Told - drift af systemerne

Her kan du se aktuelle driftsproblemer og planlagte nedlukninger på toldsystemerne.

Teknisk helpdesk for toldsystemerne og EMCS
Find nødproceduren - hvis systemerne ikke er tilgængelige

Driftsstatus

Du kan sortere meddelelserne ved at klikke på Dato, System, Beskrivelse og Status. Når du klikker på titlen vises meddelelsen på en ny side. Tilmeld dig også RSS øverst i højre hjørne på denne side.  

2020-11-27 14:25TFE

Servicevindue på testmiljøet TFE (Test for Erhvervslivet) mandag den 30. november 2020 kl. 10:30 - 12:55.

Ingen onlineadgang.

Filer til Import, e-Eksport, NCTS (Transit), indsendt under servicevinduet kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning – filer til Import Control System (ICS) og Manifest fejle/blive afvist.

Service window on the test environment on Monday, November 20, 2020 from 10.30 am. to 12.55 pm. No online access. Files sent to Import, e-Export and NCTS will be processed after the service window. Files for ICS and Manifest will be rejected during the service window.

Planlagt nedlukning 
2020-11-25 15:06TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) torsdag den 26. november 2020 klokken 12.00-15.00 på grund af opdateringer i forhold til Brexit.

Onlineklienten til Import og Export på TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk i de fleste tilfælde.
Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente de nye onlineklienter til Import og Export til både TFE (Test for Erhvervslivet – import_5.10.18-4-TFE og export_5.10.18-2-TFE) og PROD (Produktion – import_5.10.18-4-PROD og export_5.10.18-2-PROD - må ikke lægges på endnu). Nærmere oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Produktion gennemføres torsdag den 31. december 2020 klokken 17.00 - fredag den 1. januar 2021 klokken 10.00. Nærmere herom følger.

English:
Service Window on TEST/TFE-environment on Thursday November 26, 2020, between 12:00 am. - 15:00 pm. due to Brexit.
After the Service Window the Online client for Import on TFE will be updated automatically.
Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. For more information write to servicedesk@toldst.dk.

Planlagt nedlukning2020-11-26 14:20
2020-11-25 12:28Information

Der er problemer med Trader Portal INF. Der fejlsøges.

Problemet blev løst onsdag 25/11 kl. 15.30.

INC000000874419

Løst2020-11-27 13:53
2020-11-19 11:48e-Export

e-Export kører meget langsomt. Der fejlsøges.

English: e-Export is very slow at the moment.

Løst2020-11-19 12:25
2020-11-18 13:06Information

EU-Servicevindue på traderportalen

På grund af et EU-servicevindue vil traderportalen, herunder INF, eAEO og BTO være utilgængelige d. 18/11-2020 kl. 18.00 til kl. 21.00.

Due to an EU service window, the following applications INF, eAEO og BTO may be unavailable betweeen 18/11-2020, 6.00 pm and 9.00 pm

Planlagt nedlukning2020-11-18 21:00
2020-11-17 14:11EMCS

Til udbydere og virksomheder som kalder EMCS services på Skats B2B GW

Skats SSL certifikat til EMCS B2B Web Services udløber snart og skal derfor udskiftes.

Det betyder at de klienter som kalder services på B2B, skal installere et nyt sæt GlobalSign-certificater for at kunne kalde uden fejl.

Skat udskifter SSL certifikatet den 23. november 2020, kl. 8:00.

De tre certifikater i "kæden" kan rekvireres hos Servicedesk@toldst.dk - angiv venligst dette nummer i Emne-feltet: INC000000869307.

Certifikaterne kan godt installeres nu, såfremt den anvendte teknologiplatform understøtter dette (f.eks. Keystores, Certificate Store). Blot må det sikres, at de nuværende certifikater ikke fjernes før efter den 23/11-2020.

Bemærk: Der er alene tale om det SSL-certifikat til kryptering af forbindelsen ind til Skat. Endepunkter til EMCS B2B services forbliver uændret. Det VOCESII-certifikat der anvendes til at kryptere beskeden der sendes, ændres ikke.
 

To providers and companies who call EMCS services on Skats B2B GW,
 
Skats SSL certificate for EMCS B2B Web Services expires in a short period of time and must therefore be replaced.
 
This means that clients calling services on B2B GW must install a new set of GlobalSign certificates to be able to call without error.
 
Skat replaces the SSL certificate on 23 November 2020 at 8:00 AM.
 
You may request thel 3 certificates in the "chain" through servicedesk@toldst.dk - with this subject line: INC000000869307
 
The certificates can be installed now if the technology platform used supports this (e.g. Keystores, Certificate Store). It just has to be ensured that the current certificates are not removed until after 23 November 2020.
 
Note: This is the SSL certificate for encrypting the connection to SKAT. Endpoints to EMCS B2B services remain unchanged .The VOCESII certificate used to encrypt the message sent does not change.

Planlagt nedlukning2020-11-23 08:00
2020-11-13 15:49EMCS

EMCS vil være utilgængeligt fra lørdag den 14/11/2020 kl. 20.30 til søndag den 15/11/2020 kl. 01.30. Nødprocedure må anvendes i fornødent omfang.

Planlagt nedlukning2020-11-15 01:30
2020-11-13 11:54Import

EU Servicevindue 14/11-2020 8.00-23.59

På grund af EU-servicevindue den 14/11-2020 kl. 8.00 - 23.59 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to a EU-servicewindow on 14/11-2020 between 08:00 am. - 11:59 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System.

Affected entries simply need to be resubmitted.

Planlagt nedlukning2020-11-14 23:59
2020-11-12 11:45Information

Der er udsendt nyhedsbrev om test af de systemmæssige konsekvenser af Brexit i testmiljøet for erhvervslivet (TFE):

Brexit: mulighed for test af nye landekoder 

  
2020-11-11 12:54Information

EU-Servicevindue på traderportalen

På grund af et EU-servicevindue vil traderportalen, herunder INF, eAEO og BTO være utilgængelige d. 13 november 2020 kl. 19.00 til 14. november 2020 kl. 19.00.

Due to an EU service window, the following applications INF, eAEO og BTO may be unavailable betweeen 13/11-2020, 7.00 pm and 14/11-2020, 7.00 pm

Planlagt nedlukning2020-11-14 19:00
2020-11-11 09:59Information

EU-Servicevindue på traderportalen

På grund af et EU-servicevindue vil traderportalen, herunder BTO, eAEO og INF være utilgængelige i 2-3 timer i tidsrummet 12. november 2020 kl. 20.00 til 13. november kl. 06.00.

Due to a EU service window, the following applications BTO, eAEO and INF may be unavailable for 2-3 hours somewhere betweeen 12/11, 20.00 pm and 13/11, 06.00 am

Planlagt nedlukning2020-11-13 06:00
2020-11-10 12:57Information

EU Servicevindue på INF

Korrektion: Servicevinduet er forlænget fra 18-21 til 18-24.

På grund af fejlrettelse vil INF på Traderportalen være utilgængeligt i aften, tirsdag den 10. november 2020 i mellem kl. 18-24. Der vil ske forbedring af søgetiderne ("Search INF") og bindestreg vil fremover virke i EORI-numre (fx finske EORI-numre).

EU Service window for INF

CORRECTION: The service window has been prolonged from 18-21 to 18.24 CET.

Tonight (Nov 10, 2020) between 18-24 CET, the INF on the trader portal will be unavailable. The following problems will be resolved:

* The problem with slow or impossible (Search INF) is resolved (error 500)
* The system will accept the hyphen - within the EORI number

Planlagt nedlukning2020-11-10 23:59
2020-11-06 16:35Import

EU-servicevindue 6. november
På grund af et EU-Servicevindue kan der forkomme sporadiske udfald i REX-validering i Toldsystemet fredag 6. november kl. 18:00 til 21.00.

Due to an EU service window, there may be short periods where declarations in the customs systems show REX-validation errors. The service window will take place Friday 6 November 6 p.m. to 9 p.m.

Planlagt nedlukning2020-11-07 10:09
2020-11-06 16:11Information

EU-servicevindue 8. november
På grund af et EU Servicevindue kan INF være påvirket eller direkte utilgængelig søndag 8. november kl. 10:00 til 20.00.

Due to an EU servicewindow, there may be periods where INF is unavailable. The servicewindow will take place Sunday 8 November 10 a.m. to 8 p.m.

Planlagt nedlukning2020-11-08 20:00
2020-11-05 15:57Information

Der kan forventes en kort nedetid på EU-portalen (BTO, INF mv.) i aften 5/11-2020 imellem kl. 19-21.

English: The EU portal will experience a short downtime tonight (2020-11-05) somewhere between 7pm and 9 pm.

Planlagt nedlukning2020-11-05 21:00
2020-10-30 19:23EMCS

Reminder: EMCS, både web-adgang og B2B vil være utilgængeligt 31. oktober 2020 kl 20.00 til 1. november 2020 kl 06.00.
Man kan ikke anvende EMCS i tidsrummet.
Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

English: EMCS, web-access and B2B will be unavailable 31 October 2020, 08.00 pm to 1 November 2020, 09.00 am
Emergency procedure can be used as needed.

INC000000853682Planlagt nedlukning2020-11-01 06:51
2020-10-30 19:16Information

På grund af en EU Servicevindue kan der forkomme sporadisk udfald i REX-validering i Toldsystemet, lørdag d. 30 Oktober kl 19:00 til søndag d. 31 Oktober kl. 19:00.

Berørte angivelser skal blot gensendes.

English: Due to an EU servicewindow, there may be short periods where declarations in the customs systems show REX-validation errors. The servicewindow will take place from Saturday the 30th of October 7PM to Sunday the 31rst 7PM. Affected delarations kan simply be resubmitted.
INC000000856809

Planlagt nedlukning2020-10-31 19:00
2020-10-30 19:12Alle toldsystemer

ServicevindueSkatteforvaltningens IT-systemer lørdag den 31. oktober 2020 klokken 19.15 - søndag den 1. november 2020 klokken 06.00.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

 Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service Window on The Danish Customs and Tax Administration IT-systems Saturday October 31, 2020, 07:15 pm. - Sunday November 1, 2020, 06:00 am.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-11-01 07:25
2020-10-30 14:00ICS og Manifest

Præcisering: Nedenstående gælder for ankomstdeklarationer, hvorpå der er indsendt og aceppteret ankomstmeddelelse i det berørte tidsrum.

Ankomstdeklarationer oprettet fra kl. 01:48 til i morges kl. 08:22 har ikke reageret korrekt systemmæssigt.

Der er dannet MIG'er, selv om der var FUEr på deklarationerne.

Da en oprydning er umulig, fordi FUE på ankomstdeklarationerne er erstattet af MIG'er mv. er det blevet besluttet at:

 • Alle ankomstdeklarationer, der har fået ankomstmeddelelse i det berørte tidsrum SLETTES og skal genindsendes.
 • Alle MIO'er der har fået faktisk ankomst i tidsrummet er flyttet tilbage til status 11.
 • Alle MIG'er oprettet i tidsrummet vil blive SLETTET.

Berørte virksomheder bedes indsende berørte ankomstdeklarationer på ny, så vil der blive oprettet korrekte MIG'er for deklarationerne og indsat faktisk ankomst i FUE

Løst2020-10-30 20:00
2020-10-30 08:40ICS og Manifest

Der er i øjeblikket problemer med MIO'er der hænger i status 20.

Opdateret kl. 09.25: Fejlen er nu rettet, så nye angivelser går korrekt igennem. Der forestår et oprydningsarbejde i systemerne, før de fejlramte angivelser går videre.

Opdateret kl. 08.49: Vi har ingen tidshorisont pt. Fejlen rammer angivelser i ICS og Manifest. Nødprocedure må anvendes.

Der arbejdes på sagen

English: Declarations stops unexpectedly in status 20 in ICS and Manifest. Fallbackprocedure is allowed.

Update at 09.25 am: The error has been remedied, so new declarations will work fine. Unfortunately, a major cleanup for declarations in the wrong status will take some time.

Løst2020-10-30 20:00
2020-10-29 14:42Information

INF, BTO, AEO på EU Trader Portal er utilgængelige d. 30. oktober 2020 kl. 19:00 til d. 31. oktober 2020 kl. 19:00 på grund af opdateringer.

INF, BTO, AEO in EU Trader Portal is unavailable 30 October, 2020 from 7 pm to 31 october 7 pm.

INC000000847142

Planlagt nedlukning2020-10-31 19:00
2020-10-29 07:28Alle toldsystemer

Opdateret 12.09 - NemID er raskmeldt klokken 09.54

Der opleves fortsat ustabilitet på NemID, som påvirker logins til TastSelv Erhverv, EMCS, ICS og Manifest. Det lader til, at fejlen er sporadisk. Nærmere herom findes på: Driftsmeddelselser for NemID.

Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang. 

English: There are still issues with logins to the TastSelv Erhverv, EMCS, ICS and Manifest systems due to problems in the NemID system. More information is available at: Driftsmeddelselser for NemID . Emergency fallback procedure may be used where necessary. 

INC000000855240

Løst2020-10-29 12:08
2020-10-28 13:31IT

Opdateret 20.00: Problemet er løst kl. 17:17 og nødprocedure ikke længere tilladt.

Der opleves ustabilitet på nemID, hvorfor det kan være svært at få adgang til TastSelv Erhverv, EMCS, ICS og Manifest. Det lader til, at fejlen er sporadisk.

Opdateret kl. 15.55: Der er desværre fortsat problemer med nemID og ingen tidshorisont. Man kan følge med på nemlogin-Drift

Opdateret kl. 13.45: Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

English: Access to online services with a digital signature is affected by sporadic unavailabities at the moment.

Update at 1.45 pm: Fallback procedure is allowed if required.

Løst2020-10-28 20:01
2020-10-27 17:04Information

INF på EUs Trader Portal utilgængelig 28. oktober 2020 kl. 18.00-21.00

INF på EUs Trader Portal er utilgængelig  28. oktober 2020 kl. 18.00-21.00 på grund af opdateringer.

INF in EU Trader Portal is unavailable 28 October, 2020 from 6 pm to 9 pm.

INC000000853987

Planlagt nedlukning2020-10-30 10:43
2020-10-27 14:05EMCS

EMCS, både web-adgang og B2B er nede 31. oktober 2020 kl 20.00 til 1. november 2020 kl 06.00
Man kan ikke anvende EMCS i tidsrummet.
Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

EMCS, web-access and B2B will be unavailable 31 October 2020, 08.00 pm to 1 November 2020, 09.00 am
Emergency procedure can be used as needed.

INC000000853682

Planlagt nedlukning2020-11-01 06:00
2020-10-27 13:30Import

REX-validering fejler i import

REX-validering fejler i øjeblikket i importsystemet. Der fejlsøges. 

Opdatering kl. 14.10: REX-valideringen virker igen. Nødprocedure afsluttes.

Opdatering kl. 13.45: Der gives hermed tilladelse til nødprocedure for berørte angivelser.

INC000000853754

Løst2020-10-27 14:14
2020-10-26 12:00EMCS

Problemer med filsvar i EMCS
Der kan opleves manglende filsvar i EMCS (b2b) Der fejlsøges.

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

Sags-nr: INC000000852102

Problemet er løst kl. 14.20. Nødprocedure er afsluttet.

There are currently problems concerning file transfers in EMCS.

Emergency fallback procedure may be used where necessary.

Løst2020-10-26 14:24
2020-10-26 11:59EMCS

Problemer med filsvar i EMCS
Der kan opleves manglende filsvar i EMCS (b2b) Der fejlsøges.

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

Sags-nr: INC000000852102

Problemet er løst kl. 14.20 Nødprocedure er afsluttet.

There are currently problems concerning file transfers in EMCS.

Emergency fallback procedure may be used where necessary.

Løst2020-10-26 14:58
2020-10-26 07:09Alle toldsystemer

Servicevindue på Skatteforvaltningens IT-systemer lørdag den 31. oktober 2020 klokken 1915 - søndag den 1. november 2020 klokken 0600.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service Window on The Danish Customs and Tax Administration IT-systems Saturday October 31, 2020, 0715 pm. - Sunday November 1, 2020, 0600 am.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000851631

Planlagt nedlukning2020-11-01 06:00
2020-10-25 07:15Import

1. november 2020 opdateres procedurekoderne for destruktion i importsystemet. Samtidig slettes procedurekoder for andre ordninger, der er udgået. Se det udsendte nyhedsbrev her.

  
2020-10-23 16:24Alle toldsystemer

Vi minder om servicevindue på alle toldsystemer søndag den 25. oktober klokken 02.45 (sommertid) til 03.15 (normaltid). Se oprindelig besked fra 2020-10-16-11.40.

Reminder: Service window for all customs systems on Sunday, October 25, between 02.45 (DST) and 03.15 (standard time). See original message from 2020-10-16 11.40.

Planlagt nedlukning2020-10-25 03:25
2020-10-23 16:19Alle toldsystemer

Vi minder om servicevindue på alle toldsystemer lørdag den 24. oktober klokken 15.15-22.00. Se oprindelig besked fra 2020-10-16 09.52

Reminder: Service window for all customs systems on Saturday October 24, 3.15 pm to 10 pm. See original message from 2020-10-16 0.52

Planlagt nedlukning2020-10-25 22:08
2020-10-23 15:48e-Export

Valideringen af EORI-numre i e-Export fungerer normalt igen. Dvs. at udenlandske virksomheder igen kan benytte deres danske SE-nummer.

Løst2020-10-23 15:47
2020-10-23 14:24Import

EU Servicevindue 24. oktober 2020 8.00-10.00

På grund af EU-servicevindue den 24. oktober 2020 kl. 08.00 - 10.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to a EU-servicewindow on 24 October 2020 between 08:00 am. - 10:00 am. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System.

Affected entries simply need to be resubmitted.

Planlagt nedlukning2020-10-24 10:00
2020-10-23 13:55EMCS

Problemer i EMCS online
Der kan opleves problemer med oprettelse af forsendelser i EMCS online. Der fejlsøges.

Problemet er løst kl. 16.40. Nødprocedure er afsluttet.

Opdatering 15:53 Der opleves fortsat problemer, men de forventes løst kl 16:30. Der vil være 2-3 minutters utilgængelighed for online brugere.

Opdatering 14:11
EMCS fejlen kan forbedres ved at lukke EMCS-systemet ned, slette browserdata, og logge på EMCS igen. 

Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang. 


English: There are currently problems creating declarations in EMCS online, which we expect will be solved 4:30 PM. There will be 2-3 minutes of unavailability for online users. T Emergency fallback procedure may be used where necessary.

INC000000850960
Løst2020-10-23 16:40
2020-10-23 11:34Information

EU Trader Portal utilgængelig 23. oktober 2020 kl. 18.00-22.00

EU Trader Portral er utilgængeligt fredag den 23. oktober 2020 kl. 18.00 til 22.00 på grund af opdateringer.

EU Trader Portal is unavailable Friday 23 October, 2020 from 6 pm to 10 pm.

Planlagt nedlukning2020-10-23 22:00
2020-10-23 10:01EMCS

Problemer i EMCS online

Der kan opleves problemer med oprettelse af forsendelser i EMCS online. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 12.45: EMCS virker igen. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

kl. 10:46: Der gives tilladelse til at anvende nødprocedure i fornødent omfang.

INC000000850960
Løst2020-10-23 12:48
2020-10-22 15:50e-Export

Nedenstående oplysning var desværre forkert. Vores EORI-validering er derfor ændret tilbage til den gamle metode 23/10 kl. 15.40, så se venligst bort fra nedenstående:

Udenlandske virksomheder registreret i Danmark valideres nu ud fra deres EORI-nummer. Man skal derfor ikke udfylde felt 2.2, men i stedet EORI-feltet. Udenlandske virksomheder kan kendes på adressen "Christian X's Vej 22, 6100 Haderslev". I visse tilfælde kan servicedesk oplyse EORI-nummeret, så spørg gerne.

Løst2020-10-23 15:41
2020-10-21 12:43Information

Ikke muligt at betale med kort 22. oktober 2020 til 26. oktober 2020

Grundet en IT-opdatering vil det fra torsdag den 22. oktober kl. 17.00 til mandag den 26. oktober kl. 08.00 ikke være muligt at betale med kort på SKATs ekspeditionssteder, herunder toldekspeditionerne.
Alternativer er: bankoverførsel eller kontanter.

Not possible to pay by credit card between 22 and 26 October 2020
Due to an update in the IT systems it will not be possible to pay by credit card at any Danish Tax or Customs office from Thursdag 22 October 12 a.m. to Monday 26 October 8 a.m.
Alternative methods of payment: Bank transfer or cash

Planlagt nedlukning 
2020-10-21 11:54e-Export

e-Export - På grund af et mindre servicevindue, vil der kunne opleves et par minutters ustabilitet torsdag den 22/10-2020 imellem kl. 10-11.

English: e-Export - Due to a minor service window a a few minutes of unstability may occur between 10-11 am on Thursday, October 22, 2020

Planlagt nedlukning2020-10-22 11:23
2020-10-21 09:32Information

Der er servicevindue på Traderportalen hos EU - vedrørende CDMS, TP, CRS, REX mellem 21/10 kl. 20 og 22/10 kl. 06, hvorfor der kan være mellem 2-3 timers udetid.
 

Service window on EU Trader Portal. The maintenance is planned on between 21/10/2020 20:00:00 CET and 22/10/2020 06:00:00 CET, during this window there is possibility that the applications will experience two-three hours  of unavailability.

Planlagt nedlukning2020-10-22 16:31
2020-10-20 13:51Information

EU Trader Portal utilgængelig 30.-31. oktober 2020

EU Trader Portral er utilgængeligt fredag den 30. oktober 2020 kl. 19.00 til 31. oktober 2020 19.00 på grund af opdateringer.

EU Trader Portal is unavailable Friday 30 October, 2020 from 7 pm to 31 October 2020 7 pm.

Planlagt nedlukning2020-10-31 19:00
2020-10-19 13:34Information

EU Trader Portral, servicevindue tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19 - 23 på grund af opdateringer.

Der kan opleves ustabilitet under servicevinduet

EU Trader Portal, service window Tuesday October 20, 2020 between 7 pm - 11 pm due to updates.

Instability may be experienced during the service window.

Planlagt nedlukning2020-10-21 20:00
2020-10-19 09:39EMCS

Der er problemer med at logge på EMCS Online.

Der fejlsøges.

Opdateret kl. 11.36: Problemet er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Opdateret kl. 10.01: Der gives tilladelse til at anvende nødprocedure i fornødent omfang.

INC000000847621

Løst2020-10-19 11:35
2020-10-16 11:40Alle toldsystemer

Servicevindue - skift fra sommertid til normaltid - på Toldsystemer søndag den 25. oktober klokken 02.45 (sommertid) - 03.15 (normaltid). Varigheden af servicevinduet er således 1,5 time.
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

English: Service Window - Daylight Saving Time adjustment to Standard Time - for all customs systems Sunday October 25, 2020, between 2:45 am (DST) - 3:15 am (ST). The duration of the Service Window will therefore be 1.5 hours.
File access:
* Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
* Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.
Online access:
* The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-10-25 03:25
2020-10-16 09:52Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 24. oktober klokken 15.15-22.00.
Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems Saturday October 24, 2020, between 0315 pm. - 1000 pm.
File access:
* Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
* Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.
Online access:
*The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window

Planlagt nedlukning2020-10-24 22:08
2020-10-14 14:05Information

INF, BTO, AEO og toldbevillingsstystemetEU Trader Portal er utilgængelige fra fredag den 16. oktober 2020 kl. 15:00 til den 17. oktober 2020 kl. 15:00 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2020-10-17 15:00
2020-10-14 09:11Information

Til orientering:
EUs eAEO (Authorized Economic Operator / Bevillingsystem) vil være utilgængelig i morgen d. 15. Oktober 2020 fra kl 10.00 til 23.00 på grund af servicevindue.

English: The EU's eAEO (Authorized Economic Operator) system will be unavailable between 10:00 a.m. to  11:00 p.m. the 15th of October, due to a service window. 

Planlagt nedlukning2020-10-16 06:48
2020-10-12 18:01Information

Til orientering
EU's Traderportalen er utilgængelig i aften, d. 12/10-2020 kl. 21.00 til 23.00
(Det påvirker INF, BTO, AEO og TBS systemerne.)

English: The EU's trader portal will be unavailable tonight, the 12 of October, 2020 from 9:00pm to 11:00 pm. (This will affect the INF, BTO, AEO and TBS systems.)

INC000000844362

Planlagt nedlukning2020-10-13 07:52
2020-10-12 13:27ICS og Manifest

Der er  problemer med at lukke MIG/MIOs i Manifestsystemet, der fejlsøges. 
Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

Opdateret kl. 14:47: Problemet er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

English: There were problems with closing MIG/MIOs. The problem has been resolved 14:47 (2:47 p.m.). Emergency fallback procedure is no longer permitted. 

Løst2020-10-12 14:47
2020-10-12 13:05Import

Problemer i Importsystemet både online og ved filoverførsel

Vi modtager filer, men der bliver ikke genereret nogen filsvar. Der fejlsøges

Opdateret kl. 14:45: Problemet er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Opdateret kl. 13:06: Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

INC000000843988
Løst2020-10-12 14:46
2020-10-10 11:14EMCS

Reminder:

EMCS utilgængelig 11. oktober 2020 kl. 00.00-03.00
Man kan ikke anvende EMCS i tidsrummet.
Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

EMCS will be unavailable 11 October 2020 12.00 pm to 03.00 am
Emergency procedure can be used as needed.

Planlagt nedlukning2020-10-11 03:00
2020-10-09 08:45Information

Reminder:

INF, BTO, AEO og toldbevillingsstystemet på EU Trader Portal er utilgængelige fredag d. 9. oktober 2020 kl. 19:00 til d. 10. oktober 2020 kl. 19:00 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2020-10-10 19:00
2020-10-09 07:07ICS og Manifest

ServicevindueSkatteforvaltningens IT-systemer søndag den 11. oktober 2020 klokken 00:00-03:00.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 Service Window on The Danish Customs and Tax Administration IT-systems Sunday October 11, 2020, 00:00 am. - 03:00 am.

Online access:

 • The online systems for Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

INC000000842664

Planlagt nedlukning2020-10-11 03:00
2020-10-07 15:34ICS og Manifest

Servicevindue på ICS/Manifest torsdag den 8. oktober 2020 klokken 07.30-08.00. Betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid.

Service Window on ICS/Manifest Thursday October 8, 2020, 0730 am. - 0800 am. Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window.

INC000000841691

Planlagt nedlukning2020-10-08 07:40
2020-10-07 13:59Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer lørdag den 10. oktober klokken 15.15-20.45.

Det betyder, at alle systemer vil være utilgængelig i perioden:
* Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
* Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
* Filer til Import Control System (ICS) og Manifest vil fejle/blive afvist.
Online adgang:
* Der er lukket for online adgang til alle toldsystemer under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Service window for all customs systems Saturday October 10, 2020, between 0315 pm - 0845 pm.
File access:
* Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
* Files sent to ICS and Manifest will fail/be rejected during the service window.
Online access:
* There is no online acces to the customs systems during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000841551

Planlagt nedlukning2020-10-10 18:53
2020-10-07 13:46Information

Der er planlagt strømafbrydelse til Toldekspeditionen på Kystvejen 16, 2770 Kastrup torsdag den 8. oktober 2020 i tidsrummet (forventet) 18:00 - 19:00. Der vil derfor ikke kunne påregnes ekspedition i det nævnte tidsrum.

Afbrydelsen skyldes byggearbejder i Københavns Lufthavn (CPH). 

INC000000840924

  
2020-10-07 08:15e-Export

Opdateret 09.20: Problem er løst - Nødprocedure er ikke længere tilladt

Der opleves i øjeblikket problemer med e-Export. 

Angivelser hænger i status 10 og 19

Der fejlsøges.

Der gives tilladelse til nødprocedure

INC000000841030
Løst2020-10-07 09:20
2020-10-06 14:46Servicedesk

EU's traderportal er p.t. utilgængelig.

Traderportalen er tilgængelig igen.

Løst2020-10-07 06:52
2020-10-06 14:27ICS og Manifest

Ændringer ved filoverførsel til ICS og Manifest

Opdateret kl. 06.15: Den opgraderede styrede filoverførsel er nu trådt i kraft.

Vi minder om servicevinduet på filoverførsel til ICS og Manifest onsdag morgen, den 6. oktober 2020. Servicevinduet starter kl. 6 og forventes afsluttet kl. 6.15 (morgen). Fra dette tidspunkt kan man kun logge ind som angivet i besked fra 2020-10-01 kl. 15:23 og i dette nyhedsbrev.

Planlagt nedlukning2020-10-07 06:15
2020-10-06 09:48Eksport

Der er servicevindueExport tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 18.30-19.00.

Betyder, at der i perioden kan opleves ustabilitet.

 

Onlineklienten til Export skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-10-02 13:20).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente de nye onlineklienter til Export til både

 • TFE (Test for Erhvervslivet) Version export_5.10.17-2-TFE)) og
 • PRD (Produktion - Version export_5.10.17-2-PROD ).

Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

 

Service Window Export

Service Window on Export Thursday 6. October, 2020, between 06.30 pm. - 07.00 am.

Instability may be experienced during the service window.

 

After the Service Window the Online client for Export on PRD (Production) will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

Planlagt nedlukning2020-10-06 19:27
2020-10-05 16:40EMCS

EMCS utilgængelig 11. oktober 2020 kl. 00.00-03.00
Man kan ikke anvende EMCS i tidsrummet.
Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

EMCS will be unavailable 11 October 2020 12.00 pm to 03.00 am
Emergency procedure can be used as needed.

Planlagt nedlukning2020-10-11 03:00
2020-10-05 12:49Import

Ved forsøg på at tilgå Import online fås systemfejl - problemet undersøges

Opdateret kl. 13:42: Problemet er løst. Det er ikke længere tilladt at anvende nødprocedure

Opdateret kl. 13.12: Der er også problemer med filoverførsel til Import. Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang.

INC000000839819
Løst2020-10-05 13:42
2020-10-05 10:23Alle toldsystemer

ServicevindueFTPS Gateway (Import, Export og NCTS (Transit)) tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 07:00-07:30.
Betyder, at der i perioden kan opleves ustabilitet/forsinkelse på filer.

Service Window on FTPSGW (Import, Export and NCTS (Transit)) Thursday 6. October, 2020, between 0700 am. - 0730 am.
Instability/delay on files may be experienced during the service window.

INC000000839490

Planlagt nedlukning2020-10-06 07:17
2020-10-05 07:00Information

INF, BTO, AEO og toldbevillingsstystemet på EU Trader Portal er utilgængelige fredag d. 9. oktober 2020 kl. 19:00 til d. 10. oktober 2020 kl. 19:00 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2020-10-10 19:00
2020-10-04 14:19TFE

Servicevindue TFE ICS/Manifest

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på ICS/Manifest mandag den 5. oktober 2020 klokken 1030-1130 på grund af opdateringer.

 

Service Window TEST/TFE-environment ICS/Manifest

Service Window on TEST/TFE-environment for ICS/Manifest Monday October 5, 2020, between 1030 am. - 1130 am.

Planlagt nedlukning2020-10-05 11:27
2020-10-02 15:45Alle toldsystemer

Der har igen været et stop i filbehandlingen. En del udførsler har derfor hængt i status 20 og forsendelser er ikke blevet frigivet. Systemet virker igen nu, men hvis man mangler svar på en angivelse eller forsendelse, kontakt da servicedesk.

 2020-10-02 15:42
2020-10-02 13:20TFE

TEST-miljøet til e-Export

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Export fredag den 2. oktober 2020 klokken 1430-1500 på grund af opdateringer grundet konstaterede fejl:
- Problemer med pdf for e-Export via filoverførsel (se melding fra 2020-10-01 11:28).
- Ugyldige fejlsvar fra e-Export (se melding fra 2020-10-01 13:38).

Onlineklienten til Export på TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente de nye onlineklienter til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet – Version export_5.10.17-2-TFE ) og PRD (Produktion – Version export_5.10.17-2-PROD ). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Export Produktion gennemføres tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 1830-1900.
Nærmere herom følger.

Beklager den sene varsling.

English: Service Window on TEST/TFE-environment for Export Friday October 2, 2020, between 0230 pm. – 0300 pm. due to
- Error responses from e-Export (see message from 2020-10-01 13:38).
After the Service Window the Online client for Import on TFE will be updated automatically.
Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. The new client for PROD will be in use from Oct 06 after 7 pm. See above contact information if you use Citrix.

Sorry for late warning.

Planlagt nedlukning2020-10-02 14:53
2020-10-02 11:28e-Export

Der er problemer i e-Export. Angivelser hænger i status 20 i e-Export.

Opdatering kl. 13.11: Oprydningen i hængende angivelser er nu færdiggjort. Nødprocedure afsluttes.

Opdatering kl. 12.43: Problemet er afhjulpet, så angivelser ikke længere hænger fast. Der er dog en del oprydningsarbejde, før vi får skubbet de hængende angivelser videre. Der gives derfor tilladelse til nødprocedure for berørte angivelser.

Der fejlsøges.

INC000000838649
Løst2020-10-02 13:11
2020-10-01 15:23ICS og Manifest

Reminder:

Til brugere af ICS og Manifest FTP GW (filoverførsel).

Opdatering 2/10-2020 kl. 11.24 (tidspunkt): Servicevinduet vil vare fra kl. 6-8. Vi forventer at nyt login vil kunne anvendes fra kl. 6.15.

Vi minder om nyhedsbrevet omhandlende "En kommende opgradering af systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-systemerne kræver mindre tilpasninger i virksomhedernes egne systemer inden oktober 2020."

I testperioden (til og med 6. oktober) kan man skrive direkte til jp-driftscenter@ufst.dk for support.

 

To FTP gateway users - ICS and Manifest

We kindly remind you of the newsletter  regarding "an upcoming upgrade of the system for reporting files to the ICS and Manifest systems requires minor adjustments in businesses-own systems by October 2020".

Update at October 2 11.25 am: The service window is scheduled for 6 am to 8 am. We expect that the new solution will be functioning at 6.15 am.

During the test period (from now to 6 October) please write to jp-driftscenter@ufst.dk for support.

INC000000824968

Planlagt nedlukning2020-10-07 06:15
2020-10-01 13:38e-Export

Ugyldige fejlsvar fra e-Export

Update at 13.56: The returned code should be 6160, not  6610.

I enkelte tilfælde får man svarkode 6160 tilbage ved rettelse via filoverførsel til e-Export. Berørte angivelser skal blot genindsendes uden ændringer.

Der arbejdes på en fejlrettelse.

Error responses from e-Export

Some amendments to an existing export declaration results an an unsupported error type from e-Export with the error code 6160. In these instances the amendments must be resubmitted unchanged.

Løst2020-10-06 20:30
2020-10-01 11:28e-Export

Problemer med pdf for e-Export via filoverførsel

Der er desværre opstået et andet problem i PDF genereringen.
Der kan være enkelte udførsler der ikke dannes pdf på.
De udførsler der ikke danner pdf, kan dannes via Udskriv i online e-Export.

Der arbejdes på en løsning.

Løst2020-10-06 20:30
2020-10-01 10:09Import

På grund af EU-servicevindue i aften den 1. oktober 2020 kl. 20.00 - 22.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to a EU-servicewindow on October 1 2020 between 08:00 pm. - 10:00 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System.

Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000837521
Planlagt nedlukning2020-10-01 22:00
2020-10-01 09:16e-Export

Problemer med pdf for e-Export via filoverførsel
Der udsendes i øjeblikket ikke PDF for e-Export via filoverførsel, men printet kan dannes via Udskriv i online e-Export.
Der feljsøges.

Opdatering kl 10: Der udsendes pdf igen. PDFerne generes bagud, så dem der mangler kommer.


English: PDF for e-Export is not currently sent via file transfer, but the print can be generated via Print in online e-Export.

INC000000837643

Løst2020-10-01 10:00
2020-09-29 13:11Information

Problemer med at logge på Traderportal
Der er problemer med at logge på EU's Trader Portaler. Det påvirker INF, BTO, AEO, TBS. EU fejlsøger.

Opdatering 30-09-2020 kl. 12:40: Problem løst.

INC000000836322

Løst2020-09-30 12:40
2020-09-29 10:41Alle toldsystemer

Reminder:

ServicevindueToldsystemer onsdag den 30. september 2020 klokken 1800-2115.

 

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

 

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 

Onlineklienten til Export PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-09-17 07:48).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan allerede nu hente de nye onlineklienter til Export til både

TFE (Test for Erhvervslivet - version export_5.10.16-2) og

PRD (Produktion - version export_5.10.16-2)

Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

 

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

 

Service window for all customs systems - Wednesday September 30, 2020, between 0600 pm. - 0915 pm.

 

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

After the Service Window the Online client for Export on PRD (Production) will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000832928

Planlagt nedlukning2020-09-30 20:51
2020-09-29 09:26Taric

Reminder:

Servicevindue på Taric onsdag den 30. september 2020 klokken 0730-0800.
Betyder, at der kortvarig i perioden kan opleves ustabilitet.

 

Service Window on Taric Wednesday 30. September, 2020, between 0730 am. - 0800 am.
Instability may be experienced briefly during the service window.

INC000000832173

Planlagt nedlukning2020-09-30 08:01
2020-09-25 09:32ICS og Manifest

To FTP gateway users - ICS and Manifest

We kindly remind you of the newsletter  regarding "an upcoming upgrade of the system for reporting files to the ICS and Manifest systems requires minor adjustments in businesses-own systems by October 2020".

Unfortunately, there is a typing error with regards to the TEST environment in this newsletter. The test environment was upgraded in june 2020 and is ready for testing now.

During the test period (from now to 6 October) please write to jp-driftscenter@ufst.dk for support.

INC000000824968

Planlagt nedlukning2020-10-07 06:15
2020-09-24 13:57Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 30. september 2020 klokken 1800-2115.

 

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

 

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 

Onlineklienten til Export PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-09-17 07:48).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente den nye onlineklient til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

 

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

 

Service window for all customs systems – Wednesday September 30, 2020, between 0600 pm. - 0915 pm.

 

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

After the Service Window the Online client for Export on PRD (Production) will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000832928

Planlagt nedlukning2020-09-30 20:51
2020-09-24 11:33Taric

Servicevindue på Taric onsdag den 30. september 2020 klokken 0730-0800.
Betyder, at der kortvarig i perioden kan opleves ustabilitet.

 

Service Window on Taric Wednesday 30. September, 2020, between 0730 am. - 0800 am.
Instability may be experienced briefly during the service window.

INC000000832173

Planlagt nedlukning2020-09-30 08:02
2020-09-24 11:26ICS og Manifest

Reminder:

Til brugere af ICS og Manifest FTP GW (filoverførsel).

Vi minder om nyhedsbrevet omhandlende "En kommende opgradering af systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-systemerne kræver mindre tilpasninger i virksomhedernes egne systemer inden oktober 2020."

I testperioden (til og med 6. oktober) kan man skrive direkte til jp-driftscenter@ufst.dk for support.

To FTP gateway users - ICS and Manifest

We kindly remind you of the newsletter  regarding "an upcoming upgrade of the system for reporting files to the ICS and Manifest systems requires minor adjustments in businesses-own systems by October 2020". Unfortunately, there is a typing error with regards to the TEST environment in this newsletter. The test environment was upgraded in june 2020 and is ready for testing now.

During the test period (from now to 6 October) please write to jp-driftscenter@ufst.dk for support.

INC000000824968

Planlagt nedlukning2020-10-07 06:15
2020-09-24 11:13Import

På grund af EU-servicevindue fredag d. 25. september 2020 kl. 19.00 til d. 26. september 2020 kl. 19.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to a EU-servicewindow Freiday september 25, 2020 between 07:00 pm. - saturday 07:00 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System.

Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000829772

Planlagt nedlukning2020-09-26 19:00
2020-09-22 21:55TFE

ServicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Taric torsdag den 24. september 2020 klokken 10:00-10:30 på grund af opdateringer.

 

Service Window on TEST/TFE-environment for Taric Thursday 24. September, 2020, between 10:00 am. - 10:30 am.

INC000000832001

Planlagt nedlukning2020-09-24 10:30
2020-09-22 08:09Alle toldsystemer

ServicevindueFTPS Gateway (Import, Export og NCTS (Transit)) torsdag den 24. september 2020 klokken 0700-0715.

Betyder, at der i perioden kan opleves ustabilitet/forsinkelse på filer.

Opdatering kl. 11.00: Servicevinduet trækker stadig ud. Der er forsinket behandling af filer fra dette tidsrum, mens nyere filer behandles normalt.

Opdatering kl. 8.30: Servicevinduet trækker ud.

English:

Service Window on FTPSGW (Import, Export and NCTS (Transit)) Thursday 24. September, 2020, between 0700 am. - 0715 am.

Instability/delay on files may be experienced during the service window.

Update 11 am: The service window is still delayed. Files from this period have been delayed, while newer files are usually processed.

Update 8.30 am: The service window is delayed

Planlagt nedlukning2020-09-24 13:00
2020-09-17 14:11ICS og Manifest

På grund af fejlen i ankomstdeklarationerne nævnt nedenfor, er der et ekstraordinært servicevindue på Manifest kl. 14.30 - 14.45 i dag, den 17. september 2020

Manifestsystemet vil derfor være utilgængelig imellem kl. 14.30-14.45 i dag.

English: There will be a short unavailability on Manifest, today at 2.30 - 2.45 pm due to the below mentioned error in arrival declarations.

The manifest system will therefore be unavailable between 2.30 pm - 2.45 pm today.

Planlagt nedlukning2020-09-17 14:45
2020-09-17 12:16ICS og Manifest

Der er opstået en fejl i Manifest for ankomstdeklarationer.

Opdatering kl. 14.45: Fejlen er nu rettet. Berørte ankomstdeklarationer skal blot genindsendes.

Opdatering kl. 14.10: Der er ekstraordinært servicevindue kl. 14.30-14.45 for at rette denne fejl.

I de tilfælde, hvor der ikke er henvist til specifikke fortoldninger i ankomstdeklarationerne, finder Manifest desværre ikke de tilhørende referencenumre fra Toldsystemet, men adviserer om, at der vil blive dannet MIG.

Vi vil forsøge med en rettelse (hotfix) forhåbentlig i løbet af i dag.

Indtil videre anbefaler vi, at de berørte ankomstdeklarationer behandles under nødprocedure, så der ikke indgives ankomstmeddelelse, før fejlen er rettet.

English: An error has occured in Manifest with regards to arrival declarations. Unfortunately, Manifest is unable to call the import system, if the arrival declaration doesn't refer to specific import declarations. Hopefully, this will be remedied later today. For now, we recommend fallback procedure until the error is fixed in order to avoid af major cleanup of MIG's.

Update at 2.45 pm: The error has been corrected. You will need to resend arrival declarations to get a new validation

Update at 2.10 pm: There will be a short service window between 2.30 - 2.45 to fix this error.

Løst2020-09-17 14:46
2020-09-17 07:48e-Export

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Export tirsdag den 22. september 2020 klokken 10.00-14.00 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til Export på TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente de nye onlineklienter til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet - version export_5.10.16-2) og PRD (Produktion - version export_5.10.16-2) allerede nu.

Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Export Produktion gennemføres onsdag den 30. september 2020. Nærmere herom følger.

English: Service Window on TEST/TFE-environment for Export Tuesday September 22, 2020, between 10:00 pm. - 14:00 am. After the Service Window the Online client for Import on TFE will be updated automatically. Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix.

Planlagt nedlukning2020-09-22 11:43
2020-09-17 07:29Alle toldsystemer

Filoverførsel til import, e-Export og Transit (NCTS) er blevet en del forsinket. Efter udlægning kl. 7-7.15. Filoverførslen er netop gået i gang igen.

File transfer for import, e-Export and Transit has been delayed after update from 7-7.15 am. The file transfer is now working again.

Løst2020-09-17 07:29
2020-09-16 16:07Alle toldsystemer

Reminder:

Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 16. september 2020 klokken 18:00-20:30.

Se oprindelig besked fra 10/9-2020 kl.15.34

Planlagt nedlukning2020-09-16 20:03
2020-09-16 15:01EMCS

Der er sporadiske udfald på NemID. Det kan derfor være nødvendigt at prøve flere gange, før man logges ind på TastSelv og underliggende tjenester, såsom EMCS.

INC000000828475

Løst2020-09-16 20:14
2020-09-16 15:00ICS og Manifest

Der er sporadiske udfald på NemID. Det kan derfor være nødvendigt at prøve login flere gange, før det lykkes.

INC000000828475

Løst2020-09-16 20:14
2020-09-16 09:15Taric

Servicevindue på Taric torsdag den 17. september 2020 klokken 07.30-08.00. Det betyder, at der kortvarig i perioden kan opleves ustabilitet. 

English: Service Window on Taric Thursday 17. September, 2020, between 07:30 am. - 08:00 am. Instability may be experienced briefly during the service window.

INC000000828058

Planlagt nedlukning2020-09-17 07:46
2020-09-16 07:22Alle toldsystemer

ServicevindueFTP (Import, Export og NCTS (Transit)) torsdag den 17. september 2020 klokken 0700-0715.

Betyder, at der kortvarig i perioden kan opleves ustabilitet/forsinkelse på filer.

 

Service Window on FTP (Import, Export and NCTS (Transit)) Thursday 17. September, 2020, between 0700 am. - 0715 am.

Instability/delay on files may be experienced briefly during the service window.

INC000000827933

Planlagt nedlukning2020-09-17 07:46
2020-09-15 09:57EMCS

REMINDER:

Til udbydere og virksomheder som kalder EMCS-webservices på B2B.

16/9-2020 kl. 09.59: Det nye certifikat er nu installeret.

16/9-2020 kl. 09.40. Forsinkelse: Udlægningen af det nye certifikat er desværre forsinket. Vi opdaterer så snart det er muligt.
 
Servercertifikater på Skats B2B i både Produktion og Test, udløber den 19. september 2020.

I den anledning vil nyt blive lagt på i Produktion, onsdag den 16. september 2020, kl 7:30.
 
Når servercertifikaterne bliver skiftet på B2B, er det ikke længere muligt at bruge de gamle certifikater -  B2B vil ikke virke, før udbyderne også har skiftet. I bedes derfor planlægge jeres installering af de nye servercertifikater.

Begge certifikater kan hentes på følgende link: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificates

To Providers and companies calling EMCS web services on B2B

16 September 2020 09.59: The new certificate has now been installed.

16 September 2020 09.40 am: Unfortunately, the implementation of the new certificate is delayed. We will update as soon as possible.

Server certificates on SKAT's B2B in both Production and Test, expires on 19 September 2020. For this reason, new ones will be added in Production, Wednesday morning, September 16, 2020, at 7:30.

When the server certificates are changed on B2B, it is not possible to use the old certificates - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificates.

Both certificates can be downloaded from the following link: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificates

Planlagt nedlukning2020-09-16 09:58
2020-09-15 08:57TFE

ServicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Taric tirsdag den 15. september 2020 klokken 09:00-09:15 på grund af opdateringer.

 

Service Window on TEST/TFE-environment for Taric Tuesday 15. September, 2020, between 0900 am. - 0915 am.

INC000000826995

Løst2020-09-15 09:13
2020-09-12 14:28Information

Mails til toldekspeditionsstederne er i nogle tilfælde meget forsinket. Ved hastende henvendelser bedes man derfor følge op med en telefonisk henvendelse.

There are currently delays in receiving some emails at the Expedition offices. Please follow up urgent emails by calling in by phone.

Løst2020-09-12 23:00
2020-09-10 15:34Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 16. september 2020 klokken 18:00-20:30.

 

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

 

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

 

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

 

Service window for all customs systems - Wednesday September 16, 2020, between 0600 pm. - 0830 pm.

 

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000824975

Planlagt nedlukning2020-09-16 20:03
2020-09-09 18:00ICS og Manifest

OPDATERET kl. 20:40
Problemet er løst og nødprocedure ikke længere tilladt.

Opstår der atter EORI-kaldsproblemer, kan man med fordel gensende når det drejer sig om Export og Manifest, mens NCTS kræver nyt LRN ved genindsendelse.

Der kan i øjeblikket opleves problemer i Manifest og NCTS - Der fejlsøges.

Fejlkode GE0902: Problem calling EORI service.

Hjælper det ikke at forsøge igen (gensende), er det tilladt at benytte nødprocedure.

Løst2020-09-09 20:39
2020-09-08 12:39EMCS

REMINDER:
Til udbydere og virksomheder som kalder EMCS-webservices på B2B.
 
Servercertifikater på Skats B2B i både Produktion og Test, udløber den 19. september 2020.

I den anledning vil nye blive lagt på således:
I Test, onsdag den 9. september 2020, kl 7:30.
I Produktion, onsdag den 16. september 2020, kl 7:30.
 
Når servercertifikaterne bliver skiftet på B2B, er det ikke længere muligt at bruge de gamle certifikater -  B2B vil ikke virke, før udbyderne også har skiftet. I bedes derfor planlægge jeres installering af de nye servercertifikater.

Begge certifikater kan hentes på følgende link: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificates

To Providers and companies calling EMCS web services on B2B

Server certificates on SKAT's B2B in both Production and Test, expires on 19 September 2020. For this reason, new ones will be added as follows:

In Test, Wednesday morning, September 9, 2020, at 7:30.
In Production, Wednesday morning, September 16, 2020, at 7:30.

When the server certificates are changed on B2B, it is not possible to use the old certificates - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificates.

Both certificates can be downloaded from the following link: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificates

Planlagt nedlukning2020-09-16 10:04
2020-09-07 13:43TFE

Servicevindue TFE Import og ICS/Manifest tirsdag den 8. september

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Import og ICS/Manifest tirsdag den 8. september 2020 klokken 10:00-11:45 på grund af opdateringer.

Service Window on TEST/TFE-environment for Import and ICS/Manifest Tuesday 8. September, 2020, between 1000 am. - 1145 am.

Planlagt nedlukning2020-09-08 11:26
2020-09-04 11:46EMCS

Til udbydere og virksomheder som kalder EMCS-webservices på B2B.
 
Servercertifikater på Skats B2B i både Produktion og Test, udløber den 19. september 2020.

I den anledning vil nye blive lagt på således:
I Test, onsdag den 9. september 2020, kl 7:30.
I Produktion, onsdag den 16. september 2020, kl 7:30.
 
Når servercertifikaterne bliver skiftet på B2B, er det ikke længere muligt at bruge de gamle certifikater -  B2B vil ikke virke, før udbyderne også har skiftet. I bedes derfor planlægge jeres installering af de nye servercertifikater.

Begge certifikater kan hentes på følgende link: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificates

To Providers and companies calling EMCS web services on B2B

Server certificates on SKAT's B2B in both Production and Test, expires on 19 September 2020. For this reason, new ones will be added as follows:

In Test, Wednesday morning, September 9, 2020, at 7:30.
In Production, Wednesday morning, September 16, 2020, at 7:30.

When the server certificates are changed on B2B, it is not possible to use the old certificates - B2B will not work until the providers have also changed.

Therefore, I would like to ask you to plan your installation of the new server certificates.

Both certificates can be downloaded from the following link: https://github.com/skat/emcs-b2b-ws#server-certificates

Planlagt nedlukning2020-09-16 10:05
2020-09-03 12:17ICS og Manifest

Til brugere af ICS og Manifest FTP GW (filoverførsel).

Vi minder om nyhedsbrevet omhandlende "En kommende opgradering af systemet til indberetning af filer til ICS- og Manifest-systemerne kræver mindre tilpasninger i virksomhedernes egne systemer inden oktober 2020."

To FTP gateway users - ICS and Manifest

We kindly remind you of the newsletter  regarding "an upcoming upgrade of the system for reporting files to the ICS and Manifest systems requires minor adjustments in businesses’ own systems by October 2020"

  
2020-09-02 10:47Alle toldsystemer

Der er problemer i e-Export og Import. Angivelser hænger i status 20 i e-Export og status 21 i Import. Der gives tilladelse til nødprocedure i fornødent omfang.

Der fejlsøges.

Opdatering kl. 15.08: Generel nødprocedure er afsluttet.

Opdatering kl. 14.51: Der er foretaget systemmæssig oprydning, men der vil stadig være risiko for, at enkelte angivelser fejler. Disse må indmeldes til servicedesk@toldst.dk.

Opdateret kl. 11.41: Problemet er løst. Problemet har også ramt ICS, Manifest og NCTS hvor angivelser har hængt i status. Angivelser vil der hænger vil blive forsøgt skubbet snarest muligt.

INC000000819265

Løst2020-09-02 14:51
2020-09-02 10:47Import
På grund af EU-servicevindue onsdag d. 2. september 2020 klokken 18.00-23.59 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet.
Berørte angivelser skal blot genindsendes.
Due to a EU-servicewindow Wendesday September 2, 2020 between 06:00 pm. - 11:59 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System.
Affected entries simply need to be resubmitted.
Planlagt nedlukning2020-09-02 23:59
2020-09-02 07:29ICS og Manifest

Der er ikke adgang til onlinedelen af ICS og Manifestsystemerne på grund af fejl i Nemlog-in

Virksomheder der kalder ICS og Manifest services via filoverførsel er ikke berørt.

Opdateret kl. 08:45: Det er nu muligt at logge på ICS og Manifest igen.

The online part of ICS and Manifest systems is currently not accessible due to errors in Nemlog-in.

Companies that call ICS and Manifest services via file transfer are not affected.

Update at 08:45: You can now log on to ICS and Manifest

INC000000818902
Løst2020-09-02 08:45
2020-09-01 16:24Taric

Fejl i eVita 'Abend in XML Server'

Nogle tekstsøgninger fejler ved opslag i eVita. ('Abend in XML Server'). Fejlen undersøges.

INC000000814635

Løst2020-09-04 14:46
2020-08-31 12:50ICS og Manifest

Der kan i øjeblikket opleves problemer i Manifest - Der fejsøges.

Fejlkode GE0902: Problem calling EORI service.

De kan med evt. gensendes.

Opdateret 13.38: Problem er løst - Nødprocedure er ikke længere tilladt

INC000000807427

Løst2020-08-31 13:38
2020-08-31 10:36e-Export

Angivelser i e-Export kan i øjeblikket opleve fejlkode 6527: Eksportørens EORI-nummer kan desværre ikke kontrolleres lige nu. Prøv igen senere

Opdatering 13:15: Angivelser i fejl kan indsendes igen. Nødprocedure er ikke længere tilladt. 

Opdatering 11:43: Der må benyttes nødprocedure i fornødent omfang. 

Englesk: Declarations in e-Export are showing error code 6527: 'The exporters EORI-number cannot be controlled right now, try again later.'  Troubleshooting is underway. Emergency Fallback procedure is no longer permitted.

INC000000807427

Løst2020-08-31 13:37
2020-08-28 10:44ICS og Manifest
REMINDER: Ny FTPS på TFE (Manifest og ICS)
FTPGW'en blev opdateret tirsdag den 16. juni 2020. Der henvises til nyhedsbrevet, hvori ændringerne uddybes :  https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/opgradering-af-filindberetning-til-ics-og-manifest-kraever-aendringer-i-virksomheders-systemer/

I testperioden (til og med 6. oktober) kan man skrive direkte til jp-driftscenter@ufst.dk for support.

REMINDER: New FTPS on TFE (Manifest and ICS)
Servicewindow on the TEST/TFE-environment 16. June 2020 - new FTPS (Manifest and ICS). The FTP gateway is being updated on Tuesday between 10:00-12:00. Check our newsletter (English in blue at the bottom of the letter, see link above).

During the test period (from now to 6 October) please write to jp-driftscenter@ufst.dk for support.
Planlagt nedlukning 
2020-08-25 13:28Taric

Nogle varekoder fejler ved opslag i eVita. (A bend in XML Server). Fejlen undersøges.

INC000000814635

Løst2020-08-26 10:00
2020-08-25 09:29Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue  Toldsystemer onsdag den 26. august 2020 klokken 1800-2030

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Import  PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-08-15 0954).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente den nye onlineklient til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

Reminder: Service window for all customs systems Wednesday 26 August 2020, between 0600 pm. - 0830 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

After the Service Window the Online client for Import on PRD (Production) will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000808943

Planlagt nedlukning2020-08-26 20:15
2020-08-24 16:20Servicedesk

Ustabil telefonforbindelse til SKAT

Der er i øjeblikket ustabilitet på telefonforbindelsen til SKAT.

Har du brug for teknisk support til toldsystemerne, kan vi kontaktes på mail: Servicedesk@toldst.dk

Opdatering 25/08 kl. 08:45: Problemet ser ud til at være løst, men vi afventer endeligt svar.

There are currently problems with the telephone system at the Servicedesk.

If you require technical support for the customs systems, you can write an e-mail to servicedesk@toldst.dk.

Update 25/08 0845 am: The problem seems to be solved, but we are awaiting final confirmation.

Løst2020-08-25 09:33
2020-08-24 13:24Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 26. august 2020 klokken 1800-2030..

 

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Import  PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-08-15 0954).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente den nye onlineklient til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Reminder: Service window for all customs systems Wednesday 26 August 2020, between 0600 pm. - 0830 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

After the Service Window the Online client for Import on PRD (Production) will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000808943

Planlagt nedlukning2020-08-26 20:15
2020-08-21 09:49Information

Problemer med at logge på Traderportal
Der er problemer med at logge på EU's Trader Portaler. Det påvirker INF, BTO, AEO, TBS. EU fejlsøger.

Opdatering 11.03: Hvis man har forsøgt i dag med en browser, så husker den denne login og fejler.
Derfor skal man logge på via Incognito (Chrome) eller In Private (Edge).

Login to the EU licensing system is currently unavailable (Trader Portal). EU is currently investigating the error. 

Update 11.03 am: If one has tried to log on earlier today, the browser will remember this and fail. Use Incognito-mode (Chrome) og In Private-mode (Edge).

Løst2020-08-21 11:03
2020-08-20 11:42Import

På grund af EU-servicevindue torsdag 20. august 2020 klokken 19-22 kan der forekomme sporadiske udfald i REX-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

English: Due to an EU-servicewindow tonight between 7-10 pm there may be occasional outages in the REX validation. Affected entries simply need to be resubmitted.

Planlagt nedlukning2020-08-20 22:00
2020-08-19 14:53TFE

REMINDER:

ServicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import torsdag den 20. august 2020 klokken 1000-1130 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til Import TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente de nye onlineklienter til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Import Produktion gennemføres onsdag den 26. august 2020.

Nærmere herom følger.

 

Service Window on TEST/TFE-environment for Import Thursday 20 August, 2020, between 10:00 am. - 11:30 am.

After the Service Window the Online client for Import on TFE will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

Planlagt nedlukning2020-08-20 11:20
2020-08-18 17:20Import

På grund af et EU-servicevindue i aften den 18 august 2020 kl. 19.00 - 23.30 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.


Due to an EU servicewindow on 18 August 2020 at 7:00 pm to 11:30 pm there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs system.

Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000810706

Planlagt nedlukning2020-08-18 23:30
2020-08-18 14:40Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 19. august 2020 klokken 07.45 - 08.15.

Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet på at følgende systemer:
Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest.

Reminder: Service window on all customs systems Wednesday August 19, 2020, 07.45 am - 08.15 am

Instability may be experienced briefly during the service window on the followering systems:
Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest.

INC000000808808

Planlagt nedlukning2020-08-19 08:21
2020-08-18 11:51Servicedesk

Telefonerne til Told Servicedesk er lukket onsdag den 19. august 2020

Har du brug for teknisk support til toldsystemerne, kan vi kontaktes på mail: Servicedesk@toldst.dk.

Mail overvåges mellem kl. 7-20.

 

Told Servicedesk's phones are unavailable Wednesday 19 August 2020

If you require technical support for the customs systems, you can write an e-mail to servicedesk@toldst.dk.

E-mails are monitored between 7 am and 8 pm.

Planlagt nedlukning2020-08-20 08:00
2020-08-18 11:15Information

På grund af en teknisk fejl har det desværre ikke været muligt at opdatere driftsmeddelelser fra lørdag den 15/8 til mandag aften 17/8-2020. I tidsrummet har der været problemer med filoverførsel til ICS og Manifest, hvorfor en række transportører har måttet benytte sig af nødprocedure.

English: Due to a technical error, this page (operation status) couldn't be updated from Saturday to Monday evening (2020-08-15 to 2020-08-17). During this time, we experienced unavailabilities regarding file transfer for ICS and Manifest, which affected many transport operators. Consequently, the use of fallback procedure was allowed.

Løst2020-08-18 11:06
2020-08-16 13:03ICS og Manifest

FTP filoverførsel til ICS og Manifest er ustabil

Nogle virksomheder har problemer med at forbinde til SKATs FTP-server for Manifest og ICS.

Opdatering 17/8 15.25: Problemet er løst ca. 14.30. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

File transfer unstable for ICS and Manifest

Some companies may experience problems when connecting to the FTP server for Manifest and ICS.

Update 17 August 3.25 pm: The problem has been solved. Emergency procedure is no longer allowed.

Løst2020-08-17 15:27
2020-08-16 10:15Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 26. august 2020 klokken 1800-2030..

 

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Import PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-08-15 0954).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente den nye onlineklient til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang i dette tidsrum.

 

Service window for all customs systems Wednesday 26 August 2020, between 0600 pm. - 0830 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

After the Service Window the Online client for Import on PRD (Production) will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Planlagt nedlukning2020-08-26 20:15
2020-08-15 09:54TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import torsdag den 20. august 2020 klokken 1000-1130 på grund af opdateringer..

 

Onlineklienten til Import TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender miljøer som fx Citrix kan hente de nye onlineklienter til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

 

Udlægning til Import Produktion gennemføres onsdag den 26. august 2020.

Nærmere herom følger.

 

Service Window on TEST/TFE-environment for Import Thursday 20 August, 2020, between 1000 pm. – 1130 pm.

After the Service Window the Online client for Import on TFE will be updated automatically.

Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both TFE (TEST) and PRD (Production) environments. See above contact information if you use Citrix. 

Planlagt nedlukning2020-08-20 11:20
2020-08-14 13:55Alle toldsystemer

Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 19. august 2020 klokken 07.45 - 08.15.

Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet på at følgende systemer:
Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest.


Service window on all customs systems Wednesday August 19, 2020, 07.45 am - 08.15 am

Instability may be experienced briefly during the service window on the followering systems:
Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest.

INC000000808808

Planlagt nedlukning2020-08-19 08:51
2020-08-14 11:24TFE

Problemer med filoverførsel på Import TFE (Test for Erhvervslivet). - Der fejlsøges.

File transfers in the TFE (TEST) environment for Import is down. We are receiving files, but no responses are being generated. Investigation is underway.

INC000000808576

Løst2020-08-17 11:11
2020-08-14 08:32EMCS

NemLog-In virker ikke lige nu. Derfor kan man ikke logge på TastSelvErhverv eller EMCS. Problemet er opstået omkring kl. 8.15.

Virksomheder der kalder EMCS services via filoverførsel er ikke berørt.

Opdatering kl 9:25 Det er nu muligt at logge på TastSelvErhverv og EMCS igen.

---

NemLog-In is not working right now. Therefore, one cannot log in to TastSelvErhverv or EMCS. The problem has arisen around 8.15 am

Companies that call EMCS services via file transfer are not affected.

Update at 9:25 It is now possible to log in to TastSelvErhverv and EMCS again.

Løst2020-08-14 09:25
2020-08-14 08:30ICS og Manifest

Der er i øjeblikket ikke adgang til onlinedelen af ICS og Manifestsystemerne på grund af fejl i Nemlog-in. Fejlen er opstået omkring kl. 8.15

Virksomheder der kalder  ICS og Manifest services via filoverførsel er ikke berørt.

Opdatering kl. 9:08 Det er nu muligt at logge på ICS og Manifest igen.

---

The online part of ICS and Manifest systems is currently not accessible due to errors in Nemlog-in. The error occurred around  8.15 am

Companies that call ICS and Manifest services via file transfer are not affected.

Update at 9:08 You can now log on to ICS and Manifest

Løst2020-08-14 09:08
2020-08-07 15:25Import

På grund af EU-servicevindue fredag d. 7. august 2020 klokken 1800-2000 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes. 

Due to an EU-servicewindow Monday August 7 2020 between 0600 pm. - 0800 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000802377

Planlagt nedlukning2020-08-07 20:00
2020-08-06 19:53Information

ServicevindueeVITA torsdag den 13. august 2020 klokken 1200-1400.

 Det betyder, at der kortvarigt i perioden kan opleves ustabilitet/nedetid.

 

Service window on eVITA Thursday August 13, 2020, 0000 pm. - 0200 pm.

Instability/unavailability may be experienced briefly during the service window.

INC000000803966

Planlagt nedlukning2020-08-13 14:00
2020-08-05 14:22TFE

Problemer med filoverførsel på Import TFE (Test for Erhvervslivet). - Der fejlsøges.

Opdateret 06/08-2020: Der fejlsøges forsat

Opdateret 06/08-2020 10:45: Problem løst. Køen er afviklet.

File transfers in the TFE (TEST) environment for Import is down. We are receiving files, but no responses are being generated. Investigation is underway.

Update 06/08-2020: Troubleshooting continues

Update 06/08-2020 10:45: Problem solved. Queue normalized.

INC000000802872
Løst2020-08-06 10:45
2020-08-05 08:49ICS og Manifest

Der er i øjeblikket problemer med at logge på ICS og manifest on-line. Der fejlsøges.

English: There are currently problems with logging in to the ICS and Manifest on-line system.

INC000000802903

Løst2020-08-05 09:00
2020-08-04 13:30Import

Problemer med filoverførsel på Import. Vi modtager filer, men der bliver ikke genereret nogen filsvar. Der fejlsøges.

Opdateret kl. 14:28: Der bliver genereret filsvar, men der er op til 1 times forsinkelse. Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.

Opdateret kl. 16:04: Driften er nu normaliseret.

INC000000802406

Løst2020-08-04 16:04
2020-07-30 19:43ICS og Manifest

Servicevindue hos NemLog-In onsdag den 5. august 2020 klokken 0600-0800.
Det betyder, at det ikke vil være muligt at logge på ICS og Manifest.
Virksomheder der kalder ICS og Manifest services via B2B(filoverførsel) er ikke berørt.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service window at NemLog-in Wednesday August 05, 2020, between 0600 am. - 0800 am.
Log on to ICS and Manifest will not be possible.
Companies that call ICS and Manifest services via B2B (file transfer) are not affected.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000799984

Planlagt nedlukning2020-08-05 08:00
2020-07-25 14:09Import

På grund af EU-servicevindue søndag 26. juli 2020 klokken 0800-1600 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU-servicewindow Sunday July 26 2020 between 0800 am. - 0400 pm. there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs System. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000797453

Planlagt nedlukning2020-07-26 16:00
2020-07-17 08:24EMCS

På grund af et servicevindue hos NemLog-In vil det ikke være muligt at logge på EMCS onsdag nat (22/7-2020) mellem kl. 00:01 til 04:00

Virksomheder der kalder EMCS services via B2B(filoverførsel) er ikke berørt. Man vil kunne logge ind online med TastSelv-kode.

Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.


Due to a service window at NemLog-In, it will not be possible to log on to EMCS on Wednesday night (22 July 2020) between 00:01 am to 04:00 am.

Companies that call EMCS services via B2B (file transfer) are not affected.

Fallback procedure may be used during the period.

INC000000794431

Planlagt nedlukning2020-07-22 04:00
2020-07-17 08:22ICS og Manifest

På grund af et servicevindue hos NemLog-In vil det ikke være muligt at logge på ICS og Manifest onsdag nat (22/7-2020) mellem kl. 00:01 til 04:00. 

Virksomheder der kalder  ICS og Manifest services via B2B(filoverførsel) er ikke berørt.

Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.


Due to a service window at NemLog-In, it will not be possible to log on to ICS and Manifest on Wednesday night (22 July 2020) between 00:01 am to 04:00 am.

Companies that call ICS and Manifest services via B2B (file transfer) are not affected.

Fallback procedure may be used during the period.

INC000000794431

Planlagt nedlukning2020-07-22 04:00
2020-07-15 14:23Eksport

På grund af et EU-servicevindue i aften d. 15/07-2020 kl. 20.00-23.00, kan der forekomme sporadisk udfald i EORI-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU servicewindow on today 15 July 2020 at 8:00 pm to 11:00 pm, there may be occasional outcomes in the EORI validation in the Customs system. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000794000

Planlagt nedlukning2020-07-15 23:00
2020-07-10 13:09EMCS
På grund af et servicevindue ved NemLog-In søndag 12. juli fra kl. 24 til 04 søndag morgen vil det ikke være muligt at logge på EMCS systemet. Nødprocedure må anvendes i tidsrummet. B2B meddelelser er ikke påvirket. Login vil være muligt for virksomheder, der anvender tastselv-kode.
Due to at service window at NemLog-In Sunday night (July 12) from 00 am to 04 am, login will not be possible. The use of fallback procedure is allowed during the service window. B2B services are not affected.
INC000000792366
Planlagt nedlukning2020-07-12 04:00
2020-07-10 13:06ICS og Manifest

På grund af et servicevindue hos NemLog-In vil det ikke være muligt at logge på ICS og Manifest søndag nat (12/7-2020) mellem kl. 24  til 04. Nødprocedure må anvendes i tidsrummet.

Due to a service window at NemLog-in Sunday Night (July 7, 2020) between 00 - 04 am log in to ICS and Manifest will not be possible. The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000792366
Planlagt nedlukning2020-07-12 04:00
2020-07-08 15:02EMCS

På grund af driftsforstyrrelser i hele Skattestyrelsen opstår der sporadiske problemer med validering, filindsendelse, filsvar m.v.

Netværksproblemerne er løst. Nødprocedure er ikke længere tilladt.

INC000000791213

Løst2020-07-08 18:11
2020-07-08 15:00Alle toldsystemer

På grund af netværksproblemer opstår der systemmæssige fejl i alle toldsystemer. Nogle gange kan fejlen løses ved at genindsende angivelsen, andre gange ikke.

Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Der ligger en del i fejl pga overskredet Forventet tidspunkt. Berørte angivelser skal blot genindsendes med nyt forventet tidspunkt

Opdatering 17.52: Filoverførsel er igang igen, og Manifest og ICS online ser ud til at være mere tilgængelige end tidligere.

INC000000791164

English: The use of fallback procedure is no longer allowed.

Løst2020-07-08 18:16
2020-07-08 12:54Servicedesk

Der er i øjeblikket netværksproblemer i hele Toldstyrelsen. Det kan derfor være svært at komme igennem på mail og telefon. Der arbejdes på en løsning.

Indtil videre kan servicedesk kontaktes på dette mobilnummer: 72373380 eller 72378964

Løst2020-07-08 18:12
2020-07-03 18:08Import

På grund af et EU-servicevindue søndag d. 05/07 -2020 kl. 07.00-23:00, kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valideringen i Toldsystemet. Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU servicewindow on Sunday 5th July 2020 at 07:00 am to 11:00 pm, there may be occasional outcomes in the REX validation in the Customs system. Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000789126

Planlagt nedlukning2020-07-05 23:00
2020-07-02 14:39EMCS

NemLog-In virker ikke lige nu. Derfor kan man ikke logge på NTSE eller EMCS. Problemet er opstået omkring kl. 14. Nødprocedure er tilladt i fornødent omfang.

Brugere, der logger på med tastselv-kode er ikke berørt.

Opdatering kl. 21.25: Loginproblemerne er løst omkring kl. 20.25. Nødprocedure afsluttes hermed.

Update at 4.03 pm - New link: https://www.digitaliser.dk/news/5502024

English: NemLogin is currently not working properly. Logins to NTSE and EMCS are not possible to this issue. The problem started around 2:00 pm. Emergency fallback procedure may be used where necessary.

Update at 9.25 pm: The login problems were solved around 8.25 pm. Fallback procedure has now ended.

https://www.nets.eu/dk-da/Pages/driftstatus.aspx
INC000000788335

Løst2020-07-02 21:30
2020-07-02 14:23ICS og Manifest

Der er i øjeblikket ikke adgang til onlinedelen af ICS og Manifestsystemerne på grund af fejl i Nemlog-in. fejlen er opstået omkring kl. 14.

Opdateret kl. 21.25: Loginproblemerne er løst omkring kl. 20.25. Nødprocedure afsluttes.

Opdateret 14.29: Nødprocedure er tilladt.

Update at 4.03 pm - New link: https://www.digitaliser.dk/news/5502024

English: At the moment there are login problems for the ICS and Manifest online, due to issues in the Nemlogin system. The problem started around 2:00 PM. Update 2:29 pm: Emergency fallback procedure may be used where necessary. 

https://www.nets.eu/dk-da/Pages/driftstatus.aspx

Update at 9.25 pm: The login problems have been solved. Fallback procedure has ended.

Løst2020-07-02 21:27
2020-07-02 11:37Alle toldsystemer

Der mangler frigivelse af forsendelser i NCTS og eksportangivelser i e-Export på grund af et dataproblem. Fejlen er ved at blive undersøgt.

English: Declarations in NCTS and the Export system have not been released due to a data problem. The problem is under investigation. 

INC000000787854


Løst2020-07-02 12:03
2020-06-30 13:09Import

På grund af et EU-servicevindue kan der forekomme udfald i REX-valideringen imellem kl. 19-23.30 i aften, tirsdag den 30/6-2020.

Planlagt nedlukning2020-07-01 09:03
2020-06-30 09:05Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 1. juli 2020 klokken 18.00-20.15.

Nødprocedure er ikke længere tilladt.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

 

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages, men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Service window for all customs systems Wednesday July 01, 2020, between 0600 pm. - 0815 pm.

Fallback procedure is no longer allowed.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

 

Planlagt nedlukning2020-07-01 20:26
2020-06-26 15:11TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Import mandag den 29. juni 2020 kl. 07.00 - 09.00 på grund af opdateringer.

Udlægning til Produktion gennemføres onsdag den 1. juli 2020. Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-06-29 08:30
2020-06-26 13:27e-Export
Fejlen i e-Export online, hvor man ikke kunne indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt, er nu rettet. Dette har krævet en opdatering af "den tykke klient", derfor skal brugere af e-Export lukke applikationen og åbne den igen. Derefter bør det virke.
 
For citrix-brugere og andre med specielle installationer er en ny klient gjort klar på vores ftp-drev. Oplysninger om adgang til drevet fås ved henvendelse til servicedesk@toldst.dk. Filen hedder export-installer-5.10.15-HF1-PROD.exe eller zip-fil export_5.10.15-HF1-PROD.zip (HF = hotfix)
 
English:
The error in e-Export (online), where actual time of departure could not be inserted, has now been corrected. Please close the application, wait for around 15 seconds and start the application again. Then it should work.
 
For Citrix users a new client is available at our ftp site. Access information is available from servicedesk@toldst.dk. The file is called export-installer-5.10.15-HF1-PROD.exe or zip-file export_5.10.15-HF1-PROD.zip (HF stands for hotfix)
Løst2020-06-26 13:29
2020-06-26 06:59e-Export

Der opleves fortsat problemer med e-Export online.  Der kommer systemfejl når man vil indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt på forudmeldelser.  

Forudanmeldelser i online systemet får "fatal fejl" ved indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt.  Kontakt servicedesk (servicedesk@toldst.dk) hvis I skal have indsat faktisk.

Opdatering kl 11.19 - Der fejlsøges forsat.

Opdatering kl 06:58 - Der fejlsøges forsat. 

English: There are currently problems with e-Export on-line. The problem is under investigation.

Pre-notifications(declaration type 24) in the online system get "fatal errors" when inserting actual time of expedition. Contact servicedesk(servicedesk@toldst.dk) if you need help with inserting actual time of expedition.

INC000000783712

Løst2020-06-26 13:28
2020-06-25 15:00e-Export

Forudanmeldelser i online e-Export får "fatal fejl" ved indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt.

Anmodning om indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt kan frem til kl. 20 sendes til servicedesk@toldst.dk. Mellem kl. 20 og 07 overtager toldekspeditionerne Kystvejen og Padborg opgaven.

En løsning forventes desværre først i morgen formiddag (fredag 26. juli 2020).


- - -
English: There are currently problems with e-Export on-line. Insertion of actual time of departure fails.

Until 8 pm tonight, please send requests for actual time of departure to servicedesk@toldst.dk. Between 8 pm and 7 am, the customs offices at Kastrup and Padborg will help you out.

Contact details for the customs offices will be added around 8 pm.

A solution is expected around midday, tomorrow (Friday July 26)

Løst2020-06-26 13:27
2020-06-25 08:24e-Export

Der opleves i øjeblikket problemer med e-Export online.  Der kommer systemfejl når man vil indsætte faktisk ekspeditionstidspunkt på forudmeldelser.  Der fejlsøges.

Opdatering kl 10:44 - Der fejlsøges forsat. 
Forudanmeldelser i online systemet får "fatal fejl" ved indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunkt. Kontakt servicedesk (servicedesk@toldst.dk) hvis I skal have indsat faktisk.

Opdatering kl 9:50 - Der fejlsøges forsat

English: There are currently problems with e-Export on-line. The problem is under investigation.

Pre-notifications(declaration type 24) in the online system get "fatal errors" when inserting actual time of expedition. Contact servicedesk(servicedesk@toldst.dk) if you need help with inserting actual time of expedition.

INC000000783712

Løst2020-06-26 13:27
2020-06-23 15:29Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 24. juni 2020 klokken 18:00-20:15.
se tidligere besked den 2020-06-18 16:36

Reminder: Service Window on Customs Systems on Wednesday, June 17, 2020 at 6.00 pm-8.15pm.
see previous message on 2020-06-18 16:36

INC000000777686

Planlagt nedlukning2020-06-24 20:12
2020-06-22 18:52TFE

Udsat til mandag 29/6-2020 kl. 7-9

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import fredag den 26. juni 2020 kl. 10.00 - 11.45 på grund af opdateringer.

Udlægning til Produktion gennemføres onsdag den 1. juli 2020.
Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-06-29 08:30
2020-06-21 12:38ICS

Langsomt filsvar i ICS-systemet. Der opleves at ICS er langsomt om at svare tilbage når der indsendes ENS-beskeder. Der fejlsøges.  

Opdatering kl 8:02: Nødprocedure er ikke længere tilladt, der ikke længere problemer med filoverførsel.

Opdatering 21/6 kl 14:21: Nødprocedure må benyttes i fornødent omfang.  

English: Slow file responses in the ICS system. There are delays in file transfer responses from the ICS system when ENS-declarations are sent in.  The problem is under investigation. Update 22/6: Use of emergency fallback procedure is no longer permitted, file transfers are no longer delayed.

INC000000781033

Løst2020-06-22 08:05
2020-06-20 15:10Alle toldsystemer

ReminderServicevindue på Toldsystemer i dag den 20. juni 2020 klokken 15.15-17.30.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

English: Service window for all customs systems today June 20, 2020, between 3:15 pm. - 5:30 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

Løst2020-06-20 17:40
2020-06-18 16:36Alle toldsystemer

Servicevindue Toldsystemer onsdag den 24. juni 2020 klokken 1800-2015.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:
- Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:
- Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
- Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:
- Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Export på PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-06-16 09:59).
Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente den nye onlineklient til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service window for all customs systems - Wednesday June 24, 2020, between 0600 pm. - 0815 pm.

File access:
- Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
- Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:
- The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000777686

Løst2020-06-24 20:12
2020-06-17 10:00Alle toldsystemer

Reminder: Servicevindue på Toldsystemer onsdag den 17. juni 2020 klokken 18:00-22:30.
se tidligere besked den 11/06-2020 kl 08:50

Reminder: Service Window on Customs Systems on Wednesday, June 17, 2020 at 6.00 pm-10.30pm.
see previous message on 11/06-2020 at 8:50 am

INC000000774796

Planlagt nedlukning2020-06-17 21:13
2020-06-16 09:59TFE

Der er servicevindue på TFE (Test for Erhvervslivet) på Export onsdag den 17. juni 2020 klokken 10.00-11.30 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til Export på TFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Export til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Export Produktion gennemføres onsdag den 24. juni 2020. Nærmere herom følger.

INC000000778172

Enlglish: Service window on Export TEST/TFE, wednesday the 17th of June 2020 10:00-11:00. After the service window the online client e-Export-TFE will be updated automatically. Companies using systems such as Citrix can download the updates in advance for both the TFE (TEST) and PRD (Production) environments, see above contact information if you use Citrix. 

Planlagt nedlukning2020-06-17 11:38
2020-06-16 09:18TFE

Servicevindue på testmiljøet 16/6-2020 - ny FTPS på TFE (Manifest og ICS)

FTPGW'en bliver opdateret tirsdag den 16. juni 2020 ml. kl. 10-12. Der henvises til nyhedsbrevet, hvori ændringerne uddybes :
https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/opgradering-af-filindberetning-til-ics-og-manifest-kraever-aendringer-i-virksomheders-systemer/
I testperioden kan man skrive direkte til jp-driftscenter@ufst.dk for support.

English:  Servicewindow on the TEST/TFE-environment 16. June 2020 - new FTPS (Manifest and ICS). The FTP gateway is being updated on tuesday between 10:00-12:00. Check our newsletter (english in blue at the bottom of the letter, see link above). 

Planlagt nedlukning2020-06-16 12:01
2020-06-12 13:08Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer lørdag den 20. juni 2020 klokken 1515-1730.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtager men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

Service window for all customs systems Saturday June 20, 2020, between 0315 pm. - 0530 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000775965

Planlagt nedlukning2020-06-20 17:40
2020-06-11 09:01TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på ICS og Manifest fredag den 12. juni 2020 klokken 1000-1130 på grund af opdateringer.

Planlagt nedlukning2020-06-12 11:10
2020-06-11 08:50Alle toldsystemer

ServicevindueToldsystemer onsdag den 17. juni 2020 klokken 1800-2230.

Det betyder, at følgende systemer vil være utilgængelig i perioden:

 • Import, Export, NCTS (Transit), Import Control System (ICS) og Manifest

Fil adgang:

 • Filer til Import, Export og NCTS (Transit) kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.
 • Filer til Import Control System (ICS) og Manifest kan stadig modtages men behandles først efter servicevinduets afslutning.

Online adgang:

 • Der er lukket for online adgang til Import, Export, Import Control System (ICS) og Manifest under servicevinduet.

Onlineklienten til Import PRD (Produktion) skal efter servicevinduet opdateres (se melding fra 2020-06-05 07:22).

Det sker automatisk.

Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente den nye onlineklient til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion). Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang under servicevinduet.

 

Service window for all customs systems - Wednesday June 17, 2020, between 0600 pm. - 1030 pm.

File access:

 • Files sent to Import, Export and NCTS (Transit) will be processed when the service window has passed.
 • Files sent to ICS and Manifest will be processed when the service window has passed.

Online access:

 • The online systems for Import, Export, Import Control System (ICS) and Manifest will be unavailable during the service window.

 

The use of fallback procedure is allowed within the service window.

INC000000774796

Planlagt nedlukning2020-06-17 21:13
2020-06-09 16:02Information

Servicevindue på mail onsdag den 10. juni 2020 klokken 10.00-10.30

Det betyder, at Servicedesk ikke kan tilgå mail i perioden. Indsendt mail vil blive modtaget og behandlet efterfølgende.
Det vil stadig være muligt at kontakte ServiceDesk på tlf 70157301 som normalt.
 

Service window for mail Wednesday 10 June 2020, 10:00 am - 10:30 am

Servicedesk will not be able to access mail during the Service window, though all incoming mails will be received and answered afterwards.
It will still be possible to contact Servicedesk via +45 70157301 as usual.

Planlagt nedlukning2020-06-10 10:10
2020-06-09 14:48Import

På grund af et EU-servicevindue den 09/06-2020 kl. 20.00 - 23.00 kan der forekomme sporadisk udfald i REX-valderingen i Toldsystemet.

Berørte angivelser skal blot genindsendes.

Due to an EU servicewindow on 09th June 2020 at 8.00 m to 11.00 pm there may be occasional outcomes in the REX valuation in the Customs system.

Affected entries simply need to be resubmitted.

INC000000773490

Planlagt nedlukning2020-06-10 08:53
2020-06-09 09:53TFE

Filoverførsel til testmiljøet for import er nede. Vi modtager filer, men der bliver ikke genereret nogen filsvar. Der fejlsøges

Opdateret kl. 11:58: Problemet er løst. Filer indsendt mellem kl. 10:00 d. 08-06-2019 og kl. 11:00 i dag d. 09-06-2019 skal indsendes igen.

File transfers in the TFE (TEST) environment for Import is down. We are receiving files, but no responses are being generated. Investigation is underway.

INC000000773272
Løst2020-06-09 11:58
2020-06-07 10:26Eksport

På grund af et EU-servicevindue kan der forekomme udfald i EORI-valideringen ml. kl. 7-21 søndag den 7/6-2020.
Berørte angivelser skal blot genindsendes.

INC000000772053

 2020-06-07 21:00
2020-06-05 07:22TFE

Der er servicevindueTFE (Test for Erhvervslivet) på Import mandag den 8. juni 2020 klokken 10:00-14:00 på grund af opdateringer.

Onlineklienten til ImportTFE (Test for Erhvervslivet) skal efter servicevinduet opdateres. Det sker automatisk.
Virksomheder, der anvender særlige miljøer (fx Citrix) kan hente de nye onlineklienter til Import til både TFE (Test for Erhvervslivet) og PRD (Produktion) allerede nu. Oplysning herom ved servicedesk@toldst.dk.

Udlægning til Import Produktion gennemføres onsdag den 17. juni 2020.
Nærmere herom følger.

Planlagt nedlukning2020-06-08 12:36