Udbud og indkøb

Vis printvenlig udgave

Visning af billede: udbud

Når tilbudsfristen eller fristen for ansøgning om prækvalifikation er udløbet, vil udbuddet/annoncering af indkøbet fremgå af det historiske arkiv. Det historiske arkiv vil indeholde udbud og annoncering af indkøb fra 2008.

Alle indkøb omfattet af EU's udbudsregler (direktiv nr. 2004/18/EF) vil kunne findes her på siden såvel som i TED databasen (supplement til EU-tidende). Indkøb omfattet af annonceringspligten (Tilbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7.12.2007 med senere ændringer) vil kun blive annonceret her på siden.

Udbud og Indkøb Generelt  for indkøb
EU-udbud
Annonceringspligten
E-fakturering
CVR-, EAN-, SE-nummer, bankkonto og firmakode
Nyttige links
Udbudsportalen
SKI
TED- EU's portal for udbud
Klagenævnet
Arbejdstilsynet - Beskyttelse på arbejdspladsen
Miljøstyrelsen
Anmod om serviceattest(hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
Tro og love-erklæring
Tro og love-erklæring (i pdf)
Oplysning om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt(i pdf)