Date of publication
17 Feb 2008 20:03
Serial number
P nr. 84 (PL)
Summary

Broszura dotyczy cudzoziemców, którzy sa zatrudnieni w Danii tymczasowo. Przedstawia procedure zwiazana z uzyskaniem karty podatkowej, zasady obliczania i pobierania podatku dochodowego oraz zasady w zakresie ulg podatkowych.

What's new?
I afsnittet Odliczenia od dochodu i swiadczenia od pracodawcy manglede der det indledende afsnit om fradrag. Det er nu sat ind. Rettelsen er med i den trykte version.
ISBN number
978-87-7059-327-4