We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
LetLøn - Sådan tilmelder du dig

Du kan indberette til eIndkomst via LetLøn. Du skal enten tilmelde dig LetLøns beregningsordning eller indberetningsordning. De fleste vælger beregningsordningen. LetLøn er gratis at bruge.

 • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn. Du registrerer dig på virk.dk.
 • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
 • Før du tilmelder dig, skal løn, A-skat osv. for perioder før tilmelding være indberettet.
 • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Beregningsordningen

Bruger du beregningsordningen, behøver du ikke selv at kende reglerne for, hvordan man beregner AM-bidrag, A-skat, ATP og feriepenge. Beregningsordningen beregner altid efter de regler, der gælder for de enkelte områder.

 • Beregningsordningen er især god til virksomheder med få ansatte. Du giver nogle stamoplysninger og indtaster derefter oplysninger om dine ansattes løn og antal timer, og så beregner systemet AM-bidrag, A-skat, ATP og feriepenge af lønnen.
 • Du får et beregningssvar, som svarer til de oplysninger, der normalt står på en lønseddel. Du skal selv overføre nettolønnen til dine ansatte og overføre skatten og ATP til LetLøn.
 • Beregningsordningen kan bruges af dig, der ikke har et lønsystem selv.

Sådan tilmelder du dig beregningsordningen

 1. Log på TastSelv Erhverv på skat.dk
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg eIndkomst/CPS
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn. Har du ikke har adgang til at indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, skal du tilmelde dig under Ændre tilmeldingsoplysninger
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Markér Tilmelding til beregningsordningen for alle eller en gruppe af medarbejdere
 8. Skriv startdato for tilmelding til beregningsordningen (Den 1. i indeværende måned eller en fremtidig dato - det kan ikke være en tidligere måned)
 9. Vælg betalingsmetode (Indbetalingskort eller Overførselsservice). Hvis du skal betale AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun vælge Overførselsservice
 10. Hvis du har valgt Overførselsservice (Nets), skal du udfylde registrerings- og kontonr. Husk, at du skal aflevere blanketten OverførselsService i banken
 11. Har du valgt indbetalingskort, kan du vælge betaling hver for sig eller samlet. Betaling hver for sig betyder, at du betaler opkrævningerne på de forskellige dage, de forfalder i en måned. Betaling samlet betyder, at du betaler alle opkrævninger samlet på den forfaldsdato, der ligger først i måneden
 12. Vælg Nej ved indslusning ATP
 13. Bekræft tilmelding
 14. Vælg Supplerende indstillinger og indsæt mailadresse
 15. Vælg OK.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge af TastSelv og logge på igen for at få adgang til LetLøns beregningsordning.

Indberetningsordningen

Du kan bruge LetLøns indberetningsordning, hvis du indberetter via et lønsystem.

 • Bruger du indberetningsordningen bliver AM-bidrag, A-skat og ATP automatisk opkrævet og videresendt til SKAT og ATP.
 • Med indberetningsordningen kan du indberette statistikoplysninger og pension til følgende pensionsinstitutter: Industriens Pension, PMF-Pension og Sampension (her kun Grafisk Pension, Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension).

Sådan tilmelder du dig LetLøns indberetningsordning
(indberetning via et lønsystem)

 1. Log på TastSelv Erhverv på skat.dk
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg eIndkomst/CPS
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn. Har du ikke har adgang til at indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, skal du tilmelde dig under Ændre tilmeldingsoplysninger
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Markér Ingen tilmelding til beregningsordningen
 8. Skriv startdato for tilmelding til indberetningsordningen
 9. Vælg betalingsmetode (Indbetalingskort eller Overførselsservice). Hvis du skal betale AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun vælge Overførselsservice
 10. Hvis du har valgt Overførselsservice (Nets), skal du udfylde registrerings- og kontonr. Husk, at du skal aflevere blanketten OverførselsService i banken
 11. Har du valgt indbetalingskort, kan du vælge betaling hver for sig eller samlet. Betaling hver for sig betyder, at du betaler opkrævningerne på de forskellige dage, de forfalder i en måned. Betaling samlet betyder, at du betaler alle opkrævninger samlet på den forfaldsdato, der ligger først i måneden
 12. Vælg Nej ved indslusning ATP
 13. Bekræft tilmelding.
 14. Vælg Supplerende indstillinger og indsæt din mailadresse
 15. Vælg OK.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge af TastSelv og logge på igen for at få adgang til LetLøn.

Sådan framelder du dig LetLøn 

 1. Log på TastSelv Erhverv på Skat.dk
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg eIndkomst/CPS
 4. Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Indsæt ophørsdato. Har du været tilmeldt beregningsordningen, skal du huske at indsætte ophørsdato i begge de to felter med ophørsdato.
 8. Bekræft framelding

Kontakt

Du kan ringe til LetLøn på telefon 70 15 73 00.
Telefonerne er åbne mandag - fredag kl. 10-14.

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig