Du skal betale skat af din gevinst ved salg af almindelige aktier - både børsnoterede og unoterede. Det gælder, uanset hvor længe du har ejet aktierne og uanset størrelsen af din aktiebeholdning. Gevinsten medregnes til aktieindkomsten.

Aktieindkomst beskattes i 2007 med 28 procent af de første 45.500 kr. og 43 procent af resten.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænsen det dobbelte. I 2007 beskattes jeres samlede aktieindkomst med 28 procent af de første 91.000 kr. og 43 procent af resten. 

Du skal oplyse gevinsten til rubrik 66 og 67 på årsopgørelsen.

Læs mere i vejledningen Skatten 2007, afsnittet Aktieindkomst, om bl.a. aktieindkomst og udbytter, der beskattes som aktieindkomst.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter