Dato for offentliggørelse
11 Jan 2008 09:03
Serienummer
E nr. 164
Resumé
Vejledningen beskriver skattepraksis for om en aktivitet bedømmes som erhvervsmæssig virksomhed eller ikke.
Hvad er nyt?
Ny vejledning om erhvervsmæssig virksomhed.
Gyldig til
1. december 2012
ISBN-nummer
-