Menu

Moms

Momsregistrering

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel registrere din virksomhed for moms. Det gør du på Virk.dk. Du får et cvr-/SE-nr. og et registreringsbevis.

Salg under 50.000 kr.

Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, når du er selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Har du registreret dig for moms, skal du opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr. 

Salg over 50.000 kr.

Du skal momsregistreres, når din virksomheds momspligtige salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Ved du, at dit salg overstiger 50.000 kr., skal du registrere dig senest 8 dage inden, du starter virksomheden.

Momsregistrer din virksomhed på Virk.dk

Se dit registreringsbevis

Momsfrit salg

Sælger du nogle bestemte ydelser, er du fritaget for moms. Du betaler som regel lønsumsafgift i stedet. Momsfri ydelser kan fx være sundhedsbehandling eller undervisning.

Du kan have både momspligtigt og momsfrit salg. Du kan sælge varer med moms, fx cremer, og samtidig udføre momsfrie sundhedsbehandlinger.

Du skal kun betale moms af det momspligtige salg.

Momsfri ydelser

Særlige registreringer

Din virksomhed skal i nogle tilfælde have en særlig registrering ud over den almindelige momsregistrering. Det gælder for eksempel, når:

  • Din virksomhed køber varer fra lande uden for EU. Her skal du registrere dig som importør på Virk.dk.
  • Din virksomhed udlejer fast ejendom erhvervsmæssigt og opkræver moms af lejen.

Frivillig registrering på udlejning af fast ejendom (blanket 31.001)

Erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom (Den juridiske vejledning)

Brugtmoms

Virksomheder, der indkøber og videresælger brugte varer, kan benytte brugtmomsordningen. Du beregner moms af fortjenesten, ikke af hele salgsprisen. Ordningen er frivillig.

Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter (Den juridiske vejledning)

Ændr din momsperiode

På Virk.dk kan du søge om at få en kortere afregningsperiode for moms, fx fra halvårlig til kvartalsvis. Du kan ikke søge om en længere afregningsperiode. 

Frivillig kortere afregning af moms for selskaber mv. (virk.dk)

Omsætningsgrænserne for momsafregning

Årlig omsætning Afregning
Små virksomheder 0-5 mio. kr.  Halvårlig afregning
Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr.  Kvartalsvis afregning
Store virksomheder Over 50 mio. kr.  Månedsvis afregning

SKAT kan ændre din momsperiode

I november vurderer vi, om din afregningsperiode passer ud fra dine momsindberetninger fra 1. juli året før til 30. juni dette år.

Vi kan kun flytte dig til en længere afregningsperiode, hvis du har indberettet og indbetalt moms til tiden i alle 12 måneder.

Hvis vi ændrer din afregningsperiode, modtager du et brev i din digitale postkasse i november. Ændringen vil gælde fra 1. januar året efter.

Frister for moms

Frister for halvårlig afregning af moms 2015

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT kan se, at din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger SKAT din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. december 2014 2. marts 2015
1. januar - 30. juni 2015 1. september 2015
1. juli - 31. december 2015 1. marts 2016

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2015

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober - 31. december 2014 2. marts 2015
1. januar - 31. marts 2015 1. juni 2015
1. april - 30. juni 2015 1. september 2015
1. juli - 30. september 2015 1. december 2015
1. oktober - 31. december 2015 1. marts 2016

Frister for månedsvis afregning af moms 2015

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december - 31. december 2014 26. januar 2015
1. januar - 31. januar 2015 25. februar 2015
1. februar - 28. februar 2015 25. marts 2015
1. marts - 31. marts 2015 27. april 2015
1. april - 30. april 2015 26. maj 2015
1. maj - 31. maj 2015 25. juni 2015
1. juni - 30. juni 2015 17. august 2015
1. juli - 31. juli 2015 25. august 2015
1. august - 31. august 2015 25. september 2015
1. september - 30. september 2015 26. oktober 2015
1. oktober - 31. oktober 2015 25. november 2015
1. november - 30. november 2015 28. december 2015
1. december - 31. december 2015 25. januar 2016

Frister for indberetning af EU-salg uden moms 2015

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Afregningsperiode
Kvartalsvis Månedligt Skal være indberettet senest
4. kvartal 2014 December 2014 26. januar 2015
Januar 2015 25. februar 2015
Februar 2015 25. marts 2015
1. kvartal 2015 Marts 2015 27. april 2015
April 2015 26. maj 2015
Maj 2015 25. juni 2015
2. kvartal 2015 Juni 2015 27. juli 2015
Juli 2015 25. august 2015
August 2015 25. september 2015
3. kvartal 2015 September 2015 26. oktober 2015
Oktober 2015 25. november 2015
November 2015 28. december 2015
4. kvartal 2015 December 2015 25. januar 2016

Frister for indberetning af One stop moms

Hvis du er registreret for One stop moms skal du indberette og betale d. 20. i måneden efter et kvartal er slut

Afregningsperiode                    Skal være indberettet og betalt senest 
1. januar - 31. marts 2015 20. april 2015
1. april - 30. juni 2015 20. juli 2015
1. juli - 30. september 2015        20. oktober 2015
1. oktober - 31. december 2015 20 januar 2016

 

Betal moms

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Tilmelding til Nets (PBS)

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen


Visa/Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort eller MobilePay. Det er uanset om du har indberettet via PC eller med din mobiltelefon.

Læs mere om, hvordan du kan indberette og betale din moms via SKATs nye mobilløsning.

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til SKAT fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: SKAT

Regler for rettidig betaling

 Din betaling er rettidig hvis:

  • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen, og betalingen er sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
  • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
  • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
  • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet, og beløbet overføres fra din konto til SKATs konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Få hjælp til at indberette din moms.

Søg på momsnumre

Tjek, om de danske virksomheder, du handler med, er momsregistrerede. Sælger du varer eller ydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, skal du have dokumentation for, at køberen er en virksomhed.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Nye regler for tele- og elektroniske ydelser 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 gælder der nye momsregler, hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor eller sædvanligvis opholder sig. Du skal kunne dokumentere, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du regner med, at alle kunderne er danske.

skat.dk/onestopmoms

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur