Driftsmeddelelser og status på toldsystemer

Visning af billede: tolderhverv

Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på SKATs toldsystemer.

Visning af billede: linkiconTeknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Visning af billede: linkiconFind nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  Historisk arkiv:


DatoSystemBeskrivelseStatusKlarmelding
2018-02-24 10:40Alle toldsystemer

Husk venligst:

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 24. februar 2018 klokken 16.00-19.45 (se opr. besked fra 2018-02-19 13:49).

Der er lukket for adgang til alle toldsystemer: import, e-Export, ICS, Manifest og Transit (NCTS) under servicevinduet. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Næste servicevindue bliver onsdag den 28. februar 2018 klokken 18.30-20.15. Nærmere besked følger.

 

Planlagt nedlukning 
2018-02-23 20:02Information

Opdateret 24-02-2018 kl. 10.49

Grundet arbejde med SKATs telefoner vil ekspeditionsstedernes telefonnumre i en periode fra kl. 22.00 og formentlig en time eller to frem være lukket. I stedet kan benyttes nedenstående telefonnumre:

Told 18 - Kastrup (Rød/grøn kanal) - Telefonerne virker igen

Told 16 - Toldekspedition Kystvejen - Telefonerne virker igen

Told 8 - Toldekspedition Padborg - Telefonerne virker igen

Told 2 - Toldekspedition Hirtshals                                                     24372734

Told 2 - Toldekspedition Frederikshavn                                             24379490

 2018-02-23 20:00
2018-02-23 09:07Import

Filoverførsel til Importsystemet har været fejlbehæftet fra kl. 23.30 d. 22-02-2018. Filerne er modtaget, men er først blevet behandlet omkring kl. 6.45.

Tilføjelse kl. 10.45: På grund af fejlen i importsystemet kan der unødigt være dannet MIG i forbindelse med ankomstdeklarationer.

INC000000293935

Løst2018-02-23 09:05
2018-02-22 12:31Alle toldsystemer

Husk venligst:

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 24. februar 2018 klokken 16.00-19.45 (se opr. besked fra 2018-02-19 13:49).

Næste servicevindue bliver onsdag den 28. februar 2018 klokken 18.30-20.15. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning 
2018-02-21 15:55ICS og Manifest

I går d. 20-02-2018 i tidsrummet fra kl. 14.00 - 16.00 var der begrænset adgang til ICS og Manifest både online og ved filoverførsel.

ICS and Manifest was partly unavailable between 2 pm - 4 pm, February 20, 2018 (both online and FTP).

Løst2018-02-21 15:51
2018-02-21 13:46EMCS

Til udbydere og virksomheder som kalder services på B2B,

Per 21. februar 2018 fjernes cipher SSL v3 på B2B Web Service Gateway TEST? / PROD?

Se nærmere herom i beskeden fra d. 07-02-2018

  
2018-02-20 14:03e-Export

Opdateret kl. 16.00: e-Export er blevet genstartet kl. 14.45 og virker igen. Enkelte angivelser, der skulle behandles omkring genstartstidspunktet sidder fast i status 20 - dette er indmeldt til vor leverandør. Det er tilladt at lave en ny angivelse og senere indgive en sletningsanmodning på den originale udførselsangivelse (når den når status 40).

Der er p.t. lange svartider på filoverførsel til e-Export (omkring 20 minutters ventetid).

INC000000292453

Driftsproblem2018-02-20 14:50
2018-02-19 13:49Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 24. februar 2018 klokken 16.00-19.45.
 
Alle systemer vil være utilgængelige under servicevinduet:
Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Saturday February 24th, 2018, 04.00 pm - 07.45 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning 
2018-02-19 09:59ICS

Det er igen muligt at benytte "Udskriv blanket" i ICS.

"Udskriv blanket" i ICS virker ikke. "Udskriv"-knappen virker.

Der fejlsøges.

INC000000291265

Løst2018-02-19 13:36
2018-02-14 14:20e-Export

Varekode 94041000 fejler i e-Export (fejlkode 7999) for angivelsesart EX og EU. Ved angivelsesart CO og landekode QQ fejler varekoden ligeledes (fejlkode 6425).

Indtil fejlen er rettet må varekode 94049090 anvendes i stedet. Korrekt varekode angives i bemærkningsfeltet 44.6 med bemærkningen "Varekode 94041000 - SKAT-4771"

INC000000287986

Driftsproblem 
2018-02-14 09:13Alle toldsystemer

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 24. februar 2018 klokken 16.00-19.45 på grund af et servicevindue. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning 
2018-02-14 09:04EMCS

Opdateret 11.32: Servicevinduet er afsluttet og nødprocedure er ikke længere tilladt. Vær venligst opmærksom på nedenfor nævnte rettelser mht. B2B-løsningen (filoverførsel).

Servicevinduet er forlænget til kl. 11.30 - Nødprocedure er fortsat gældende

Servicevinduet er forlænget til kl. 11.00 - Nødprocedure er fortsat gældende

På grund af udrulningen af EMCS Fase 3.3 vil der torsdag den 15. februar 2018 være servicevindue i tidsrummet 00:00 til 10:00.

Det betyder at EMCS ikke er tilgængelig i tidsrummet. Det er tilladt at anvende nødprocedure.

For udbydere og virksomheder som kalder EMCS services på B2B betyder det, at de nuværende skemaer (v1.76) skal udskiftes den 15.  februar 2018 til de nye skemaer (v1.92), således at der kan sendes og modtages beskeder i det nye format.

De nye skemaer (v1.92) kan hentes her.

Information in English,

Due to the roll-out of EMCS Phase 3.3, Thursday, 15 February 2018, there will be service window between 00:00 and 10:00. That means EMCS is not available in the period. It is permitted to use Fallback procedures for Accompanying documents. For providers and companies calling EMCS services on B2B, it means that the current schemas (v1.76) must be replaced on 15 February 2018 to the new schemas (v1.92), so that messages can be sent and received in the new format . The new schemas (v1.92) can be retrieved here.

Planlagt nedlukning2018-02-15 11:31
2018-02-13 10:49TFE

Opdateret 16.02.2018 - 12.27: Testmiljøerne er atter tilgængelige. 

Testmiljøerne for samtlige toldsystemer vil være utilgængelige fredag den 16. februar 2018 imellem kl. 10.00-12.45.

Planlagt nedlukning2018-02-16 12:25
2018-02-12 16:03e-Export

Svartiden er igen normal.

Der er længere svartider på filoverførsel til e-Export (omkring 10 minutters ventetid). e-Export online kører normalt.

Løst2018-02-12 16:50
2018-02-11 10:06Alle toldsystemer

Opdateret: Sericevinduet er udvidet  fra klokken 0630-0815.

Servicevindue på EORI tirsdag den 13. februar 2018 klokken 0700-0800.

Det bevirker at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning

Update: Duration of the service window has been extended: 6.30 am - 8.15 am. 

Service window on EORI Thursday February 13th 2018  7.00 am - 8.00 am.

The following customs systems will be unavailable during the service window: Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Files sent to these systems will be processed after the service window.

INC000000288372

Planlagt nedlukning2018-02-13 08:15
2018-02-09 15:53Alle toldsystemer

Reminder:

På grund af servicevindue vil der i perioden lørdag den 10. februar 2018 klokken 2100 - søndag den 11. februar 2018 klokken 0500 kunne opleves en kortvarig nedetid (få minutter).

INC000000285978

 

Planlagt nedlukning2018-02-11 05:00
2018-02-07 12:55e-Export

Opdatering 15:10 - Svartider er igen tilbage til normal.

Opdatering 13:30 - Svartid kan lige nu være oppe på 55 minutter.

Der er lange svartider på filoverførsel til e-Export (omkring 30 minutters ventetid). e-Export online kører normalt.

INC000000286956

Løst2018-02-07 15:10
2018-02-07 08:58EMCS

Til udbydere og virksomheder som kalder services på B2B,

Per 21. februar 2018 fjernes cipher SSL v3 på B2B Web Service Gateway TEST? / PROD?, som herefter kun understøtter:

TLS v1.2 (anbefalet)
TLS v1.1
TLS v1.0

Der er IKKE behov for at udskifte certifikater i forbindelse hermed.

NB: TLS v1.0 forventes også at blive klassificeret som usikker om kort tid, så den vil ikke være hensigtsmæssig at skifte til denne cipher.

Hvis klienten som virksomhederne kalder EMCS med f.eks. benytter en ældre version af Java eller .NET som ikke understøtter TLS, så kan de ikke bruge TLS før de har opdateret disse.

To Providers and companies that call services on B2B,

As of February 21, 2018, cipher SSL v3 will be removed from B2B Web Service Gateway TEST? / PROD?, which hereafter only supports:

TLS v1.2 (Recommended)
TLS v1.1
TLS v1.0

There is NO need to replace certificates in connection with this.

Note: TLS v1.0 is also expected to be classified as uncertain in a short period of time, so it will not be appropriate to switch to this cipher.

If the client that the companies calls EMCS with, for example uses an older version of Java or .NET that does not support TLS, they cannot use TLS before updating them.


INC000000273498

  
2018-02-05 16:48Alle toldsystemer

På grund af servicevindue vil der i perioden lørdag den 10. februar 2018 klokken 2100 - søndag den 11. februar 2018 klokken 0500 kunne opleves en kortvarig nedetid (få minutter).

INC000000285978

Planlagt nedlukning 
2018-02-05 07:25Transit (NCTS)

Der vil være kortvarig nedetid på cirka 5 minutter på NCTS (Transit) onsdag den 7. februar 2018 mellem klokken 0730-0800.

Det betyder, at NCTS-løsningen samt tildeling af MRN i e-Eksport ikke vil være tilgængelig i de 5 min.

INC000000283662

Planlagt nedlukning2018-02-07 08:05
2018-01-31 15:48ICS og Manifest

Opdateret kl. 16.05: Vi har fået en klarmelding kl. 16.05, så det er igen muligt at tilgå ICS og Manifest

Vi har fået fejlmeldinger vedrørende login til ICS og Manifest. Der fejlsøges.

INC000000284129

Løst2018-01-31 16:05
2018-01-29 20:30Information

Løst kl. 2.15

På grund af interne it-problemer i Skat kan der på toldekspeditionsstederne være problemer med at tilgå programmer og printe.

Der fejlsøges naturligvis, men der kan i skrivende stund ikke gives nogen tidshorisont.

Løst2018-01-30 06:56
2018-01-29 12:53EMCS

Adgang til EMCS er fortsat ustabil (siden 17-01-2018). Man må forsøge flere gange, før man logges på.

Ustabiliteten opstår ved B2B såvel som ved onlineadgang.

Der fejlsøges fortsat.

Opdateret 06-02-2018: Adgangen til EMCS er desværre fortsat ustabil.  Der arbejdes på at løse problemet - tidshorisont er ukendt.

Opdateret 31-01-2018: Der fejlsøges stadig, tidshorisont er ukendt.

Driftsproblem 
2018-01-29 08:47TFE

Servicevindue på TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængelig tirsdag den 30. januar 2018 klokken 1000-1200 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2018-01-30 11:50
2018-01-26 15:27Alle toldsystemer

Reminder

Servicevindue på Toldsystemerne lørdag den 27. januar 2018 klokken 15.30-20.30.

Servicevindue på SKATS IT-systemer søndag den 28. januar 2018 klokken 06.00-11.30

Det bevirker, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden:
Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Planlagt nedlukning2018-01-11 11:30
2018-01-24 15:19Import

Links virker igen.

Links til de forskellige artikler på siden om toldgodtgørelse giver "siden kan ikke vises". Dette er fejlmeldt.

Løst2018-01-26 08:43
2018-01-24 13:35Taric

Toldkurserne for februar 2018 kan ses i taric i løbet af torsdag formiddag

  
2018-01-24 08:59Alle toldsystemer

Kortvarig nedetid

På grund af servicevindue på SKATs IT-systemer kunne der natten til onsdag den 24. januar 2018 et sted imellem klokken 03.00-06.00 opleves en kortvarig nedetid.

 Det samme kan gøre sig gældende torsdag den 25. januar 2018 mellem klokken 03.00-06.00 (få minutter).

Planlagt nedlukning2018-01-25 06:00
2018-01-23 12:54EMCS

Adgang til EMCS er fortsat ustabil (siden 17-01-2018). Der fejlsøges fortsat. Ustabiliteten opstår ved B2B såvel som ved onlineadgang.

Opdateret 06-02-2018: Adgangen til EMCS er desværre fortsat ustabil.  Der arbejdes på at løse problemet - tidshorisont er ukendt.

Opdateret 31-01-2018: Der fejlsøges stadig, tidshorisont er ukendt.

Opdatering 26-01-2018: Der fejlsøges fortsat. Vi har stadig ingen tidsporisont.

Opdatering 24-01-2018: Vi har desværre stadig ingen tidshorisont.

Driftsproblem 
2018-01-17 14:23Alle toldsystemer

Opdatering: Servicevinduet er udvidet med 1 time til kl. 11.30

Servicevindue på SKATS IT-systemer søndag den 28. januar 2018 klokken 06.00-11.30
 
Det bevirker, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden:

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Saturday January 28th, 2018, 06.00 am - 10.30 am.
The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2018-01-28 11:30
2018-01-17 14:05Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemerne lørdag den 27. januar 2018 klokken 15.30-20.30.
 
Det bevirker, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden:

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Saturday January 27th, 2018, 03.30 pm - 08.30 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2018-01-27 19:51
2018-01-17 13:32EMCS

Der er begrænset adgang til EMCS i øjeblikket. Man må forsøge flere gange, før man logges på. Der forsøges.

Opdateret 06-02-2018: Adgangen til EMCS er desværre fortsat ustabil.  Der arbejdes på at løse problemet - tidshorisont er ukendt.

Opdateret 31-01-2018: Der fejlsøges stadig, tidshorisont er ukendt.

Opdatering 24-01-2018: Vi har desværre stadig ingen tidshorisont.

Opdateret 23-01-2018 kl. 12.47: Desværre er EMCS stadig ramt af sporadisk utilgængelighed. Der fejlsøges naturligvis fortsat.

Opdateret 22-01-2018 kl. 11:51: Status er desværre uændret.

Opdateret 19-01-2018 kl. 11:24: Status uændret.

Opdateret 18-01-2018 kl. 15.57: Adgangen til EMCS er desværre fortsat ustabil.

Driftsproblem 
2018-01-17 13:26TFE

Testmiljøet for alle toldsystemer vil være utilgængelig fredag den 19. januar 2018 klokken 10.00-11.00 på grund af opdateringer.

Opdateret 19-01-2018: Servicevinduet er blevet forlænget og forventes at vare fra kl. 10 til kl. 12.35.

Opdateret 19-01-2018 kl. 10.45: Servicevinduet er afsluttet.

Planlagt nedlukning2018-01-19 10:45
2018-01-17 12:30ICS og Manifest

Der var været problemer med filoverførsel (FTP GW) søndag 14-01-2018 mellem kl. 01.03-11.21.

The FTP GW for ICS and Manifest seems to have been unavailable on Sunday, January 14, 2018 between 01.03-11.21.

Løst2018-01-17 12:27
2018-01-16 16:12e-Export

Opdateret 07.05 - Svartiderne var normale igen omkring kl. 05.50. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Opdateret 23.00 - svartiderne er stadig meget lange og nødprocedure kan stadig anvendes.

Opdateret kl. 19.45 - Det er tilladt at anvende nødprocedure, da svartiderne stadig er meget lange.

Der er lange svartider på filoverførsel til e-Export. e-Export online kører normalt.

Svartiderne skyldes et meget stort antal indsendte filer.

INC000000276476

Løst2018-01-17 07:05
2018-01-16 08:54Alle toldsystemer

Løst omkring kl. 14.45

Opdatering 09:05 : Vores systemleverandør er lige nu i gang med at skubbe angivelser strandet i risikoanalyse.

Der er stadig nogen angivelser der mangler at blive skubbet fra i går, der arbejdes fortsat på at løse problemet.
Angivelser der fortsat er strandet i status 20/21 må fortsat køres under nødprocedure. 

Løst2018-01-16 17:34
2018-01-15 14:03Alle toldsystemer

Ekstraordinært servicevindue på alle toldsystemer i aften mandag 15-01-2018 kl. 18-21

For at rette problemerne med angivelser der sidder fast i systemet, er vi tvunget til at afholde et ekstraordinært servicevindue i aften.

Nødprocedure er tilladt frem til servicevinduets afslutning.

UNSCHEDULED: Service window for all customs systems tonight at 6-9 pm (Monday, January 15th, 2018). All systems will be unavailable. Fallback procedure is allowed.

INC000000275358

Løst2018-01-15 21:00
2018-01-15 08:35Alle toldsystemer

Opdateret kl. 14.43 (16-01-2018): Der foregår stadig oprydning i angivelserne fra i går, men aftenens servicevindue har afhjulpet problemet fremadrettet. Angivelser der går i stå i statusskifte, bedes indmeldt til servicedesk.

Opdateret kl. 8.20 (16-01-2018): Der er stadig nogen angivelser der mangler at blive skubbet fra i går, der arbejdes fortsat på at løse problemet.

INC000000276115

Opdateret kl.  21.45: De fleste fejl angivelser i statusskift er nu fundet og rettet. Angivelser modtaget efter servicevinduet ovenfor bliver korrekt behandlet

OPDATERET kl. 14.04: Statusskifte-problemer rammer alle toldsystemer. Der vil være et ekstraordinært servicevindue i aften mellem kl. 18-21. Nødprocedure er tilladt indtil vi kan klarmelde.

Opdateret kl. 13.43: Der er fortsat problemer med risikovurdering i systemerne. Nødprocedure må anvendes.

Opdateret kl. 12.05: Vi har stadig ingen tidshorisont for, hvornår angivelser i status 20 går videre i systemet. For e-Exports vedkommende må der gerne laves nye angivelser. (Husk at indgive sletningsanmodning på den oprindelige udførsel, når den på et tidspunkt er kommet videre til status 40).

Opdateret kl. 11.44: Vi venter stadig på, at vor leverandør får skubbet de angivelser, der hænger fast i status 20 fra kl. 7-9 i morges videre.

Opdateret kl. 10.00: Problemet menes at være løst, men der vil være lang kø til afvikling.

I både online og filoverførsel er der problemer med frigivelse. De strander i status 20 og 21. Dette er fejlmeldt.

INC000000275358

Løst 
2018-01-11 11:42Alle toldsystemer

Vi minder om, at der er servicevindue på Toldsystemerne lørdag den 13. januar 2018 klokken 15.30-19.15.

Der vil ikke ske funktionelle ændringer i toldsystemerne, opdateringerne er udelukkende af teknisk art.

Se oprindelig besked fra 2018-01-03 kl. 15.00:

Servicevindue på Toldsystemerne lørdag den 13. januar 2018 klokken 15.30-19.15.
 
Det bevirker, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Saturday January 13th, 2018, 03.30 pm – 07.15 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2018-01-13 19:35
2018-01-11 09:47EMCS

Opdateret 10.31: Det er igen muligt at logge på via NemLog-in.

Driftsproblemer på NemLog-in PRODUKTION.

Der opleves loginproblemer på NemLog-in.

Der arbejdes på at løse problemet.

Løst2018-01-11 10:31
2018-01-10 14:17e-Export

Opdateret kl. 14.20: e-Export kører igen. Der har været en nedetid på ca. 10 min. (kl. 14.09-14.19).

e-Export svarer ikke, det gælder både online og filoverførsel. Det er fejlmeldt.

INC000000273488

Løst2018-01-10 14:19
2018-01-10 08:46Import

Importsystemet har kørt meget langsomt i nat (10-01-2018) mellem kl. 1 og 2.45. Løst ved genstart af server.

INC000000273411

Løst2018-01-10 08:46
2018-01-08 14:50EMCS

På grund af servicevindue på Nemlogin vil adgangen til Tastselv/EMCS være utilgængelig torsdag den 11. januar 2018 klokken 00.00-04.00. Det forventes at påvirke onlineadgangen, ikke B2B-løsningen. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet.

Opdateret 09-01-2018: B2B-løsningen påvirkes ikke.

Planlagt nedlukning2018-01-11 04:00
2018-01-08 13:41ICS og Manifest

På grund af servicevindue på Nemlogin vil adgangen til ICS og Manifest være utilgængelig torsdag den 11. januar 2018 klokken 00.00-04.00. Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet.

NemLogin (digital signature) will be unavailable Thursday night, January 11, 2018 between 0000 - 0400 am. This will probably mean that access to ICS and Manifest will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window.

Planlagt nedlukning2018-01-11 04:00
2018-01-05 14:32e-Export

16.17 - svartiderne er normaliseret igen

Der er lange svartider på filoverførsel til e-Export (omkring 20 minutters ventetid). e-Export online kører normalt.

Opdateret kl. 15.30: Ventetiden ved filoverførsel er omkring 15 minutter.

Svartiderne skyldes et meget stort antal indsendte filer.

Løst2018-01-05 16:17
2018-01-05 10:05TFE

Servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet)

Testmiljøet vil være utilgængelig mandag den 8. januar 2018 klokken 10:00-12:45 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2018-01-08 12:28
2018-01-04 12:04EMCS

Opdateret kl. 12.24: Det er igen muligt at tilgå EMCS online.

Det er ikke muligt at tilgå EMCS online. Der fejlsøges.

INC000000270132

Løst2018-01-04 12:24
2018-01-04 10:35e-Export

Kl. 11.15: Svartiderne er normaliserede.

Der er lange svartider på filoverførsel til e-Export (omkring 20 minutters ventetid). e-Export online kører normalt.

Svartiderne skyldes et meget stort antal indsendte filer.

Løst2018-01-04 11:15
2018-01-03 15:00Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemerne lørdag den 13. januar 2018 klokken 15.30-19.15.
 
Det bevirker, at alle systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Saturday January 13th, 2018, 03.30 pm – 07.15 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.
Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Planlagt nedlukning2018-01-13 19:35
2018-01-02 09:31Taric

Kommissionen har lørdag d. 30.12.2017 offentliggjort 2 forordninger (suspensioner og autonome toldkontingenter) i EU Tidende:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2467&from=DA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2466&from=DA

Det har medført en del nye varekoder, som ikke er med i 2018-udgaven af den trykte tarif. De nye varekoder fremgår af taric. Varekoderne vil blive medtaget i februar rettelsen.

Der er pt. nogle enkelte varekodetekster på engelsk i taric - de vil  blive rettet hurtigst muligt.

  
2017-12-20 13:19e-Export

Stamdatatabellen "Fælles stamdataliste" er opdateret med nedennævnte: 

Y039 

Varer fritaget for forbud i henhold til artikel 11, litra a) eller b), RFO 2017/1509 01-09-2017

Y948 Andre varer end dem, beskrevet i bilag VIII (Luksusvarer) i RFO 2017/1509 01-09-2017
Y952 Varer undtaget for artikel 2a, stk. 1, i RFO 2016/44 19-07-2017
Y953 Varer, der ikke er berørt af RFO 2016/44 om restriktive foranstaltninger Libyen 19-07-2017
Y957 Andre varer end dem, beskrevet i fodnoterne "MG" (del V i bilag II RFO 2017/1509 01-09-2017
Y961 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag IX RFO 2017/1509 01-09-2017
  
2017-12-19 17:13e-Export

Opdateret kl. 17.46: Ventetiden ved filoverførsel ser nu ud til at være tilbage til normal

Der er lange svartider ved filoverførsel til e-Export.

Løst2017-12-19 17:46
2017-12-18 15:27Information

Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2017

  
2017-12-14 14:37Alle toldsystemer

Bemærk venligst, at det planlagte servicevindue på SKATs IT-systemer lørdag den 16. december 2017 klokken 15.15 - 00.15 er blevet aflyst.

The Service window for customs systems planned for Saturday December 16th, 2017, 03.15 pm - 00.15 am has been cancelled.

Planlagt nedlukning2017-12-14 14:35
2017-12-13 11:35e-Export

Opdateret kl. 12:19 Det ser ud til at udførslerne nu igen får tildel MRN. Nødprocedure må ikke længere anvendes. 

Opdateret kl. 11:48 Det er tilladt at benytte nødprocedure på udførselsangivelser der ikke får tildelt MRN.

I øjeblikket dannes der ikke MRN på udførselsangivelser. Det er fejlmeldt.

INC000000263175

Løst2017-12-13 12:48
2017-12-13 11:03Information

På grund af personalemøder i SKAT er alle telefoner lukket torsdag 14/12-17 fra kl. 9:45 til 11:45. Mails til Servicedesk bliver først besvaret efter personalemødet.

Ved driftsfejl på toldsystemerne kan CGIs helpdesk kontaktes på tlf. 44727958. CGIs helpdesk yder udelukkende teknisk support.

 2017-12-14 11:45
2017-12-12 13:16e-Export

Svartiderne var normale igen omkring kl. 14.00.

Svar på indsendte filer til e-Export er pt. ca. 20 min. forsinket. Det er fejlmeldt.

Løst2017-12-12 15:25
2017-12-08 15:38e-Export

Opdateret kl. 16.22: Ventetiden ved filoverførsel ser nu ud til at være tilbage til normal.

Filoverførsel til e-Export har lige nu en behandlingstid på ca. 15 minutter på grund af et meget stort antal indsendte filer.
Vi holder øje med situationen.

Løst2017-12-08 16:19
2017-12-07 14:05Import

Der vil være en kortvarig nedetid på Toldsystemets importdel den 8. december 2017 kl. 14 på cirka 5 minutter for at genaktivere mailordningen for MIG og MIO. Se nyhedsbrev.

INC000000261055

Planlagt nedlukning2017-12-08 14:06
2017-12-07 10:34e-Export

Filoverførsel til e-Export har nu en behandlingstid på ca. 18 minutter på grund af et meget stort antal indsendte filer. Vi holder øje med situationen.

Opdatere kl. 14.40: Ventetiden ved filoverførsel ser nu ud til at være tilbage til normal.

Opdateret kl. 13.25: Ventetiden ved filoverførsel er nu nede omkring 3 minutter.

Løst2017-12-07 14:40
2017-12-05 11:20Alle toldsystemer

Servicevinduet er aflyst

Servicevindue på SKATs IT-systemer lørdag den 16. december 2017 klokken 15.15 - 00.15.

Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

This service window has been cancelled:

Service window for customs systems Saturday December 16th, 2017, 03.15 pm - 00.15 am. The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-12-13 11:14
2017-12-04 16:03Import

Det har vist sig, at mailen vedrørende erindring om udløb af MIG eller MIO ved hhv. 60, 30 og 3 dages frist ikke er blevet udsendt siden 27. november 2017. Fejlen vil blive rettet hurtigst muligt.

Driftsproblem 
2017-12-01 10:39EMCS

EMCS er blevet tilgængeligt igen kl. 11.30. Nødprocedure må ikke længere anvendes.

På grund af utilgængelighed på den centrale sikkerhedsløsning er der ikke adgang til EMCS via onlinedelen og B2B. Der fejlsøges. Nødprocedure er tilladt.

INC000000258053

Løst2017-12-01 11:43
2017-12-01 10:13ICS og Manifest

Opdatering kl. 11.44: Systemerne er tilgængelige igen. Nødprocedure må ikke længere anvendes.

Opdatering kl. 10.54: Problemet ligger i den centrale sikkerhedsløsning (digital signatur). Der fejlsøges fortsat.

Opdateret kl. 10.39: Der gives hermed tilladelse til nødprocedure.

Der er i øjeblikket problemer med at logge på ICS og manifest. Der er fejlmeldt.

Access to ICS and Manifest has been unavailable since 9 am (approx.). The use of fallback procedure is allowed.

INC000000258044

Løst2017-12-01 11:44
2017-11-30 11:00EMCS

Vi minder om besked til EMCS' B2B-brugere fra 2017-11-27 kl. 15.22:

SKATs SSL certifikat til EMCS B2B Web Services udløber snart og skal derfor udskiftes. (Se mere info i den originale besked nævnt herover).

  
2017-11-30 10:02e-Export

Filoverførsel til e-Export: Der er igen lange svartider, p.t. omkring 20 minutter. Det skyldes en meget stor mængde filer. Onlinedelen kører normalt.

Opdateret kl. 10.49: Svartiden er normaliseret.

Opdateret kl. 10.32: Svartiden er nu omkring 5 minutter.

Løst2017-11-30 10:49
2017-11-29 07:04ICS og Manifest

Opdateret kl. 08.45 Problemet med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest) og on-line er nu løst. Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure.

(Problemet startede ca. kl. 3.15)

Problem med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest). Der fejlsøges.

Der er problemer med at logge på online på ICS og Manifest.

Der må i fornødent omfang anvendes nødprocedure

INC000000256589

Løst2017-11-29 08:45
2017-11-28 14:31Alle toldsystemer

Servicevindue er afsluttet.

Reminder: På grund af et servicevindue vil al filoverførsel være lukket tirsdag den 28. november 2017 klokken 18.30-19.30 for alle systemer: import, e-Export, NCTS (transit), ICS og Manifest. Onlineadgang til systemerne vil ikke være berørt. Indsendte filer vil fejle. Nødprocedure må anvendes.

Due to a service window all FTP access will be unavailable on Tuesday, November 28, 2017 between 6.30-7.30 pm. File transfer for all customs systems (import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest) will fail during the service window. Online access will be available. Fallback procedure will be allowed.

Løst2017-11-28 19:30
2017-11-27 15:22EMCS

Til Udbydere og virksomheder som kalder services på B2B,

Opdatering 28/11-2017: Certifikaterne kan nu rekvireres hos servicedesk@skat.dk.  Blot må det sikres, at det nuværende certifikat "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" som root, ikke fjernes før efter den 6/12-2017.

SKATs SSL certifikat til EMCS B2B Web Services udløber snart og skal derfor udskiftes.

Det nye certifikat har "GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3" som root.
Det nuværende har "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" som root.

Det betyder at de klienter som kalder services på B2B, skal truste GlobalSign for at kunne kalde uden fejl.

SKAT udskifter certifikat i produktion den 6/12-2017 kl. 9:00.

Endepunkter til EMCS B2B services forbliver uændret. Bemærk: der er alene tale om det SSL-certifikat til kryptering af forbindelsen ind til SKAT. Det VOCESII-certifikat, der anvendes til at kryptere beskeden, der sendes, ændres ikke.

To Providers and companies that call services on B2B,

SKATs SSL certificate for EMCS B2B Web Services expires in a short period of time and must therefore be replaced. The new certificate has "GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3" as root. The current has "COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA" as root.

This means that clients calling B2B services must trust GlobalSign to be able to call without errors.

SKAT replaces certificate in Production on 6/12-2017 at 9:00 AM.

Endpoints to EMCS B2B services remain unchanged. Note: This is the SSL certificate for encrypting the connection to SKAT. The VOCESII certificate used to encrypt the message sent does not change.

INC000000256141

  
2017-11-27 09:17Import

Der vil være en kortvarig nedetid på Toldsystemets importdel kl. 13 i dag den 27. november 2017 på nogle få minutter, da teksten til mailordningen for MIG og MIO skal ændres. Se nyhedsbrev.

Planlagt nedlukning2017-11-27 13:05
2017-11-24 13:51Eksport

Der er lidt længere svartider på e-Eksport i øjeblikket. Man skal regne med ca. 10 -15 minutter

Løst2017-11-24 15:56
2017-11-24 08:55Alle toldsystemer

På grund af et servicevindue vil al filoverførsel være lukket tirsdag den 28. november 2017 klokken 18.30-19.30 for alle systemer: import, e-Export, NCTS (transit), ICS og Manifest. Onlineadgang til systemerne vil ikke være berørt. Nødprocedure må anvendes.

Due to a service window all FTP access will be unavailable on Tuesday, November 28, 2017 between 6.30-7.30 pm. File transfer for all customs systems (import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest) will fail during the service window. Online access will be available. Fallback procedure will be allowed.

Planlagt nedlukning2017-11-28 19:30
2017-11-23 09:55Import

Mailservicen vedrørende varsling om udløb af MIG/MIO blev opdateret i går, så der bliver udsendt remindere 60, 30 og 3 dage før udløb. Det ser desværre ud til at der er fejl i teksten, så der står "3 dage" uanset hvad.

Opdatering kl. 19.30: Nyhedsbrev udsendt.

Opdatering kl. 15.00: Leverandøren kan desværre ikke nå at rette mailteksten i dag. Remindermails vil derfor stadig indeholde 3 dages varsel, uanset om der er 60, 30 eller 3 dage til udløb. Nyhedsbrev følger.

Opdatering kl. 11.06: Remindermails der udsendes i aften den 23/11 og fremover bør indeholde en tekst der fortæller, at der enten er 60, 30 eller 3 dage til udløb. (Der er kun mulighed for 1 mailtekst i systemet, så det er den samme mail der udsendes alle tre gange).

Løst2017-11-27 13:05
2017-11-23 07:14Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemerne

Som varslet er der Servicevindue på Toldsystemer lørdag 25. november 2017 klokken 15.15-20.00 (se eventuelt varsel fra 2017-11-09 15:42).

 Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

  • Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum. Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems – Saturday November 25th, 2017, 03.15 pm - 08.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-11-25 20:03
2017-11-23 07:12Import

Fra og med 23/11-2017 vil Speditøroplysninger i Toldsystemet blive vist korrekt for så vidt angår bevillingstype 176 (godkendt modtager), 292 (MIO) og 293 (Forenklet ekspresangivelse). 

Desværre kan de nye bevillingstyper 406 (MIO) og 416 (godkendt modtager) endnu ikke ses i Speditøroplysninger. Det forventes, at type 406 og 416 vil blive gjort tilgængelige primo 2018.

  
2017-11-20 13:46e-Export

Der er lange svartider på e-Export (filoverførsel) på grund af kraftig belastning.

Opdateret kl. 14.26: Ventetiden er nu under 2 minutter.

Løst2017-11-20 14:25
2017-11-20 09:42Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemerne

Som varslet er der Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 22. november 2017 klokken 18.00-21.00 (se eventuelt varsel fra 2017-11-09 15:42).

Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:

Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for all customs systems - Wednesday November 22nd, 2017, 06.00 pm - 09.00 pm.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-11-22 21:41
2017-11-17 14:13Alle toldsystemer

Reminder

Servicevindue på SKATs IT-systemer fra lørdag den 18. november 2017 klokken 15.15 til søndag den 19. november 2017 klokken 01.00. (Se oprindelig besked fra 2017-11-13 kl. 13.16)

Husk også servicevindue onsdag den 22. november 2017 kl. 18-21.30 (nærmere besked følger mandag).

Planlagt nedlukning2017-11-19 00:49
2017-11-16 10:58e-Export

Der er lange svartider ved filoverførsel til e-Export. Systemet er ikke gået ned, men presset på systemet er meget stort. Vi holder øje.

Opdateret 11.29: Fejlsøgning pågår.

INC000000250109

Løst2017-11-16 13:04
2017-11-14 19:01TFE

Test for Erhvervslivet 

Testmiljøet vil være utilgængelig torsdag den 16. november 2017 klokken 1000-1245 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-11-16 12:39
2017-11-13 13:16Alle toldsystemer

Servicevindue på SKATs IT-systemer fra lørdag den 18. november 2017 klokken 15.15 til søndag den 19. november 2017 klokken 01.00.

Det bevirker, at følgende systemer vil være utilgængelige i perioden:
- Import, e-Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Service window for customs systems - Saturday November 18th, 2017, 15.15 pm - Sunday November 19th, 2017 01.00 am.

The use of fallback procedure is allowed within the service window. Files sent to Import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be processed after the service window.

Planlagt nedlukning2017-11-19 00:49
2017-11-10 13:31Import

Flere og flere eksportører i GSP-landene bliver REX-registreret og følgende problem vokser derfor i import:

Felt 44.2 åbner sig ikke ved korrektion efter depositum for præference. Og i felt 44.2 skal man angive certifikatkode C100 + REX nummeret. 

Indtil fejlen rettes anbefales det, at C100 sættes ind allerede på deponeringstidspunktet (hvis altså man kender  REX nummeret allerede da). Kendes det ikke på det tidspunkt, må der indsendes rettelsesangivelse, hvor SKAT så indsætter det ved regulering til præference.

Driftsproblem 
2017-11-09 15:42Alle toldsystemer

 

 Kommende servicevinduer i november Planned service windows in November 
18. november kl. 15.15-01.00
22. november kl. 18-21.30
25. november kl. 15.15-20
November 18: 6:15 pm -01.00 am
November 22: 6-9.30 pm
November 25: 3.15-8 pm

 

Planlagt nedlukning 
2017-11-09 14:05Eksport

Der er i øjeblikket problemer med lange svartider på filoverførsel e-Eksport. Der fejlsøges.

Hastigheden er nogenlunde normaliseret. Der er ikke tale om en fejl, men høj belastning.

Løst2017-11-09 15:16
2017-11-07 10:31Alle toldsystemer

Der vil lørdag den 11. november 2017 klokken 15:30-21:00 periodevis kunne opleves længere svartider.

Planlagt nedlukning2017-11-11 17:17
2017-11-02 13:56Servicedesk

Mails til SKAT og dermed servicedesk er i nogle tilfælde meget forsinket. Ved hastende henvendelser bedes man derfor følge op med en telefonisk henvendelse.

Løst2017-11-02 20:33
2017-11-01 23:24Alle toldsystemer

Problemet er nu løst og der kan ikke længere anvendes nødprocedure.

Der kan i øjeblikket opleves problemer med FTP GW (filoverførsel) . Der fejlsøges.

Onlinedelen virker. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

The FTP GW is currently unavailable. The use of fallback procedure is allowed.

INC000000243346

Løst2017-11-02 02:37
2017-11-01 17:26TFE

Test for Erhvervslivet 

Testmiljøet vil være utilgængelig torsdag den 9. november 2017 klokken 1400-1600 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-11-09 14:51
2017-11-01 08:39Information

Opdateret kl 10.12: eVita virker igen

eVita melder denne fejl på siden:

Ingen tilgang til Produkt/Dokumentet

Løst2017-11-01 10:12
2017-10-30 17:07ICS og Manifest

Servicevindue ICS og Manifest

Aflyst indtil videre.

På grund af servicevindue vil adgangen til ICS/Manifest være utilgængelig onsdag den 15. november 2017 klokken 07:00-07:30.

Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. 

Nødprocedure må benyttes i tidsrummet. 

Planlagt nedlukning2017-10-31 10:33
2017-10-25 10:18Import- og Eksportsystemerne

Der opleves lange svartider på import og e-Export systemerne. Der fejlsøges.

Løst2017-10-25 10:38
2017-10-23 13:22Alle toldsystemer

Servicevindue - skift til normaltid
Import, eksport, NCTS, ICS og Manifest lukkes søndag den 29-10-2017 i tidsrummet fra kl 02:45 (sommertid) til kl 03:15 (normaltid) grundet skift fra sommertid til normaltid. Nedetiden er således 1,5 time. Nødprocedure må anvendes.


Service window - Daylight saving time
The import, export, NCTS, ICS and Manifest systems will be unavailable on Sunday, October 29, 2017 between 02.45 am (DST) and 03.15 (standard time) am due to adjustment to standard time. The duration of the service window will therefore be 1,5 hours. The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2017-10-29 03:29
2017-10-22 10:45EMCS

Kære udbydere som anvender B2B-løsning for EMCS,

Servercertifikat på SKATs B2B i Produktion udløber den 30. oktober 2017. I den anledning vil et nyt blive lagt på torsdag den 26. oktober 2017, kl 7:30. 

Når servercertifikatet bliver skiftet på B2B, er det ikke muligt at bruge det gamle certifikat - og B2B vil ikke virke før udbyderne også har skiftet. 

Jeg vil derfor bede jer planlægge jeres installering af det nye servercertifikat.

Certifikatet kan hentes på følgende link:  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate

Dear providers who use B2B solution for EMCS,

Server certificate on SKAT's B2B in Production expires on 30 October 2017. For this reason, a new one will be posted on Thursday, October 26, 2017, at 7:30 AM.

When the server certificate is changed on B2B, it is not possible to use the old certificate - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificate.

The certificate can be obtained from the following link: :  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate 

Planlagt nedlukning2017-10-26 07:30
2017-10-20 15:36Import

Ved oplæggelse på toldoplag fejler bevillingsnummeret i felt 44.1, hvis der i felt 44.9 er angivet DEPOSITUM-FAKT og OPLAGSHAVER. Indtil fejlen er rettet, bedes DEPOSITUM-FAKT i stedet angivet i felt 44.6

Driftsproblem 
2017-10-20 11:59Eksport

Opdateret kl. 13.20: Behandlingstiden på filoverførsel til e-Export er normaliseret nu. Der var ikke tale om en fejl, men om et meget stort antal angivelser.

Der er længere svartider på e-Eksportsystemet i øjeblikket. Der fejlsøges.

INC000000237186

Løst2017-10-20 13:20
2017-10-18 10:23Alle toldsystemer

Servicevindue til Told

Tidspunkt: Lørdag 21-10-2017 kl. 15:15 - søndag 22-10-2017 kl. 02:45

Konsekvenser:

Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS/ Manifest og TARIC er utilgængelige i service vinduet.

Filer til Import, Export og NCTS indsendt under service vinduet kan stadig modtages men behandles først efter service vinduets afslutning.

Filer til ICS og Manifest indsendt i perioden 15:15-18:30 (lørdag den 21/10) vil blive afvist og skal gensendes. Øvrige filer, der er indsendt under udlægningen vil blive behandlet, når adgangen er genåbnet.

Beredskabsprocedure (nødprocedure) er tilladt under servicevinduet.

Service window - all customs systems

When: Saturday, October 21, 2017 from 3.15 pm to Sunday, October 22, 2.45 am.

Consequences:

Import, e-Export, NCTS (Transit), ICS/ Manifest og TARIC will be unavailable during the service window.

Files for Import, Export og NCTS will be processed when the service window ends.

Files for ICS og Manifest on Saturday, October 21, 2017, between 3.15-6.30 pm will fail and must be re-sent. Otherwise, files will be processed when the service window ends.

Fallback procedure is allowed during the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-10-22 03:22
2017-10-17 11:18Import

Reminder - Servicevindue på told - Import og Manifest

Import og Manifest-systemerne vil være utilgængelige onsdag den 18. oktober mellem kl. 06.30 - 08.00 på grund af en rettelse (toldoplag). Se nyhedsbrev af 5. oktober 2017. Filer indsendt til de to systemer vil blive behandlet når servicevinduet afsluttes. Nødprocedure kan anvendes i tidsrummet.

De øvrige toldsystemer (Transit, e-Export og ICS) vil ikke være berørt.

Service Window - Import and Manifest

The import and Manifest systems will be unavailable on Wednesday, October 18, 2017 between 6.30-8.00 am. The Transit, export and ICS applications will not be affected. Files sent to import and Manifest during the service window will be processed when the service window has passed. Fallback procedure may be used during the unavailability.

Planlagt nedlukning2017-10-18 07:58
2017-10-16 16:10Eksport

Opdateret kl. 20.55:
Problemet var tilsyneladende kortvarigt. Hvis angivelser stadig "sidder fast" i status 18 (Risikoanalyse), bør de kunne komme videre ved at sætte nyt Forventet tidspunkt ind (eller anden rettelse/ændring) og gensende - alternativt kan en kopi gensendes (og den oprindelige slettes).

Vi oplever lige nu at angivelser går fra status 18 (Risikoanalyse) til status 09 (Fejl i angivelsen) med fejlteksten: "7999: Der mangler en fejlkode i databasen. kontakt venligst systemadministrator"

Der fejlsøges

INC000000235433

Løst2017-10-16 20:49
2017-10-16 09:39EMCS

Kære udbydere som anvender B2B-løsning for EMCS,

Servercertifikat på SKATs B2B i Produktion udløber den 30. oktober 2017. I den anledning vil et nyt blive lagt på torsdag den 26. oktober 2017, kl 7:30. 

Når servercertifikatet bliver skiftet på B2B, er det ikke muligt at bruge det gamle certifikat - og B2B vil ikke virke før udbyderne også har skiftet. 

Jeg vil derfor bede jer planlægge jeres installering af det nye servercertifikat.

Certifikatet kan hentes på følgende link:  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate

 

Dear providers who use B2B solution for EMCS,

Server certificate on SKAT's B2B in Production expires on 30 October 2017. For this reason, a new one will be posted on Thursday, October 26, 2017, at 7:30 AM.

When the server certificate is changed on B2B, it is not possible to use the old certificate - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificate.

The certificate can be obtained from the following link: :  https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificate  

Planlagt nedlukning2017-10-26 07:30
2017-10-15 10:26Alle toldsystemer

Opdateret 16.55:
Problemet er løst - der er atter adgang til toldsystemerne og nødprocedure er derfor ikke længere tilladt.

Opdateret 16.35:
Fejlen er lokaliseret og problemet forsøges løst - ingen tidshorisont.

Opdateret 14.20:
Der arbejdes fortsat på at løse problemet - stadig ingen tidshorisont.

Opdateret 11.30:
Der arbejdes fortsat på at løse problemet.

Alle toldsystemer
er p.t. utilgængelige - systemleverandøren arbejder på at løse problemet. Tidshorisont ukendt

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Løst2017-10-15 16:54
2017-10-12 12:42TFE

Import test

Det er ikke muligt at test ændringen vedr. oplæggelse på toldoplag på TFE lige nu.

Det er fejlmeldt og forventes løst i dag.

Løst2017-10-12 12:54
2017-10-11 12:27Alle toldsystemer

På grund af et servicevindue vil alle toldsystemer være utilgængelige lørdag den 21. oktober 2017 fra kl. 15.15 frem til kl. 02.45. Nærmere besked følger senere.

(Sluttidspunkt justeret 17-10-2017)

All customs systems will be unavailable from Saturday, October 21th, 2017 from 3.15 pm to 02.45 am (Sunday). More info to follow.

Planlagt nedlukning2017-10-22 03:22
2017-10-10 14:51Import

Servicevindue på told - Import og Manifest

Import og Manifest-systemerne vil være utilgængelige onsdag den 18. oktober mellem kl. 06.30 - 08.00 på grund af en rettelse (toldoplag). Se nyhedsbrev af 5. oktober 2017. Filer indsendt til de to systemer vil blive behandlet når servicevinduet afsluttes. Nødprocedure kan anvendes i tidsrummet.

De øvrige toldsystemer (Transit, e-Export og ICS) vil ikke være berørt.

Service Window - Import and Manifest

The import and Manifest systems will be unavailable on Wednesday, October 18, 2017 between 6.30-8.00 am. The Transit, export and ICS applications will not be affected. Files sent to import and Manifest during the service window will be processed when the service window has passed. Fallback procedure may be used during the unavailability.

Planlagt nedlukning2017-10-18 07:58
2017-10-02 13:56e-Export

Opdateret kl. 15.50: Hastigheden er stort set normaliseret.

Filoverførsel til e-Export kører med 15-25 minutters forsinkelse. Der fejlsøges.

Opdatering kl. 14.15: Langsomheden skyldes et meget stort antal udførsler. Filoverførslen følges fortsat nøje.

INC000000228645

Løst2017-10-02 15:52
2017-10-02 12:48TFE

Servicevindue er afsluttet.

Test for Erhvervslivet

Testmiljøet vil være utilgængelig torsdag den 5. oktober 2017 klokken 10.00-12.00 på grund af opdateringer.

Løst2017-10-05 11:25
2017-10-02 09:36e-Export

Efter weekendens udlægning har det vist sig at der er problemer med at indsætte faktisk ekspeditionstid i eksport angivelser som er oprettet før udlægningen. Disse kan gensendes med nyt forventet ekspeditionstid. Herefter kan man indsætte faktisk ekspeditionstid.

Husk forudanmeldelsesfristen på 15 minutter.

 INC000000228087

Driftsproblem 
2017-09-29 14:59Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue lørdag den 30. september 2017 klokken 15.30-19.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 30. september 2017 mellem klokken 15.30-19.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning. Der er udsendt nyhedsbrev om ændringerne i e-Export (landekoder og bunkring).

Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable Saturday September 30th 2017 from 3.30-7.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-30 19:30
2017-09-27 13:19Servicedesk

Problemet løst kl. 17.30

Aarhus havn er i forbindelse med gravearbejde ramt af nedbrud, hvilket bl.a. går ud over 7237 0352.

Løst2017-09-27 17:30
2017-09-27 08:49ICS

Servicevindue der påvirker ICS

Fredag den 29. september kl. 15.00 - mandag den 2. oktober 2017 kl. 09.00

Servicevinduet vil betyde at "Udskriv blanket" vil ikke virke i ICS i dette tidsrum. "Udskriv"-knappen vil dog virke.

INC000000225119

Planlagt nedlukning2017-10-02 09:00
2017-09-26 10:37VIES

Validering af danske momsnumre på EU's hjemmeside fejler. Der fejlsøges.

Driftsproblem 
2017-09-24 12:08Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag den 30. september 2017 klokken 15.30-19.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 30. september 2017 mellem klokken 15.30-19.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning.

Der er udsendt nyhedsbrev om ændringerne i e-Export (landekoder og bunkring). Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable Saturday September 30th 2017 from 3.30-7.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-09-30 19:30
2017-09-24 10:01Transit (NCTS)

Behandlingen af filer er gået igang igen kl. 11.39

Filer, der indsendes til Transit behandles ikke.

Fejlen ser ud til at være opstået i går (23-09-2017) omkring kl. 18.30.

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang, men vær opmærksom på, at de indsendte filer vil blive behandlet, når fejlen er udbedret.

INC000000224755

Løst2017-09-24 11:47
2017-09-22 13:13Alle toldsystemer

Reminder:
Servicevindue lørdag 23. september 2017 kl. 15.30-18.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 23. september 2017 mellem kl. 15.30-18.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable from 3.30-6.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

 

Planlagt nedlukning2017-09-23 18:07
2017-09-21 08:57Taric

Frihandelsaftalen med Canada træder i kraft i dag. I den forbindelse er der kommet mange nye varekoder, de fleste har vi først modtaget tirsdag og onsdag aften. Der kommer hurtigst muligt et nyhedsbrev. Det drejer sig om varekoder i kapitlerne 2, 3, 13, 16, 18, 19, 20 og 21.

Der vil nok være nogle angivelser, som går i fejl - varekoderne kan findes i taric.

  
2017-09-20 16:09Servicedesk

På grund af personalemøder er SKAT's telefoner lukket imellem kl. 9.45 og 10.45 torsdag den 21-09-2017.

Servicedesk kan dog kontaktes via email selv om telefonerne er lukket.

 2017-09-21 10:45
2017-09-20 07:52TFE

Servicevindue er afsluttet. TFE er igen tilgængelig.

Test for Erhvervslivet

TFE-miljøet vil være utilgængelig torsdag den 21. september 2017 klokken 09:00-16:00 på grund af opdateringer.

Løst2017-09-21 14:51
2017-09-19 07:24ICS og Manifest

Opdateret kl. 10:20: Problemet med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest) er nu løst. 

Update at 10.20 am: The FTP GW problem is now solved.

 Problem med FTP GW (filoverførsel til ICS og Manifest). Der fejlsøges.

Onlinedelen virker.

