Menu

Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat

DokumenttypeBlanket
Blanketnummer07.058
Formål med og beskrivelse af blanketten

Pensionsberettiget - Ansøgning om, at det pensionsberettigedes penge- eller pensionsinstitut fritages for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat.

 

Pdf-udgave

Hent blanket 07.058

Vis printvenlig udgaveVis som PDF