Du kan søge SKAT om momsfritagelse, hvis din forening afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Enkeltstående arrangementer kan fx være basarer, koncerter og loppemarkeder.

Flere foreninger kan få momsfritagelse for et fælles arrangement, hvis foreningerne hver for sig opfylder betingelserne for momsfritagelse.

Du skal sende ansøgningen om momsfritagelse til Skattecenter Struer. Du skal bruge ansøgningsblanket 31.017. Når du har indsendt ansøgningen, undersøger SKAT, om din forening opfylder betingelserne for at få momsfritagelse. Hvis betingelserne er opfyldt, får din forening en tilladelse.

Hvis din forening er velgørende eller på anden måde almennyttig kan den vælge at bruge reglerne om momsfritagelse og behøver ikke søge om tilladelse. Læs mere i afsnittet om momsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger.

For at få momsfritagelse for velgørende arrangementer skal din forening opfylde følgende betingelser:

  • Din forening skal bruge overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.
  • Arrangementet skal have en nærmere bestemt afgrænset varighed.
  • Salg af varer og ydelser skal ske for din forenings regning og risiko.
  • Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål.

 

I de næste afsnit kan du læse mere om betingelserne.