Rubrik 14 Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag

Du skal være opmærksom på, at du ikke selv kan ændre oplysningerne i denne rubrik.
Er du uenig i beløbet, kan du ikke selv rette det i denne rubrik, medmindre du har en udvidet selvangivelse. Du skal i stedet bede din arbejdsgiver lave en ny indberetning til SKAT.
Du kan klikke under det fortrykte beløb og få en oversigt over, hvad der er indberettet i rubrikken, hvis du ønsker de mere detaljerede oplysninger om indberetningerne skal du bruge Personlige skatteoplysninger i Skattemappen.
Fra oversigtssiden har du mulighed for at sende en besked til din arbejdsgiver, hvis du er uenig i indberetningen. Det gør du ved at klikke på knappen "send besked".

Når vi får en ny indberetning, laver vi en ny årsopgørelse til dig. Når den nye årsopgørelse er klar i Skattemappen, sender vi dig en e-mail eller SMS, og har du ønsket papir, modtager du den også med posten.
Hvis vi får indberetninger efter fristen er udløbet (1. maj eller 3. juli 2011), skriver vi til dig, inden du får en ny årsopgørelse.

Hvis din arbejdsgiver ikke kan eller vil lave en ny indberetning til SKAT, eller hvis du selv ønsker at indberette ændringen, skal du kontakte os med dokumentation for eksempel i form af lønsedler. Det kan du gøre ved at sende os et brev eller en e-mail eller ved at møde personligt op i et skattecenter.

Hvad SKAT ved
SKAT har modtaget oplysninger om blandt andet jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse.

Hvis du har modtaget en tingsgave af din arbejdsgiver, vil værdien af gaven være oplyst på forsiden af årsopgørelsen.

Det fulde modtagne beløb (både kontanter og værdi af tingsgaver) er medregnet i rubrik 14. Beløbet er indberettet af din arbejdsgiver. Du kan finde oplysningerne i Skattemappen under Personlige skatteoplysninger - Oplysningssedler. Under Aktuelle indkomstoplysninger/eSkattekort kan du se detaljerede indkomstoplysninger.

Beskatning
Gratialer, godtgørelser og gaver fra arbejdsgiveren ved for eksempel jubilæer og fratrædelse er personlig indkomst, men beskattes på en særlig lempelig måde, idet der er et samlet skattefrit bundfradrag på 8.000 kroner pr. indkomstår. Det vil sige, at gratialer og fratrædelsesgodtgørelser medregnes til den personlige indkomst med hele den del af værdien, der efter fradrag for AM-bidrag overstiger et skattefrit bundfradrag på 8.000 kroner. Det skattefri bundfradrag på 8.000 kroner er fælles for beløb givet i løbet af året i anledning af jubilæum og fratrædelse.

Du skal desuden betale AM-bidrag af gratialer og godtgørelser, herunder af det skattefrie bundfradrag. Du skal ikke betale AM-bidrag af tingsgaver.

Bundfradraget beregnes automatisk og fremgår af årsopgørelsen.

Betingelser
Gratialer med videre beskattes kun lempeligere, hvis udbetalingen er sket, fordi din arbejdsplads har haft 25-års jubilæum eller et andet jubilæum, hvor jubilæumsåret er deleligt med 25, eller fordi du selv har jubilæum, og ansættelsen har varet i 25 år, 35 år eller et større antal år deleligt med fem.

Også godtgørelse i anledning af fratræden af stilling bliver beskattet på denne måde, men kun i det omfang godtgørelsen er større end den normale løn i opsigelsesperioden.

Eksempel
I 2010 får den ansatte af arbejdsgiveren en jubilæumsgave, der består af 20.000 kroner i kontanter og en tingsgave til en værdi af 5.000 kroner Det samlede beløb på 25.000 kroner fremgår af rubrik 14. Den ansatte skal i 2010 beskattes af følgende beløb:

Kontanter

20.000 kr.

AM-bidrag 8 pct. af 20.000 kr.

-1.600 kr.

18.400 kr.

+ tingsgave

5.000 kr.

23.400 kr.

- bundfradrag

8.000 kr.

Skattepligtigt beløb

15.400 kr.

Det skattepligtige beløb vil fremgå af årsopgørelsen.

Arbejdsgiveren trækker A-skat og AM-bidrag, når gaven udbetales, i det omfang der er tale om kontanter.

Fik du svar på dine spørgsmål?