I 2011 er personfradraget 42.900 kr. for alle fuldt skattepligtige, der er fyldt 18 år ved udgangen af 2011. For børn og unge under 18 år er personfradraget 32.200 kr. Unge under 18 år, der er gift, har dog et personfradrag på 42.900 kr.

Først beregner vi skatten af din indkomst, og derefter trækker vi den del fra, der ikke skal betales på grund af personfradraget.

Bundskatten beregner vi først med 3,64 procent af din personlige indkomst og din positive nettokapitalindkomst som tidligere beskrevet. Fra den bundskat, som vi har beregnet, trækker vi 3,64 procent af dit personfradrag (hvis du har et voksen-personfradrag, er beløbet 1.561,56 kr.). Det beløb, som vi trækker fra, kaldes skatteværdien af dit personfradrag vedrørende bundskatten.

Ved nedsættelse af sundhedsbidraget beregnes, værdien som 8 procent af personfradraget (med et voksen-personfradrag er det 3.432 kr.).

Ved nedsættelse af kommune- og kirkeskatten, beregnes værdien som kommune- og kirkeskatteprocenten af personfradraget. Kirkeskatteprocenten indgår kun, hvis du er medlem af folkekirken.

Hvis en gift person ikke selv kan bruge hele skatteværdien af personfradraget, bliver resten overført til ægtefællen.

Nedslag for beskatningen over 51,5 procent og 47,5 procent
Skatteloftet på 51,5 procent sikrer, at din samlede indkomstskat til kommune og stat ikke beregnes med mere end 51,5 procent af nogen del af indkomsten. For kapitalindkomst er skatteloftet dog 47,50 procent i 2011. Kirkeskat og AM-bidrag regnes ikke med under skatteloftet.