På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

 
Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.
2012

 
Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.
SKM nummerOverskriftDatoEmneType
SKM2012.534.ØLRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse07-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.281.ØLRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar16-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.108.ØLRAktieavance - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning17-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.601.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælspligt17-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.593.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig08-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.567.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger06-06-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.420.ØLRParcelhusreglen - supplerende helårsbolig - helbredsmæssige årsager07-11-11EjendomsavancebeskatningForlig
SKM2012.285.ØLRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter27-04-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.222.ØLREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter14-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.96.ØLREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder20-01-12Ejendomsavancebeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.611.ØLREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom26-09-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.351.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder24-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.312.ØLREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer14-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.612.ØLRLejede lokaler - afståelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-12Fradrag og afskrivningerForlig
SKM2012.588.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag30-08-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.570.ØLRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager19-06-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.564.ØLRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver12-06-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.278.ØLRSelskabs fradragsret - bonus til afskediget direktør - del af fratrædelsesgodtgørelse16-04-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.84.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum19-01-12Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.31.ØLRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt22-12-11Fradrag og afskrivninger + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2012.205.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat09-03-12Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.721.ØLRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt27-11-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.586.ØLRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning05-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.138.ØLRTrust - skønsmæssigt afkast - ekstraordinær genoptagelse03-02-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.84.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum19-01-12Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.113.ØLRBekæmpelsesmidler - planteværnsaftaler - visse tillægsydelser - varens højeste detailsalgspris06-01-12MiljøafgifterDom
SKM2012.705.ØLRRegistreringsafgift - importeret køretøj - tredjemands ibrugtagning - ejers hæftelse24-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.656.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil11-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.655.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil11-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.283.ØLROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse02-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.282.ØLRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - bopæl12-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.165.ØLROmberegning af registreringsafgift - brugte motorkøretøjer30-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.68.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT11-11-11Når man vil klage + VirksomhederKendelse
SKM2012.3.ØLRHenstand - betaling af skatter og afgifter - konkurs21-12-11Når man vil klageDom
SKM2012.598.ØLROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab04-10-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.170.ØLREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand22-02-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.31.ØLRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt22-12-11Fradrag og afskrivninger + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2012.621.ØLRMaskeret udlodning - dressurhest - rådighedsbeskatning - løbende udgifter afholdt af hovedanpartshaver11-10-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.597.ØLRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris19-09-12Personlig indkomstDom
SKM2012.464.ØLRFri bil - direktør og hovedaktionær - rådighed - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden15-06-12Personlig indkomstDom
SKM2012.457.ØLROmgørelse - betalingskorrektion - lystbåd - salg mellem selskaber - rådighedsbeskatning27-06-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.168.ØLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse28-02-12Personlig indkomstDom
SKM2012.82.ØLRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - flytning til Spanien28-11-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.59.ØLRLegater fra Statens Kunstfond - beskatning16-01-12Personlig indkomstDom
SKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt22-12-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.1.ØLRBeskatning fri bolig - hovedaktionær - rådighed - faktisk bolig andet sted17-11-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.726.ØLRSkatteansættelse - genoptagelse nægtet - primoregulering varelager30-11-12Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.668.ØLRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger27-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.621.ØLRMaskeret udlodning - dressurhest - rådighedsbeskatning - løbende udgifter afholdt af hovedanpartshaver11-10-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.596.ØLRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav24-09-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.564.ØLRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver12-06-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.469.ØLRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse26-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.457.ØLROmgørelse - betalingskorrektion - lystbåd - salg mellem selskaber - rådighedsbeskatning27-06-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.361.ØLRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber31-05-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.284.ØLRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier30-03-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.281.ØLRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar16-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.278.ØLRSelskabs fradragsret - bonus til afskediget direktør - del af fratrædelsesgodtgørelse16-04-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.166.ØLRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer21-02-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.157.ØLRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet08-02-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.121.ØLRRetmæssig ejer - kildeskat på udbytte20-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt22-12-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.9.ØLRTilbagebetaling - acontoskatter - sambeskatning - udbytteskat01-12-11SelskabsbeskatningDom
SKM2012.1.ØLRBeskatning fri bolig - hovedaktionær - rådighed - faktisk bolig andet sted17-11-11Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.744.ØLRStraffesag - registreringsafgift - indkøbspris - interesseforbundne parter29-03-12StrafDom
SKM2012.732.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - tilflytning - frifindelse05-11-12StrafDom
SKM2012.723.ØLRStraffesag - moms - skat - regnskabsrod - bevisbyrde - skøn - fortsat forbrydelse - sorte lønudbetalinger02-11-12StrafDom
SKM2012.707.ØLRStraffesag - sagsomkostninger i administrativ skattestraffesag27-04-12StrafKendelse
SKM2012.687.ØLRStraffesag - moms - leveringssted - både - import - USA til Europa21-03-12StrafDom
SKM2012.675.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - rejse indenfor EU - bødeniveau10-02-12StrafDom
SKM2012.659.ØLRStraffesag - strafudmåling - ølafgift - mineralvandsafgift23-05-12StrafDom
SKM2012.657.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb04-06-12StrafDom
SKM2012.654.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb29-03-12StrafDom
SKM2012.635.ØLRStraffesag - valuta13-02-12StrafDom
SKM2012.633.ØLRStraffesag - aktieavance - vejledningsbrev fra SKAT18-01-12StrafDom
SKM2012.196.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger fra Bahamas - strafudmåling30-01-12StrafDom
SKM2012.187.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse - tidligere vedtagne bødeforlæg25-01-11StrafDom
SKM2012.186.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse24-11-10StrafDom
SKM2012.153.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget varebil til personbil16-02-12StrafDom
SKM2012.151.ØLRStraffesag - manglende valutadeklaration ved udrejse - afbrydelse af forældelse20-12-11StrafDom
SKM2012.65.ØLRStraffesag - momssvig - manglende momsregistreret - virkning af nettilmelding - udfaktureret med moms - efterfølgende forsæt04-10-11StrafDom
SKM2012.56.ØLRStraffesag - ikke angivet medbragt pengebeløb - udrejse via Danmark - afventet prøvesag - bødeniveau20-12-11StrafDom
SKM2012.54.ØLRStraffesag - skattesvig - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet - hjemvist06-07-11StrafKendelse
SKM2012.636.ØLRToldværdi - antidumpningtold - toldfritagelse27-06-12Særlige procedurer + TariferingDom
SKM2012.468.ØLRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted29-03-12Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.205.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat09-03-12Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.121.ØLRRetmæssig ejer - kildeskat på udbytte20-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.82.ØLRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - flytning til Spanien28-11-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.730.ØLRUdlæg - arv - underretning31-05-12UdlægKendelse
SKM2012.727.ØLRUdlæg - kontanter - SU-midler12-09-12UdlægKendelse
SKM2012.57.ØLRUdlæg - Harley Davidson - ejerforhold - utilstrækkeligt bevis på ejerskifte19-12-11UdlægKendelse
SKM2012.15.ØLRUdlæg i indestående - ejerskab til indestående - to kontohavere05-12-11UdlægKendelse
SKM2012.749.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør06-09-12Virksomheder + Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningenForlig
SKM2012.726.ØLRSkatteansættelse - genoptagelse nægtet - primoregulering varelager30-11-12Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.706.ØLRSyn og skøn - indhentning af yderligere oplysninger om udmeldt syns- og skønsmand24-09-12VirksomhederKendelse
SKM2012.96.ØLREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder20-01-12Ejendomsavancebeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.68.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT11-11-11Når man vil klage + VirksomhederKendelse
SKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt22-12-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.749.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør06-09-12Virksomheder + Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningenForlig