Dato for udgivelse
26 Sep 2007 10:04
Gyldig til
3. november 2009
Til
Fabrikanter og importører af tobaksvarer
Sagsnummer
07-073733
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene
Resumé
Stempelmærkerne til cigaretter og røgtobak, samt banderolerne til cigaretpapir ændrer udseende fra 1. oktober 2007

Fra 1. oktober 2007 vil stempelmærkerne til tobaksvarer, herunder også banderolerne til cigaretpapir, ændre udseende.

Der ændres derimod ikke på mærkernes størrelse, udformning og de afgiftstekniske oplysninger. Papirkvaliteten er ligeledes uændret.


Afgiften af cigaretter og røgtobak (pibe- og rulletobak) opkræves ved brug af et såkaldt stempelmærke (papirlabel), der sættes på detailsalgspakningen. På cigaretpapirpakningerne sættes der kontrolmærke (banderole).

Ændringerne består primært i, at ToldSkat logoet erstattes af SKAT logoet, der består af tre elementer: kronen, den gule cirkel og navnetrækket SKAT.

1. Kronen
Vores nye symbol er kongekronen, som fortæller om vores tilknytning til staten og understreger, at vi er en myndighed. Kronens udformning er en nutidig og moderne udformning af den krone, som tidligere kendetegnede både Skatteministeriet, Landsskatteretten og ToldSkat.

2. Den gule cirkel
Den gule cirkel omkring kronen symboliserer fordelingen af skattemidlerne. Den gule farve er bevaret fra Skatteministeriet og ToldSkat, da den i befolkningens bevidsthed er synonym med kommunikation af skattemæssig karakter.

Den gule cirkel omkring kronen kan føres tilbage til en tradition fra ministeriernes mærker, der ofte er omgivet af et bånd eller et bælte.

3. Navnetrækket
Bogstaverne i navnetrækket er specielt designet til organisationen. Navnetrækket er designet til at skulle udtrykke, at vi er en moderne organisation. Navnetrækket er let genkendeligt, når det ses på tryksager, hjemmesider, skiltning og anden kommunikation.

Ved ændringen af mærkernes udseende er der fortsat foretaget nogle sikkerhedsmæssige tiltag for at undgå forfalskninger.

Mærket er blandt andet forsynet med et specialtegnet mønster i fine streger, SKAT-navnetræk er i mikroprint, og der er anvendt et gradueret toningsforløb. Endvidere er den gule/orangegule farve svær at fotokopiere. 

Eksempel på det nye design (i sort/hvid - dobbelt størrelse):

Visning af billede: cigaretpapir_graa

Trykning og udlevering af de nye mærker vil ske i takt med, at SKATs fortrykte beholdning af gamle mærker inden for den pågældende kategori bliver opbrugt.

Udleveringen af nye mærker begynder primo oktober 2007.

 

Virksomhedens evt. beholdning af gamle stempelmærker kan fortsat bruges, ligesom detailbutikkernes beholdning af varer med gamle mærker fortsat kan sælges. Der vil derfor i detailbutikkerne i en periode være salg af varer med både gamle og nye stempelmærker (banderoler).

De anmodes om i fornødent omfang at orientere Deres evt. kunder i form af grossister og detailbutikker om ændringerne.

 


Du kan få nærmere oplysninger om stempelmærker  i SKATs Punktafgiftsvejledning, se www.skat.dk (Rådgiver - Juridiske vejledninger).

Nyhedsbrevet ligger også på SKATs hjemmeside, se www.skat.dk  (Virksomhed - Nyheder).

 

Med venlig hilsen

SKAT

 

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen