Almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund med videre her i landet eller i et andet EU/EØS-land, der er godkendt af SKAT til at modtage gaver og/eller ydelser.

Velgørende foreninger og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT til at modtage gaver, skal bruge deres midler til velgørende/religiøse formål.

Velgørende foreninger, der er godkendt til at modtage ydelser, skal ud over at være velgørende, bruge midlerne til humanitære formål, forskning eller beskyttelse af naturmiljøet.

Nogle velgørende foreninger og religiøse samfund er godkendt af SKAT til at modtage både gaver og ydelser.

Her kan du se en opdateret liste over godkendte foreninger.