Menu

Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat

Dokument typeBlanket
Blanketnummer07.058
Formål og beskrivelse for blanketten

Pensionsberettiget - Ansøgning om, at det pensionsberettigedes penge- eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat.

 

Pdf-udgave

Hent blanket 07.058

Vis printvenlig udgaveVis som PDF