Rubrikken omfatter:

Dine indtægter minus dine udgifter fra

 • Udlejning af egen helårsbolig en del af året.

 • Udlejning af værelser i egen helårsbolig.

 • Udlejning af en fritidsbolig. Hvis du udlejer en fritidsbolig gennem et bureau, får SKAT automatisk oplysningerne.

 • Udlejning af den ene lejlighed i et tofamilieshus, som du selv ejer, og hvor du selv bor i den anden lejlighed.

De fradragsberettigede udgifter kan efter nærmere regler opgøres enten efter en metode med bundfradrag eller efter en regnskabsmæssig metode.

Du skal selv skrive:

 • Indtægt fra udlejning af egen helårsbolig eller værelser i boligen inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon efter fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen.

 • Indtægt fra udlejning af fritidsbolig, hvis du ikke lejer ud gennem et bureau. Det er de samlede lejeindtægter inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon for hele året efter fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen.

 • Indtægt fra udlejning af den ene lejlighed i et tofamilieshus, som du ejer, og hvor du selv bor i den anden lejlighed. Du skal skrive hele lejeindtægten i rubrikken. Du kan dog fratrække udgifter i forbindelse med selve udlejningen og de forholdsmæssige ejendomsskatter. Der er ikke fradrag for driftsudgifter.

Rubrikken omfatter ikke:

 • Lejeindtægt fra udleje af værelser i leje- eller andelsbolig. Det skal du  skrive i rubrik 20.

 • Lejeindtægt, hvis du udlejer din ejerbolig hele året. Brug den udvidede selvangivelse.

Du bør tjekke de indberettede beløb

Hvis du har udlejet en fritidsbolig gennem et bureau, får SKAT automatisk oplysningerne. Hvis du har forskudsregistreret en indtægt, overfører SKAT indtægten fra forskud, hvis der ikke er modtaget oplysninger fra et bureau. Klik på det fortrykte beløb for at se, hvilke indberetninger der er medregnet.

Du kan se flere detaljer ved at:

 1. vælge Skatteoplysninger i menuen
 2. og derefter vælge Udlejning af fritidsbolig mv. eller Forskud > 2015

Her kan du se, hvordan vi har beregnet din skattepligtige lejeindtægt på baggrund af de indberettede oplysninger.

Sådan ændrer du beløbet

Hvis der er fejl i de indberettede oplysninger, bør du kontakte bureauet og få en ny indberetning. Hvis du er uenig i udregningen af den skattepligtige lejeindtægt eller skal tilføje privat udleje, skal du skrive det rigtige beløb i rubrikken.

Anvender du den regnskabsmæssige opgørelse, skal du selv beregne indtægten og skrive den i rubrikken.

Mere information

Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

Du udlejer dit sommerhus