Denne vejledning henvender sig til:

  • foreninger m.fl., der afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål
  • foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål
  • velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der sælger varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter.

Hovedreglen i momsloven er, at man skal betale moms til SKAT, hvis man sælger varer og momspligtige ydelser, og omsætningen overstiger 50.000 kr. om året. Men foreninger m.fl. kan få momsfritagelse i de tilfælde, der er nævnt ovenfor. I denne vejledning kan du læse mere om reglerne for momsfritagelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et skattecenter.