Menu

Moms

Du skal momsregistrere din virksomhed på virk.dk.
Når du skal indberette moms, skal du logge på TastSelv Erhverv.

Guide til at indberette moms

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Indberet moms.
 3. Vælg den momsperiode, du vil indberette for.
 4. Vælg Nul Indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
 5. Du skal udfylde alle felter markeret med en stjerne (*). Du kan få hjælp ved at vælge de gule spørgsmålstegn ud for de enkelte felter.
 6. Vælg Tilbage, Slet eller Godkend. Slet er kun aktiv, hvis du er inde for at rette en allerede eksisterende angivelse inden kl. 16 samme dag.
 7. Vælger du Godkend, får du vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale eller have tilbage.
 8. Hvis du skal betale, vil du på kvitteringsbilledet få mulighed for at vælge fortsæt.
 9. Log af TastSelv.

Indberet moms via SKATs app

Du kan også indberette og betale moms med din mobiltelefon via SKATs app. I appen kan du både se dine momsfrister, overføre dem til din egen kalender, og indberette og betale momsen.
Løsningen er især nem at bruge for små og nystartede virksomheder, der har simple momsforhold eller som skal indberette 0 i moms, fordi de endnu ikke har haft køb og salg.

Appen hedder SKAT og kan downloades fra AppStore og PlayButik.

Sådan gør du:

 1. Download appen og gå ind i den
 2. Log på med NemID
 3. Vælg Indberet moms
 4. Indtast din indgående og din udgående moms, og herefter vil løsningen beregne, hvor meget du skal betale.
 5. Hvis du ikke har haft køb eller salg i perioden, skal du klikke på "Nul indberet" 
 6. Klik på Godkend
 7. Herefter kan du gå direkte videre til betaling.

Læs hvordan du retter din momsindberetning eller din betaling

Frister for at indberette moms

Frister for halvårlig afregning af moms 2015/16

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT kan se, at din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger SKAT din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. december 2015 1. marts 2016
1. januar - 30. juni 2016

1. september 2016

1. juli - 31. december 2016

1. marts 2017

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2015/16

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2015 1. december 2015
1. oktober - 31. december 2015 1. marts 2016
1. januar - 31. marts 2016 1. juni 2016
1. april - 30. juni 2016 1. september 2016
1. juli - 30. september 2016 1. december 2016
1. oktober - 31. december 2016 1. marts 2017

Frister for månedsvis afregning af moms 2015/16

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december - 31. december 2015 25. januar 2016
1. januar - 31. januar 2016 25. februar 2016
1. februar - 29. februar 2016 29. marts 2016
1. marts - 31. marts 2016 25. april 2016
1. april - 30. april 2016 25. maj 2016
1. maj - 31. maj 2016 27. juni 2016
1. juni - 30. juni 2016 17. august 2016
1. juli - 31. juli 2016 25. august 2016
1. august - 31. august 2016 26. september 2016
1. september - 30. september 2016 25. oktober 2016
1. oktober - 31. oktober 2016 25. november 2016
1. november - 30. november 2016 27. december 2016
1. december - 31. december 2016 25. januar 2017

Frister for indberetning af EU-salg uden moms 2015/16

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Afregningsperiode
Kvartalsvis Månedligt Skal være indberettet senest
November 2015 28. december 2015
4. kvartal 2015 December 2015 25. januar 2016
Januar 2016 25. februar 2016
Februar 2016 29. marts 2016
1. kvartal 2016 Marts 2016 25. april 2016
April 2016 25. maj 2016
Maj 2016 27. juni 2016
2. kvartal 2016 Juni 2016 25. juli 2016
Juli 2016 25. august 2016
August 2016 26. september 2016
3. kvartal 2016 September 2016 25. oktober 2016
Oktober 2016 25. november 2016
November 2016 27. december 2016
4. kvartal 2016 December 2016 25. januar 2017

Frister for indberetning af One stop moms 2015/16

Hvis du er registreret for One stop moms, skal du indberette og betale d. 20. i måneden efter et kvartal er slut.

Afregningsperiode                    Skal være indberettet og betalt senest 
1. oktober - 31. december 2015 20 januar 2016
1. januar - 31. marts 2016 20. april 2016
1. april -30. juni 2016 20. juli 2016
1. juli - 30. september 2016 20. oktober 2016
1. oktober - 31. december 2016 20. januar 2017

Betal moms

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Tilmelding til Nets (PBS)

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen

Visa/Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort eller MobilePay. Det er uanset om du har indberettet via PC eller med din mobiltelefon.

Læs mere om, hvordan du kan indberette og betale din moms via SKATs nye mobilløsning.

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til SKAT fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: SKAT

Regler for rettidig betaling

 Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen, og betalingen er sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet, og beløbet overføres fra din konto til SKATs konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Momsregistrering

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel registrere din virksomhed for moms. Det gør du på Virk.dk. Du får et CVR-/SE-nr. og et registreringsbevis.

Salg under 50.000 kr.

Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, når du er selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Har du registreret dig for moms, skal du opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr. 

Salg over 50.000 kr.

Du skal momsregistreres, når din virksomheds momspligtige salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Ved du, at dit salg overstiger 50.000 kr., skal du registrere dig senest 8 dage inden, du starter virksomheden.

Momsregistrer din virksomhed på Virk.dk

Se dit registreringsbevis

Momsfrit salg

Sælger du nogle bestemte ydelser, er du fritaget for moms. Du betaler som regel lønsumsafgift i stedet. Momsfri ydelser kan fx være sundhedsbehandling eller undervisning.

Du kan have både momspligtigt og momsfrit salg. Du kan sælge varer med moms, fx cremer, og samtidig udføre momsfrie sundhedsbehandlinger.

Du skal kun betale moms af det momspligtige salg.

Momsfri ydelser

Særlige registreringer

Din virksomhed skal i nogle tilfælde have en særlig registrering ud over den almindelige momsregistrering. Det gælder for eksempel, når:

 • Din virksomhed køber varer fra lande uden for EU. Her skal du registrere dig som importør på Virk.dk.
 • Din virksomhed udlejer fast ejendom erhvervsmæssigt og opkræver moms af lejen.

Frivillig registrering på udlejning af fast ejendom (blanket 31.001)

Erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom (Den juridiske vejledning)

Brugtmoms

Virksomheder, der indkøber og videresælger brugte varer, kan benytte brugtmomsordningen. Du beregner moms af fortjenesten, ikke af hele salgsprisen. Ordningen er frivillig.

Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter (Den juridiske vejledning)

Momsregistrering af konkursboer

Alle konkursboer, som viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal anmelde sig til momsregistrering. Kurator skal anmode om et SE-nr. til konkursboet via virk.dk på følgende måde:

 1. Log på virk.dk (dig selv som kurator)
 2. Hent og print registreringsblanket 40.001
 3. Udfyld og underskriv registreringsblanket 40.001
 4. Send registreringsblanket 40.001 med post til Erhvervsstyrelsen eller alternativt skan registreringsblanketten ind og send den via "Virksomhed@erst.dk".

Momsregistrering af konkursboer (styresignal) 

Ændr din momsperiode

På Virk.dk kan du søge om at få en kortere afregningsperiode for moms, fx fra halvårlig til kvartalsvis. Du kan ikke søge om en længere afregningsperiode. 

Frivillig kortere afregning af moms for selskaber mv. (virk.dk)

Omsætningsgrænserne for momsafregning

Årlig omsætning Afregning
Små virksomheder 0-5 mio. kr.  Halvårlig afregning
Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr.  Kvartalsvis afregning
Store virksomheder Over 50 mio. kr.  Månedsvis afregning

SKAT kan ændre din momsperiode

I november vurderer vi, om din afregningsperiode passer ud fra dine momsindberetninger fra 1. juli året før til 30. juni dette år.

Vi kan kun flytte dig til en længere afregningsperiode, hvis du har indberettet og indbetalt moms til tiden i alle 12 måneder.

Hvis vi ændrer din afregningsperiode, modtager du et brev i din digitale postkasse i november. Ændringen vil gælde fra 1. januar året efter.

Søg på momsnumre

Tjek, om de danske virksomheder, du handler med, er momsregistrerede. Sælger du varer eller ydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, skal du have dokumentation for, at køberen er en virksomhed.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Nye regler for tele- og elektroniske ydelser 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 gælder der nye momsregler, hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor eller sædvanligvis opholder sig. Du skal kunne dokumentere, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du regner med, at alle kunderne er danske.

skat.dk/onestopmoms

Konkursboers indberetning af moms

Indberetning på et registreret konkursbo


Alle konkursboer, som viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal anmelde sig til momsregistrering.
Det betyder, at konkursboet skal være momsregistreret, hvis behandling af boet medfører, at konkursboet leverer varer eller ydelser, der ikke er fritaget for moms. Se hvordan du som kurator registrerer et konkursbo under "Momsregistrering" ovenfor.

Konkursboet kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boet er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal afregnes moms. Det gælder dog ikke revisor- og advokatomkostninger, samt salæret til kurator for behandling af boet.

I den periode, hvor et konkursbo er momsregistreret, skal kurator indberette moms til de ordinære frister via TastSelv Erhverv. Kurator skal indberette selvom periodens momstilsvar er 0 kroner. Husk at få oprettet en NemKonto til boet hos din bank.
Hvis du skal bruge dokumentation for boets SE-nr., kan du bruge Tjek danske momsnumre.

Når du betaler til Skattekontoen, skal du være opmærksom på reglerne om for tidlig betaling. Læs mere under Skattekontoen.

Momsregistrering af konkursboer (styresignal) 

Log på konkursboets TastSelv

Første gang du skal indberette moms på et konkursbo, kan du ikke logge på TastSelv Erhverv med NemID eller Medarbejdersignatur. Du skal bruge en TastSelv kode.

Har du ikke modtaget en kode fra SKAT, kan du bestille den via skat.dk/TastSelv:

     1. Vælg Log på
     2. Vælg Bestil kode
     3. Vælg Bestil TastSelv-kode
     4. Indtast konkursboets SE-nummer og vælg Bestil

SKAT vil nu sende dig en kode, som du skal anvende første gang, du logger på TastSelv Erhverv
Vær opmærksom på, at du som kurator kan give din revisor eller rådgiver adgang til at indberette for konkursboet.

Indberetning på et ikke registreret konkursbo 

For den periode, hvor konkursboet ikke har været momsregistreret, eller hvor konkursboet ikke skal være registreret, skal kurator indberette ved at sende en mail til SKAT via TastSelv Erhverv.

Sådan skriver du til SKAT som kurator:


     1. Log på TastSelv Erhverv  (dig selv som kurator)
     2. Vælg Kontakt
     3. Vælg Send besked til SKAT
    
4. Vælg emne Moms, lønsum og EU-salg uden moms og derefter 
          Kurators indberetning af moms og rettelse af tidligere indberettet moms
     5. Vælg klik her nederst i skærmbilledet for at åbne en besked

Du skal oplyse:  

     a. Rettelse på cvr-nummer/se-nummer samt navn på boet
     b. Beløb fordelt på salgsmoms og købsmoms
      c. Periode
     d. Telefonnummer og mailadresse på kurator
     e. Konkursdatoen (dekretdato)

Udbetaling sker til den Nemkonto, der er tilknyttet det CVR-nr/SE-nr., som indberetningen handler om. Hvis udbetalingen i stedet skal ske til en anden Nemkonto, der enten er tilknyttet kurator, den konkursramte virksomhed eller det momsregistrerede konkursbo, så skal du oplyse det relevante CVR-nr./SE-nr. i mailen.

Moms af salg af byggegrund på tvangsaktion

Når køber skal betale moms til SKAT af salg af byggegrund på tvangsauktion, skal køberen, eller en repræsentant for køber, indberette og betale ved at følge en af disse guides:

Skriv til SKAT via TastSelv Borger

1.  Log på TastSelv Borger

2.  Klik på Kontakt i topmenuen

3.  Klik på Send e-mail i venstremenuen

4.  Klik Mail/kontakt SKAT

5.  Klik på Betalingsforhold - ind - og udbetalinger under emner i rullemenuen

6.  Klik på Moms af salg af byggegrund

7.  Klik Send


Skriv til SKAT via TastSelv Erhverv 

1.  Log på TastSelv Erhverv

2.  Klik på Kontakt i topmenuen

3.  Klik på Send besked til SKAT i venstremenuen

4.  Klik på Moms, lønsum og EU-salg uden moms  

     Derefter Betaling, rykkere, renter og skønnede beløb

5.  Klik på Moms af salg af byggegrund

     Udfyld de nødvendige oplysninger

6.  Klik Send

SKAT sender en besked til køber om, hvilken konto han/hun skal indbetale moms til, når vi har modtaget de relevante oplysninger fra køber.

SKAT kvitterer for modtagelsen af beløbet, når momsindbetalingen er modtaget. SKAT udsteder en samtykkeerklæring og sender den med A-post til køberen eller dennes repræsentant.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur