lige nu kan svartiden være op til 30 minutter.
Der er ingen problemer med selve behandlingen af filerne - det tager blot tid at sende svaret.

Angivelser kan med fordel udsøges i online-delen.

Opdateret 12:20: Svartider på 60 min. er set. Der fejlsøges.

Opdateret 12:40: Svartiderne ser igen ud til at være normale over hele feltet

INC000000492948

Løst2019-02-04 14:03
2019-02-04 09:10Taric

Fejl i Taric

Taricfilen fra fredag aften er fejlet i indlæsningen.

Toldordning 420
Toldordning 420 "Begrænsning af overgang til fri omsætning er ikke blevet lukket på stålprodukter."

Problemet løses ved at:

 • I 44.2 at anføre "I004" som type og "X" som værdi.
 • I 44.6 skrives følgende besked: "Toldordning 420. Begrænsning af overgang til fri omsætning er ikke blevet lukket på stålprodukter"

NB -  dette gælder kun, hvis der i Taric samtidig er et toldkontingent, som starter med 09.88 eller 09.89.

Ovenstående kan kun gennemføres, hvis man samtidig anmoder om kontingenttoldbehandling.
Hvis man angiver tarifmæssig told, så fejler angivelsen.

Der arbejdes på en løsning.

Opdateret 12:36 : Taricfilen er nu indlæst, så problemet med certifikatkode I004 er nu løst.

Løst2019-02-04 12:44
2019-02-01 13:41Import

Beskyttelsesforanstaltninger på importen af visse stålprodukter.

De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger på importen af visse stålprodukter afløses af endelige foranstaltninger. De midlertidige foranstaltninger afsluttes 2 dage tidligere end oprindeligt fastsat. Afslutningen af de midlertidige foranstaltninger vil først blive opdateret i TARIC i aften fredag d. 1. februar 2019. Angivelser, som er angivet efter den midlertidige ordning og som får satsdato fra og med 2. februar 2019 vil derfor gå i fejl.
Se også nyhedsbrev: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2285177&vid=216326

Opdateret 4. feb. 09.30: Filen fejlede ved udlægning i fredags. Der arbejdes på en løsning. Se 'Fejl i Taric' (nyere opslag) for mere information.

Løst2019-02-04 12:30
2019-02-01 12:20e-Export

Der opleves p.t. svartid på ca. 10 minutter ved filoverførsel (FTP)

Løst2019-02-01 14:05
2019-01-30 08:59Alle toldsystemer

Servicevinduet i dag, 30. januar 2019, er udsat indtil videre. Vi fortsætter således med JNLP-fier til import og eksportsystemerne indtil nærmere besked gives.

Message in English regarding postponement of new import and export clients: postponed-release.pdf

  
2019-01-29 15:43Import- og Eksportsystemerne

Der er i øjeblikket ca. 15 minutters forsinkelse på filoverførsel  vedr. import, eksport og NCTS

Løst2019-01-29 16:01
2019-01-28 14:01Alle toldsystemer

UDSKYDES - Se nyhedsbrev her

 

REMINDER

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 30. januar 2019 klokken 05:30-09:15 grundet ny klient til brugerne af onlinedelen på Import og e-Eksport (Nyhedsbrev 15. januar 2019).

 Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

 • Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

 Fil adgang:

 • Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Postponed - more information to follow

Service window for all customs systems - Wednesday January 30th, 2019, 05.30 am - 09.15 am.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning 
2019-01-28 09:03e-Export

Opdatering: EORI-valideringen fungerer igen.

EORI-validering fungerer sporadisk i e-Export. Der fejlsøges 

Løst2019-01-28 09:49
2019-01-25 15:49Alle toldsystemer

EORI-validering fungerer sporadisk

Dvs. adgang til Manifest online er påvirket. Muligt også Manifest filoverførsel.

Der fejlsøges.

Nogle gange kommer der tilsyneladende noget igennem.

INC000000488094 

Opdatering 23:00: EORI validering køre igen som normalt. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Opdatering 16:27: Der må benyttes nødprocedure i fornødent omfang.

EORI-validation isn't working properly. Effects Export, Transit and possibly Manifest

Løst2019-01-25 23:00
2019-01-25 15:18Alle toldsystemer

Reminder:

Der er servicevindue søndag den 27. januar 2019 klokken 0715-1400.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

                   Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning. Filer indsendt til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle.

Online adgang:

Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Sunday January 27th , 2019, 07.15 - 02.00 pm. Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed when the service window has passed. Files sent to ICS and Manifest will fail.

Online GUI's are unavailable.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

 

Løst2019-01-27 15:00
2019-01-24 18:48ICS og Manifest

Problemet med Manifest er løst og  - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Manifest har problemer både online og filoverførsel.

Der fejlsøges pt. af leverandør.

ICS har umiddelbart ingen problemer.

EORI-valideringer i e-Export og Transit virker ikke som følge af dette problem.

 

Der må anvendes nødprocedure i nødvendigt omfang.

Access to Manifest is unavailable. The use of fallback procedure is allowed.

 

INC000000487553

Løst2019-01-24 19:59
2019-01-24 13:49Information

Servicevinduet er udsat indtil videre.

Den 30. januar 2019 ændres den måde, hvorpå man tilgår Import og e-Export (onlinedelen). De nye klienter skal som nævnt i nyhedsbrev af 15. januar 2019 downloades og benyttes fra 30. januar 2019.

Vi kan varmt anbefale, at brugerne tester installationen af Import og e-Export i testmiljøet (TFE) inden 30. januar 2019, da det kan være nødvendigt at afklare internt i virksomheden, om der skal ændres eller rettes i firewalls og antivirusprogrammer.

Ved test af installationen behøver man ikke gå videre end til log-in boxen, da det ikke er nødvendigt at logge ind for at teste installationen (adgang kræver testbrugerrettigheder). Derved kan man se, at man kan køre exe-filen, og har kontakt til vores server.

Programmerne er tilgængelige til testmiljøet (TFE) her:

Import: https://tfe-import.skat.dk/import-installer.exe

e-Export: https://tfe-export.skat.dk/export-installer.exe

Planlagt nedlukning 
2019-01-24 11:51Eksport

Forsinket svartid på e-Export

Opdatering:

Der er nu igen normale svartider.

 

Der er lige nu ca. 15 minutters svartid på filer til e-Export.

Løst2019-01-24 12:34
2019-01-23 14:35Alle toldsystemer

Servicevinduet er udsat indtil videre.

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 30. januar 2019 klokken 05:30-09:15 grundet ny klient til brugerne af onlinedelen på Import og e-Eksport (Nyhedsbrev 15. januar 2019).

 Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

 • Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS og Manifest

 Fil adgang:

 • Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service window for all customs systems - Wednesday January 30th, 2019, 05.30 am - 09.15 am.
The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning 
2019-01-21 16:22Servicedesk

Export og Transit follow-up siderne hos EU er ikke opdateret siden i 17/1-2019. Dette er fejlmeldt til EU.

Løst2019-01-23 08:20
2019-01-21 12:40TFE

Testmiljøet for toldsystemer vil være utilgængelig tirsdag den 22. januar 2019 klokken 1000-1130 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-01-22 11:34
2019-01-18 15:41EMCS

EU's SEED-database er hermed opdateret. 

EU's database med SEED-oplysninger
 er ikke fuldt opdateret. Dette er fejlmeldt til EU. Oplysningerne er dog korrekte i EMCS.

Løst2019-01-21 13:30
2019-01-16 15:26e-Export

Filbehandlingstiden på e-Export er lige nu omkring 15 minutter. Der fejlsøges, men det tyder på at systemet modtager mange filer.

INC000000482395

Løst2019-01-16 17:59
2019-01-14 11:41TFE

Test for Erhvervslivet

18/1-2019 kl. 12.45: Der er nu åbnet for download af de nye klienter. Servicevinduet pågår stadig for Told's interne brugere, men der er åbnet for erhvervslivet.

18/1-2019 kl. 09.49: Servicevinduet er stadig åbent. Ny status kl. 11.30.

17/1-2019 kl. 15.06: Servicevinduet stadig åbent. En løsning forventes fredag 18/1-2019.

17/1-2019 kl. 11.37: Fejlen er identificeret, men servicevinduet er stadig åbent. Ny status omkring kl. 15.30

17/1-2019 kl. 10.08: Servicevinduet kan endnu ikke afsluttes. Ny status omkring kl. 11.30.

Kl. 16.01: Servicevinduet kan ikke afsluttes idag. Vi orienterer nærmere i morgen, den 17/1-2018.

Kl. 12.41: Servicevinduet pågår stadig. Vi kan lige nu ikke give et endeligt afslutningstidspunkt. Muligvis først i morgen.

Der er servicevindue på TFE-miljøet onsdag den 16. januar 2019 kl. 10-11.30.

(Opdateret 15/1: Sluttidspunkt bliver kl. 11.30)

Vi overgår til "tyk klient" for onlinebrugere, hvilket er nærmere beskrevet i nyhedsbrevet Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen. Bemærk at den tykke klient først kan downloades efter servicevinduets afslutning.

Planlagt nedlukning2019-01-18 13:38
2019-01-11 09:27EMCS

Til orientering for udbydere og virksomheder som kalder services på SKATs B2B gateway,

Per 15. januar 2019 fjernes cipher TLS v1.0 og TLS v1.1 på B2B Web Service Gateway i TEST, som herefter kun understøtter TLS v1.2.

Den 19. februar 2019 fjernes cipher TLS v1.0 og TLS v1.1 på B2B Web Service Gateway i PRODUKTION, som herefter kun understøtter TLS v1.2.

Der er IKKE behov for at udskifte certifikater i forbindelse hermed.

  
2019-01-09 22:42Alle toldsystemer

Der er servicevindue søndag den 27. januar 2019 klokken 0715-1400.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

                   Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

Filer til Import, e-Eksport og NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning. Filer indsendt til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle.

Online adgang:

Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems – Sunday January 27th , 2019, 07.15 - 02.00 pm. Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed when the service window has passed. Files sent to ICS and Manifest will fail.

Online GUI's are unavailable.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Løst2019-01-27 15:00
2019-01-07 09:48Alle toldsystemer

Reminder

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 9. januar 2019 klokken 18.00-21.00.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

 • Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 •  Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning

Online adgang:

Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems - Wednesday January 9th, 2019, 06.00 pm - 09.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-01-09 20:55
2019-01-03 17:14TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængelig fredag den 4. januar 2019 klokken 1000-1215 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2019-01-04 15:28
2019-01-03 08:44Alle toldsystemer

Filoverførsel (FTP) er gået i stå (Import, Export og NCTS)

Opdatering 11.09: Filoverførsel fungerer igen - nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Opdatering 10.32: Det lader til at systemet er oppe igen. Vi holder lidt øje med situationen.

Opdatering 09.57: Der er desværre endnu intet nyt - der arbejdes fortsat på at løse problemet.

Der arbejdes på at få løst problemet. Online fungerer.

Manifest og ICS er ikke påvirket.

Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

INC000000473914

Løst2019-01-03 11:08
2019-01-02 09:38e-Export

Toldstedet DE004851 (Waltershof) fejler i øjeblikket i e-Export. Andre tyske udgangstoldsteder lader til at virke.

Der fejlsøges.

INC000000472847

Løst2019-01-07 09:26
2019-01-02 08:01Taric

Fejl i Taric

Opdatering 12:40 - Taric filen er nu indlæst. Det betyder, at de autonome suspensioner og toldkontingenter for 2019 nu kan anvendes.

Opdatering 11:10 - Det tager længere tid end forventet at få indlæst taric filen.

Seneste Taric fil som vi har modtaget fra EU-Kommissionen er fejlet i indlæsningen. Filen indeholder bl.a. data, som vedrører nye autonome suspensionsordninger og nye autonome toldkontingenter.  Ordningerne kan derfor pt. ikke anvendes. Der arbejdes på en løsning (forventes løst i løbet af  1 - 2 timer).

Autonome suspensioner:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069&from=DA

Autonome toldkontingenter:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2070&from=DA

Løst2019-01-02 12:40
2018-12-27 11:24e-Export

Problemer på e-Export (hænger i status 20 og manglende MRN i status 40)

Der har desværre været et driftsproblem relateret til e-Export i juledagene. Angivelser, der er gået i risikoanalyse den 24. eller 25. december hænger desværre i et vist omfang i status 20. Der er ingen kendte problemer for nye angivelser.

De hængende angivelser vil blive skubbet videre af vor leverandør, men i hastende tilfælde er det i orden at lave en erstatningsangivelse.
Der kan indsendes sletningsanmodning for den gamle angivelse, når den har nået status 40. (Husk at oplyse ref.nr. på angivelsen, der erstatter den)

Opdateret kl. 14.32: Angivelserne er for de flestes vedkommende i status 40 nu, men uden MRN. Det anbefales at lave erstatningsangivelser, da vi ikke kan give en tidshorisont.

Opdateret kl. 15.49: Angivelserne forventes først klar i løbet af aftenen. Der kan vælges imellem at lave erstatningsangivelser eller anvendelse af nødprocedure.

Opdateret kl. 08.06 28/12-2018: Der restererer meget få hængere, som vi vil forsøge at skubbe videre i dag.

Opdateret kl. 11.29 28/12-2018: De sidste hængere er nu skubbet videre til frigivet.

INC000000472510

Løst2018-12-28 11:29
2018-12-20 14:14Alle toldsystemer

Der er servicevindue på Toldsystemerne onsdag den 9. januar 2019 klokken 18.00-21.00.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

 • Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 •  Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning

Online adgang:

Der er lukket for online adgang til Import, e-Eksport, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems – Wednesday January 9th, 2019, 06.00 pm - 09.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2019-01-09 20:55
2018-12-14 10:51Information

Der er udsendt nyhedsbrev om åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk jul og nytår 2018

  
2018-12-13 10:21Import

Import er gået i stå.

Man kan ikke logge ind online, og der kommer ingen filsvar.

Opdatering 10.39: Import er oppe igen. Filsvar bliver igen sendt ud.

INC000000467411

Løst2018-12-13 10:38
2018-12-11 12:47Information

Der vil ikke være adgang til EU's toldbevillingsside fra i aften, tirsdag den 11. december 2018 kl. 19 til onsdag morgen kl. 05.00 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2018-12-12 05:00
2018-12-07 12:45Transit (NCTS)

På grund af et mindre servicevindue vil transit-systemet være utilgængeligt søndag den 9. december 2018 imellem kl. 20-20.15.

Indsendte filer vil blive behandlet efter servicevinduets afslutning.

Øvrige toldsystemer er ikke berørt.

Planlagt nedlukning2018-12-09 20:15
2018-12-03 14:11Alle toldsystemer

Import, Export og Transit kommer pt ikke igennem på filoverførsel.

ICS og Manifest ikke påvirket.

INC000000461042

Opdatering 14:31: Der er igen hul igennem via filoverførsel. Under problemet er filerne, der var indsendt blevet håndteret af systemerne bagved.

Løst2018-12-03 14:31
2018-11-30 10:45Alle toldsystemer

Servicevinduet er afsluttet.

På grund af en hastende rettelse i filoverførslen, vil filer til Import, Export og Transit ikke blive behandlet imellem kl. 11-11.30 i dag den 30. november 2018.

Filer vil blive lagt i kø og behandlet, når filoverførslen igen er tilgængelig.

Vi beklager det korte varsel.

Planlagt nedlukning2018-11-30 11:15
2018-11-29 17:18Alle toldsystemer

Import, Export og Transit kommer pt ikke igennem på filoverførsel.

Opdatering 18:20 - Filoverførsel køre igen. Nødprocedure er ikke længere tilladt

Filoverførsel ser ud til at være gået i stå igen.

Det er tilladt at bruge nødprocedure.

Løst2018-11-29 18:20
2018-11-29 14:16Alle toldsystemer

Import, Export og Transit kommer pt ikke igennem på filoverførsel.

Den er stoppet kl. 13:47. Der arbejdes på sagen.

Opdateret kl. 14.30: Nødprocedure må anvendes i påkommende tilfælde. Vi forventer dog at filerne behandles, når systemet igen er tilgængeligt.

Opdateret kl. 15.25: Der er desværre intet nyt endnu.

Opdateret kl. 16.02: Filoverførslen er gået igang igen for få minutter siden. Der er nu en lang kø af angivelser, som skal behandles.

Opdateret kl. 16.11: Køen er nu afviklet og nødprocedure er afsluttet.

ICS og  Manifest via filoverførsel virker som de skal.

INC000000459064

Løst2018-11-29 16:11
2018-11-26 17:45Transit (NCTS)

Der er servicevindue på NCTS (Transit) onsdag den 28. november 2018 klokken 0700-0800.


Filoverførselsadgang:
Filer til NCTS (Transit) indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:
Der er lukket for online adgang til NCTS (Transit) under servicevinduet

 

Planlagt nedlukning2018-11-28 07:22
2018-11-26 17:43e-Export

Der er servicevindue på e-Export onsdag den 28. november 2018 klokken 0700-0800.

Filoverførselsadgang:
Filer til e-Eksport indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:
Der er lukket for online adgang til e-Eksport under servicevinduet

Planlagt nedlukning2018-11-28 07:22
2018-11-26 08:45e-Export

Opdateret kl. 12.32 - Alle status 20-hængere er nu skubbet videre. Nogle angivelser vil strande i status 50 ved ankomst til udpassage, disse vil løbende blive skubbet.

Opdateret kl. 10:16 - Angivelser i status 20 bliver skubbet igennem nu.

Nogle udførsler hænger fast i status 20 'Antaget'. Der fejlsøges.

INC000000456226

Løst2018-11-26 12:32
2018-11-26 08:44e-Export

Opdateret kl. 12.32 - Alle status 20-hængere er nu skubbet videre. Nogle angivelser vil strande i status 50 ved ankomst til udpassage, disse vil løbende blive skubbet.

Angivelser bliver ikke frigivet

Vi oplever lige nu at angivelser kan hænge i status 20 (Antaget)

Der fejlsøges.

INC000000456226

Løst2018-11-26 12:38
2018-11-23 09:22e-Export

Lange svartider på e-Export

Vi oplever lige nu lange svartider på e-Export. Lige nu er svartiden ca. 25 minutter.
Filer indsendt bliver behandlet som de skal.

Løst2018-11-23 09:43
2018-11-20 14:29EMCS

Der er utilgængelighed for EMCS B2B-services, onsdag den 21. november 2018, kl 18:00 - 18:15. Onlinedelen vil være tilgængelig.

Planlagt nedlukning2018-11-21 18:15
2018-11-20 13:53TFE

Test for Erhvervslivet - Der fås i øjeblikket valideringsfejl, idet EORI-nummer ikke kan kontrolleres. Der arbejdes på en løsning.

kl: 16:00 - problemet skulle være løst

INC000000453333

Løst2018-11-20 16:05
2018-11-20 10:34e-Export

Der er desværre ved at danne sig kø i e-Export igen (lange svartider). Lige nu er svartiden omkring 15 minutter.

Opdateret kl. 12.29: Svartiderne er nu meget hurtigere. Forsinkelsen er på nogle få minutter.

INC000000453344

Løst2018-11-20 12:55
2018-11-19 15:28EMCS

Der er servicevindue på EMCS torsdag den 22. november 2018 klokken 18-18.15.

Det drejer sig om EMCS Web, EMCS B2B bliver ikke berørt.

Planlagt nedlukning2018-11-22 18:15
2018-11-16 11:20e-Export

Filoverførsel til e-Export går langsomt pga. store datamængder.

Opdateret kl. 14:13 : Svartiderne er under 1 min og derfor normale igen.

Opdateret kl. 13.05: Svartiderne er i bedring, omkring 5-10 minutter.

Opdateret kl. 11.40: Ventetiden på filbehandling er lige nu 15-20 minutter.

Angivelser kan med fordel udsøges i online-delen.

INC000000451909

Løst2018-11-16 14:13
2018-11-15 08:57Alle toldsystemer

På grund af servicevindue vil der i perioden lørdag den 17. november 2018 klokken 21.00 - søndag den 18. nov. 2018 klokken 05.00 kunne opleves  kortvarig ustabilitet/nedetid i tidsrummet på alle toldsystemer.

Due to an internal servicewindow from Saturday, November 17, 2018 9 PM to Sunday morning, November 18, 2018 05 AM, you may experience intermittent instability on all customs systems.

Planlagt nedlukning2018-11-18 05:00
2018-11-06 10:32e-Export

Filoverførsel til e-Export går langsomt. Filerne modtages hurtigt, men svartiden er lang. Angivelser kan med fordel udsøges i online-delen.

Opdateret kl. 12.07: Svartiderne ser meget bedre ud nu. Vi holder dog fortsat øje.

Opdateret kl. 14.12: Der er fortsat en lille forsinkelse i filbehandlingen (ca. 2 minutter). Forsinkelse skyldes en stor mængde filer.

INC000000445307

Løst2018-11-06 14:12
2018-11-01 09:44e-Export

Opdateret kl. 12.46 - Køen er afviklet for denne gang.

Der opleves igen lange svartider på filbehandling i e-Export. Der fejlsøges.

INC000000442549

Løst2018-11-01 12:45
2018-10-31 15:33NTSE

Der vil ikke være adgang til Toldbevillinger i TastSelv i aften den 31. oktober 2018 mellem kl. 20-24 på grund af et servicevindue hos EU.

Planlagt nedlukning2018-11-01 08:16

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter