Menu

LetLøn - Sådan tilmelder du dig

Du kan indberette til eIndkomst via LetLøn. Du skal enten tilmelde dig LetLøns beregningsordning eller indberetningsordning. De fleste vælger beregningsordningen.

LetLøn er gratis at bruge.

 • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn. Du registrerer dig på virk.dk.
 • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
 • Før du tilmelder dig, skal løn, A-skat osv. for perioder før tilmelding være indberettet.
 • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Beregningsordningen

Beregningsordningen kan bruges af dig, der ikke har et lønsystem selv.

Beregningsordningen beregner altid efter de regler, der gælder for de enkelte områder og er især god til virksomheder med få ansatte.

Bruger du beregningsordningen, behøver du ikke selv at kende reglerne for, hvordan man beregner AM-bidrag, A-skat, ATP og feriepenge.

 • Du afgiver stamoplysninger og indtaster dine ansattes løn og antal timer.
 • Du får et beregningssvar, som svarer til de oplysninger, der normalt står på en lønseddel.
 • Du overfører selv nettolønnen til dine ansatte og skatten og ATP til LetLøn.

Sådan tilmelder du dig beregningsordningen

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg eIndkomst/CPS
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn. Har du ikke har adgang til at indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, skal du tilmelde dig under Ændre tilmeldingsoplysninger
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Markér Tilmelding til beregningsordningen for alle eller en gruppe af medarbejdere
 8. Skriv startdato for tilmelding til beregningsordningen (Den 1. i indeværende måned eller en fremtidig dato - det kan ikke være en tidligere måned)
 9. Vælg betalingsmetode (Indbetalingskort eller Overførselsservice). Hvis du skal betale AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun vælge Overførselsservice
 10. Hvis du har valgt Overførselsservice (Nets), skal du udfylde registrerings- og kontonr. Husk, at du skal aflevere blanketten OverførselsService i banken
 11. Har du valgt indbetalingskort, kan du vælge betaling hver for sig eller samlet. Betaling hver for sig betyder, at du betaler opkrævningerne på de forskellige dage, de forfalder i en måned. Betaling samlet betyder, at du betaler alle opkrævninger samlet på den forfaldsdato, der ligger først i måneden
 12. Vælg Nej ved indslusning ATP
 13. Bekræft tilmelding
 14. Vælg Supplerende indstillinger og indsæt mailadresse
 15. Vælg OK.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge af TastSelv og logge på igen for at få adgang til LetLøns beregningsordning.

Indberetningsordningen

Du kan bruge LetLøns indberetningsordning, hvis du indberetter via et lønsystem.

 • Bruger du indberetningsordningen bliver AM-bidrag, A-skat og ATP automatisk opkrævet og videresendt til SKAT og ATP.
 • Med indberetningsordningen kan du indberette statistikoplysninger og pension til følgende pensionsinstitutter: Industriens Pension, PMF-Pension og Sampension (her kun Grafisk Pension, Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension).

Sådan tilmelder du dig LetLøns indberetningsordning
(indberetning via et lønsystem)

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg eIndkomst/CPS
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn. Har du ikke har adgang til at indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn, skal du tilmelde dig under Ændre tilmeldingsoplysninger
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Markér Ingen tilmelding til beregningsordningen
 8. Skriv startdato for tilmelding til indberetningsordningen
 9. Vælg betalingsmetode (Indbetalingskort eller Overførselsservice). Hvis du skal betale AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måneden, kan du kun vælge Overførselsservice
 10. Hvis du har valgt Overførselsservice (Nets), skal du udfylde registrerings- og kontonr. Husk, at du skal aflevere blanketten OverførselsService i banken
 11. Har du valgt indbetalingskort, kan du vælge betaling hver for sig eller samlet. Betaling hver for sig betyder, at du betaler opkrævningerne på de forskellige dage, de forfalder i en måned. Betaling samlet betyder, at du betaler alle opkrævninger samlet på den forfaldsdato, der ligger først i måneden
 12. Vælg Nej ved indslusning ATP
 13. Bekræft tilmelding.
 14. Vælg Supplerende indstillinger og indsæt din mailadresse
 15. Vælg OK.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge af TastSelv og logge på igen for at få adgang til LetLøn.

Sådan framelder du dig LetLøn 

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg eIndkomst/CPS
 4. Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 5. Vælg Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding
 6. Vælg LetLøn-tilmelding
 7. Indsæt ophørsdato. Har du været tilmeldt beregningsordningen, skal du huske at indsætte ophørsdato i begge de to felter med ophørsdato.
 8. Bekræft framelding

Du er nu frameldt LetLøn.

Kontakt

Du kan ringe til LetLøn på telefon 70 15 73 00.

Telefonerne er åbne mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10-14. Dog ikke på helligdage. Yderligere er telefonerne åbne i samme tidsrum på første og sidste hverdag i måneden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur