xReglerne i LL §§ 8 A og 12, stk. 3, og listen over godkendte foreninger mv. fremgår nu af Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.5 om fradrag for løbende ydelser og gaver efter LL §§ 12 og 8A.x