Opdateret kl. 08.10: Filoverførslen er blevet stabil igen kl. 7.25. Filer indsendt mellem kl. 5.21-7.21 mangler måske svar, dette er ved at blive undersøgt. Sandsynligvis kan disse angivelser udsøges online.

Update at 08.10 am: The FTP GW has been stable since 7.25 am. Files sent between 5.21-7.21 am may be missing the response file, this is being investigated. 

INC000000222266

Løst2017-09-19 10:20
2017-09-18 13:02Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag 23. september 2017 kl. 15.30-18.30

Alle toldsystemer vil være utilgængelige lørdag den 23. september 2017 mellem kl. 15.30-18.30. Filer der indsendes i tidsrummet vil blive behandlet ved servicevinduets afslutning. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

All customs systems will be unavailable from 3.30-6.30 pm due to system updates. Files sent in during the service window will be processed when the service window ends. Fallback procedure may be used during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-23 18:07
2017-09-18 13:01Alle toldsystemer

Servicevindue lørdag 23. september 2017 kl. 8-8.30

I omkring 5 minutter i ovenstående tidsrum vil alle SKAT's systemer være utilgængelige - herunder alle toldsystemer. Indsendelse af filer vil muligvis fejle i disse få minutter.

Service window, Saturday, September 23, 2017, 8-8.30 am

For around 5 minutes during this service window all SKAT systems will be unavailable, including all customs systems. Files sent to the customs systems might fail during these few minutes.

Planlagt nedlukning2017-09-23 08:40
2017-09-16 08:29Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15.

Alle SKAT-systemer - herunder Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Filer der indsendes til import, e-Export og NCTS (Transit) vil blive lagt i kø og behandlet ved servicevinduets afslutning. Filer til ICS og Manifest vil fejle under servicevinduet og må indsendes efterfølgende. Nødprocedure må anvendes under servicevinduet.

All SKAT systems - including import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be unavailable on Saturday, September 16, 2017 between 3.45-8.15 pm. Files for import, e-Export and NCTS (Transit) will be processed after the service window. Files for ICS and Manifest will fail and must be retransmitted. Fallback procedure is allowed during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-13 14:27ICS og Manifest

På grund af et servicevindue på Nemlogin vil adgangen til ICS og Manifest være utilgængelig lørdag den 16. september 2017 klokken 00.00-03.00. Det forventes at påvirke såvel filoverførsel som onlineadgang. Nødprocedure må benyttes i tidsrummet. 

NemLogin will be unavailable Saturday night, September 16th, 2017 between 0000 - 0300 am. This will probably mean that access to ICS and Manifest will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during the service window..

Planlagt nedlukning2017-09-16 03:00
2017-09-13 14:15Alle toldsystemer

Alle SKAT-systemer - herunder Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Filer der indsendes til import, e-Export og NCTS (Transit) vil blive lagt i kø og behandlet ved servicevinduets afslutning. Filer til ICS og Manifest vil fejle under servicevinduet og må indsendes efterfølgende. Nødprocedure må anvendes under servicevinduet.

All SKAT systems - including import, e-Export, NCTS, ICS and Manifest will be unavailable on Saturday, September 16, 2017 between 3.45-8.15 pm. Files for import, e-Export and NCTS (Transit) will be processed after the service window. Files for ICS and Manifest will fail and must be retransmitted. Fallback procedure is allowed during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-13 09:37EORI

EU-kommissionen har meddelt, at tyske EORI-registreringer ikke er blevet opdateret i EU-basen i denne uge. Forventes løst i løbet af fredag 15-09-2017.

  
2017-09-13 09:21TFE

TFE-miljøet (Test for Erhvervslivet) vil være utilgængelig torsdag den 14. september 2017 klokken 10.00-13.30 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-09-14 13:32
2017-09-12 13:44e-Export

Reminder: Servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00.

e-Export vil være utilgængelig på grund af servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00 (se besked fra 24-08-2071 kl. 13.35). Filer til Eksport indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning. Nødprocedure vil være tilladt i fornødent omfang i tidsrummet.

Se Nyhedsbrev om ændringerne
Se også præcisering til ovenstående nyhedsbrev

Planlagt nedlukning2017-09-13 07:56
2017-09-11 07:17TFE

Test for Erhvervslivet

TFE-miljøet vil være utilgængelig tirsdag den 12. september 2017 klokken 11.00-13.30 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2017-09-12 14:14
2017-09-07 10:56TFE

Testmiljøet for import vil være utilgængelig i dag torsdag den 7. september 2017 klokken 1500-1530 på grund af opdateringer.

For at tilgå TFE Import online efter udlægningen kan det være nødvendigt at slette midlertidige filer i Java's kontrolpanel.

Planlagt nedlukning2017-09-07 15:30
2017-09-07 08:59Alle toldsystemer

Alle SKAT-systemer - herunder Import, e-Export, NCTS, ICS og Manifest - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-07 08:58EMCS

Alle SKAT-systemer - herunder EMCS - vil være utilgængelige lørdag den 16. september 2017 ml. kl. 15.45-20.15. Nærmere besked følger.

Planlagt nedlukning2017-09-16 19:20
2017-09-05 13:14e-Export

Servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00.

e-Export vil være utilgængelig på grund af servicevindue onsdag den 13. september 2017 klokken 06.30-08.00 (se besked fra 24-08-2071 kl. 13.35). Filer til Eksport indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning. Nødprocedure vil være tilladt i fornødent omfang i tidsrummet.

Service window for e-Export

Wednesday September 13th, 2017, 6.30 - 8.00 am.
Files sent to e-Export will be processed after the service window. Fallback procedure may be used during the service window.

Planlagt nedlukning2017-09-13 07:56
2017-09-05 08:54e-Export

Den langsomme filoverførsel skyldtes høj belastning. Hastigheden er nu normal.

Filoverførsel til e-Export kører med 5-10 minutters forsinkelse. Der fejlsøges.

Løst2017-09-05 10:39
2017-08-31 09:11EMCS

Mandag den 4. september 2017 har NemID et servicevindue. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at logge ind på EMCS og andre systemer imellem kl. 6 og 8 om morgenen. B2B-løsningen vil også være utilgængeligt under servicevinduet. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Planlagt nedlukning2017-09-04 08:00
2017-08-31 09:08ICS og Manifest

Mandag den 4. september 2017 har NemID et servicevindue. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at logge ind på ICS, Manifest og TastSelv (EMCS) imellem kl. 6 og 8 om morgenen. Filoverførsel til ICS og Manifest vil også være utilgængeligt under servicevinduet. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

On Monday, September 4th 2017, between 6-8 am, the NemID (digital signature) is unavailable. Therefore, login to ICS and Manifest and file transfer to these systems will be unavailable during the service window. The use of fallback procedure is allowed during this timeframe.

Planlagt nedlukning2017-09-04 08:00
2017-08-30 17:15ICS og Manifest

Der vil kunne opleves en meget kortvarig afbrydelse i FTP-adgangen til ICS/Manifest kl. 19.30 i aften, den 30-08-2017.

The FTP access for ICS and Manifest may be unavailable for a very short period around 19.30 tonight (2017-08-30).

Planlagt nedlukning2017-08-30 19:31
2017-08-29 10:31ICS og Manifest

Status vedrørende filsvar fra ICS og Manifest mandag 28-08-2017

Det er desværre ikke muligt at gensende de filsvar, der gik tabt mandag 28-08-2017.

Update regarding missing responses from ICS and Manifest Monday 2017-08-28

Unfortunately, it is not possible to resend the missing responses from Monday.

INC000000210698

 2017-08-29 10:26