We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Moms

Fra 1. januar 2014 er omsætningsgrænserne for afregning af moms blevet ændret. Det betyder, at en række virksomheder automatisk er blevet omregistreret og har fået nye frister for at indberette og betale. Er du en af dem, der er blevet omregistreret, har du i november 2013 fået brev om det.

Nye grænser vedtaget den 28. januar 2014

Derudover er grænserne for halvårlig afregning af moms den 28. januar 2014 blevet forhøjet fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr., gældende fra den 1. januar 2014. Er du en af de virksomheder, der som følge af ændringen automatisk bliver omregistreret til halvårlig afregning, får du brev om det. Virksomheder, der ikke ønsker at blive omregistreret til halvårlig afregning af moms, kan blive på kvartalsafregning, hvis virksomheden senest den 1. marts anmoder om det på Virk.dk.    

De nye omsætningsgrænser for momsafregning er fra 2014:

Årlig omsætning Afregning
Små virksomheder 0-5 mio. kr. Halvårlig afregning
Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr. Kvartalsvis afregning
Store virksomheder Over 50 mio. kr. Månedsvis afregning

Du kan ansøge om at få ændret din momsperiode til en kortere periode.

Frister for at indberette og betale moms i 2014

Halvårsafregning 2014

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT konstaterer, at din momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. om året. Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalvis i mindst 1½ år, inden SKAT undersøger din virksomheds omsætning og eventuelt ændrer det, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. december 2013 3. marts 2014
1. januar - 30. juni 2014 1. september 2014
1. juli - 31. december 2014 2. marts 2015

Kvartalsafregning 2014

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober - 31. december 2013 10. februar 2014
1. januar - 31. marts 2014 2. juni 2014
1. april - 30. juni 2014 1. september 2014
1. juli - 30. september 2014 1. december 2014
1. oktober - 31. december 2014 2. marts 2015

Månedsafregning 2014

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december - 31. december 2013 27. januar 2014
1. januar - 31. januar 2014 25. februar 2014
1. februar - 28. februar 2014 25. marts 2014
1. marts - 31. marts 2014 25. april 2014
1. april - 30. april 2014 26. maj 2014
1. maj - 31. maj 2014 25. juni 2014
1. juni - 30. juni 2014 18. august 2014
1. juli - 31. juli 2014 25. august 2014
1. august - 31. august 2014 25. september 2014
1. september - 30. september 2014 27. oktober 2014
1. oktober - 31. oktober 2014 25. november 2014
1. november - 30. november 2014 29. december 2014
1. december - 31. december 2014 26. januar 2015

Frister for indberetning af dine EU-salgsoplysninger 2014

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv via menupunktet Moms. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig EU-salg uden moms, skal du gøre det først.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms heri. Du skal ikke lave en nulindberetning her. I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned. Du skal kun indberette dine EU-salgsoplysninger - der er ingen betaling til SKAT forbundet med EU-salg uden moms.

Afregningsperiode
Kvartalsvis Månedligt Skal være indberettet senest
4. kvartal 2013 December 2013 27. januar 2014
Januar 2014 25. februar 2014
Februar 2014 25. marts 2014
1. kvartal 2014 Marts 2014 25. april 2014
April 2014 26. maj 2014
Maj 2014 25. juni 2014
2. kvartal 2014 Juni 2014 25. juli 2014
Juli 2014 25. august 2014
August 2014 25. september 2014
3. kvartal 2014 September 2014 27. oktober 2014
Oktober 2014 25. november 2014
November 2014 29. december 2014
4. kvartal 2014 December 2014 26. januar 2015
Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig