Blanketnummer
40.002
Formål med og beskrivelse af blanketten

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretager grundregistrering herunder momsregistrering.

SKAT står for opkrævning af moms og afgifter og vejleder vedrørende virksomhedens skatte-, moms- og afgiftsforhold.

Hent blanket 40.002

Henvendelse rettes til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen