SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.951.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria og grillbar28-12-07Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.950.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse - efterfølgende ansættelse28-12-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.949.ØLRFradrag for kursusudgifter - pilot - typecheckkursus - videreuddannelse28-12-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.948.SKATGenoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelser fra Landsskatteretten om tidspunktet for retserhvervelse af tegningsretter21-12-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.947.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.946.SRSkyggesambeskatning og genbeskatningssaldi21-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.945.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2. for 2007 - tilføjelse21-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.944.LSRUdgifter til rådgivning og konsulentassistance samt garantiprovision - kommanditisters afskrivningsgrundlag for erhvervede vindmøller21-12-07Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.943.SRGenanbringelse af avance i ejendom til bogføringsvirksomhed - afvisning21-12-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.942.SKATMemorandum of Understanding mellem Danmark og Indien vedrørende henstand med skattebetaling20-12-07Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.941.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt20-12-07Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.940.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, for 200820-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.939.SRParcelhusreglen20-12-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.938.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200820-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.937.SRTilskud til istandsættelse af fredet gods have20-12-07Arv og gaver + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.936.SKATVærdiansættelse for 2008 af visse personalegoder20-12-07Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.935.SKATAmortisationsrenten for 200820-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.934.LSRAnmodning om udbetaling af negativt momstilsvar - Teknisk Skole19-12-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.933.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-919-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.932.LSRTysk selskabs filial i Danmark omdannet til kommanditselskab - afståelsesbeskatning19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.931.SROverførsel af aktiver fra dansk aktieselskab til svensk aktiebolags filial i Danmark - Succession - Sammenlægning af danske filialer19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.930.LSRRådighedsbeskatning af fri bil - ligelig fordeling19-12-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.929.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - momsregistreret - seminar - salg af materialer og kopikort - indtægter fra mønttelefon19-12-07MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.928.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200819-12-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.927.LSRFradrag for moms - kuratoromkostninger19-12-07Betalingsstandsning og konkurs + Ophør af virksomhed + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.926.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter19-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.925.LSROverdragelse af ejendom - tinglyst adkomsthaver19-12-07TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.924.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms - ikke momsregistreret - seminar - fradrag for fællesomkostninger - salg af kopikort, mad, drikkevarer mv.19-12-07MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.923.LSRSkattepligt af erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriation af ejendom19-12-07Personlig indkomst + EkspropriationKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.922.SRSalg af anparter - skattefri aktieombytning - skattefri fusion - udbyttebegrænsning - tilbagesalg af anparter19-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.921.SRSkattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.920.SRSpaltning af pengetank efter de objektive regler19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.919.SRSkattefri fusion - Skattefri spaltning19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.918.SROphørsspaltning efter objektive regler - Værdifastsættelse og forholdet mellem aktiver og gæld - Spaltningen kunne ikke få tilbagevirkende kraft19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.917.SKATSKATs kommentar til Skatterådets afgørelser i fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.916.SRMoms - udlejning af hotelejerlejlighed - mulighed for frivillig registrering ved erhvervsmæssig udlejning.19-12-07Udleje og bortforpagtning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.915.SRMusikforeningen opfyldte ikke betingelserne for momsfritagelse for velgørende arrangementer.18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.914.SRMoms - Fritagelse for rejsebureauvirksomhed - Gebyrer ved formidling af flybilletter19-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.913.SRSalg af bolig18-12-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.912.SRSalg i ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.911.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.910.LSRMusikforening - opfyldelse momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 i forbindelse med koncert.18-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.909.LSRFradrag for garantibeløb betalt til andelsselskab ved eksklusion18-12-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.908.LSRAdgang til at indeksere anskaffelsessum mv. - adgang til at opnå skattefritagelse for stuehusandel ved salg af udenlandsk ejendom18-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.907.LSRUdgifter til afholdelse af konference skatteretligt klassificeret som driftsomkostninger18-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.906.LSRFradrag for udgifter ved medarbejderes udnyttelse af warrent-ordning18-12-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.905.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2007. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200818-12-07VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.904.LSRUdlejning af stilladser - straksafskrivning - småaktiver18-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.903.LSREjerlejligheder - hovedaktionærs udlejning til døtre - maskeret udbytte - betalingskorrektion18-12-07Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.902.LSRAktier - fraflytterskat - tilflytning til Danmark - indgangsværdier - Dobbeltbeskatningsoverenskomst - bindende svar17-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.901.LSRJordomsejling af 2 års varighed - lystfartøj - skattepligt til Danmark - bindende svar17-12-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.900.LSRAktieavance - salg af aktier ejet i mindre end 3 år - gennemsnitsmetoden eller aktie- for aktie17-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.899.LSRAdministrationsfællesskab - økonomisk virksomhed - momsloven17-12-07Momspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.898.LSRFradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom - værelsesudlejning17-12-07Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.897.LSREjendomsavance - ophævelse af ejendomshandel efter jordbundsundersøgelse - skattemæssig virkning17-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.896.LSRGældseftergivelse - skattepligtig indkomst17-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.895.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme17-12-07Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.894.LSRRegistreringsafgift af brugt importeret bil17-12-07Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.893.LSROmberegning af vurderinger i forbindelse med omvurdering17-12-07EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.892.LSRFradrag for udgift til granskning - fradrag for tab på tilgodehavende - fradrag for tab på garanti - fradrag for udgift til retsafgift17-12-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.891.LSRVærdi af dyrkningsretter til sukkerroer - nedsættelse af afståelsessum for en landbrugsejendom ved opgørelse af ejendomsavance på baggrund af en ændret fordeling af overdragelsessummen17-12-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.890.LSRFastsættelse af handelsværdi ved deloverdragelse af ejendom17-12-07Salg + Ejendomsvurdering + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.889.LSRIndgangsværdi for driftsmidler tilgået modtagende selskabsbeskattet forening efter fusion med andelsbeskattede andelsforeninger17-12-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.888.SREkspropriation afståelse til privat 3. mand17-12-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.887.SRTo boliger17-12-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.886.SRTilskud til fredet bygning17-12-07Arv og gaver + VirksomhederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.885.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse14-12-07Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.884.LSRFradrag for tab på tegningsretter til aktier der er udløbet uudnyttet14-12-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.883.LSRSkatteberegning i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien14-12-07Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.882.LSRAndelsboligforenings udlejning af parkeringspladser til medlemmer ikke anset for momsfritaget14-12-07Erhvervsejendomme + Momspligt + Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.881.SRLån - profit sharing - ejendommme13-12-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.880.SRUDGÅET - Hovedaktionær - bil - privat anvendelse13-12-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.879.SRHumanitær hjælpeorganisations levering af ydelser12-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.878.SKATMoms - SKM2007.602.SKAT om, at der i visse tilfælde ikke er momsfradrag for udgifter til drift af varebil tilbagekaldes11-12-07Motorkøretøjer + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.877.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser10-12-07Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.876.VLRVirksomhedsophør - afskrivninger - driftsmidler og bygninger10-12-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Afskrivninger og fradrag + Ophør af virksomhedDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.875.BRSkatteansættelse - genoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål10-12-07Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.874.SRSalg i en ekspropriationssituation07-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.873.SRSalg i ekspropriationssituation07-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.872.BRAftalepart - investeringer - finansielle kontrakter - bolig - ejendomsavance - parcelhusreglen07-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.871.SRTilbagesalg - værdiansættelse - hovedaktionær06-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.870.SRAfståelse - aktiekøberetter - fusion06-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.869.SKATPraksisændring - momsfritagelse - salg og udlejning af visse skibe og levering af reparationsydelser mv. på visse skibe05-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.868.SRAktieoptioner - beskatning - overgangsregler05-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.867.SRStatusændring af interessentskab og boligforenings kautionsstillelse for medlemmer05-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.866.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.865.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.864.VLRStutteri - udlejning - hestebokse til samlever - ikke erhvervsmæssig05-12-07Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.863.HRTold - tarifering - pressostater05-12-07TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.862.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - ombytning - udgående og indgående afgift05-12-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.861.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom05-12-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.860.SRForeældrekøbslejlighed - forkøbsret05-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.859.SRForældekøbslejlighed - boligret05-12-07Køb + Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.858.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer04-12-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.857.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.856.SRSalg af parcelhus04-12-07Erhvervsejendomme + Dødsboer + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.855.ØLRSpiller- og matchagentvirksomhed - advokatvirksomhed - erhvervsmæssig drevet04-12-07Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.854.SRSpaltning uden tilladelse - udbyttebegrænsning - indregning af kapitalandele04-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.853.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.852.SRSalg i ekspropriationssituation04-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.851.SRSerieekspropriation04-12-07EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.850.SREjendomsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag03-12-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.849.SRAndelsboligforening - statusændring03-12-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.848.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200803-12-07Personlig indkomst + VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.847.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom30-11-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.846.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom30-11-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.845.SRSundhedsordning omfattende medarbejdere der deltager i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning30-11-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.844.SRSelskab - Ikke investeringsselskab29-11-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.843.DEPBekræftende til genmæle - skattefri ombytning af aktier i henhold til den i 1993 gældende regel i aktieavancebeskatningslovens § 1329-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.842.SRFradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler mv. ved salg af landbrugsejendom29-11-07Ophør af virksomhed + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.841.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag28-11-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.840.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-11-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.839.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet28-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.838.ØLRPersonforsikring - invalidepensionsordning - løbende ydelser28-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.837.HRMoms - el- og CO2-afgift - forældelse - delvis fradragsret - havneanlæg27-11-07Forældelse + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.836.SRMoms - reguleringsforpligtigelse ved overdragelse af orkestergrav27-11-07Udleje og bortforpagtning + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.835.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.834.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.833.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.832.SRSalg i ekspropriationssituation27-11-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.831.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - internetmaskiner26-11-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.830.ØLRStraffesag - gevinstgivende spilleautomater - pokerautomater - vundne kreditter26-11-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.829.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige - afslag26-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.828.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige26-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.827.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Sverige26-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.826.BRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - stor afstand26-11-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.825.BRBrugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning - personbiler26-11-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.824.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab26-11-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.823.BRFødselsdagsreception - repræsentation - reklame - udlodning26-11-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.822.BRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed26-11-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.821.SRKommanditselskab - vederlag til komplementaren for påtagelse af hæftelse m.v. - selskabsdeltager - antal ejere - anpartsreglerne23-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.820.SRGrænseoverskridende fusion - succession i afskrivningsgrundlag23-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.819.SRNedgang i kontantløn kan ikke anerkendes, såfremt arbejdsgiveren etablerer en sundhedsordning, hvis ordningen inkluderer adgang til motionscenter, udenfor arbejdsgiverens adresse23-11-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.818.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - fortolkning af ordet "selskabsdeltager" i fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 6. pkt.23-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.817.SRTynd kapitalisering - konsolideringsreglen i selskabsskattelovens § 11, stk. 423-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.816.SKATUdbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved kritisk sygdom23-11-07Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.815.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation af udenlandske selskaber22-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.814.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen22-11-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.813.SKATPræcisering af praksis vedrørende beregning af tinglysningsafgift på indekspantebreve, indeksregulerede vedtægter o.lign. samt forhøjelser heraf22-11-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.812.SKATArbejdsmarkedsbidrag - skat - lempelse - udenlandske forskere - nøglemedarbejdere og arbejdsudlejede21-11-07Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.811.BRRevisorbistand - skattesag - 1. instans - løn under uddannelse - hovedaktionærens datter20-11-07Fradrag og afskrivninger + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.810.BRGenoptagelse - skatteansættelser - betingelser20-11-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.809.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol - bevisbyrde20-11-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance15-11-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.807.DEPBekræftende til genmæle - afslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.806.LSRAfslag på anmodning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning14-11-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.805.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.804.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.803.SRSalg i ekspropriationssituation14-11-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.802.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder14-11-07Udleje og bortforpagtning + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.801.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder14-11-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.800.SKATSkattefri grenspaltning - generel tilladelse - Strathmore Minerals Corp.14-11-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.799.ØLRAktieavanceberegning - lagerprincippet - værdiansættelse - forudbetaling - forsikringsselskab12-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.798.BRMenneskerettigheder - lang behandlingstid - forældelse - erstatning12-11-07Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.797.ØLREjendomsavancebeskatning - sommerhus - ikke benyttet i ejerperioden12-11-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.796.ØLRSkønsmæssig ansættelse - løn - maskeret udlodning - regnskabsgrundlag12-11-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.795.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.09-11-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.794.SKATKlage over afgørelser om videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten09-11-07Kontrolbestemmelser + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.793.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2008 (tidl. Færø-fradraget)07-11-07Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.792.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.791.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT06-11-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.790.LSRFradrag for moms af udgifter til indkøb af respondentgaver - pligt til afregning af udtagningsmoms05-11-07FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.789.LSRIndeholdelsespligt af A-skat - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft05-11-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.788.LSRForsikringsselskaber - Ejendomsavance - Ejendomstab - Fradragsbegrænsning05-11-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.787.SKATIndførelse af beløbsgrænser for hvornår, der skal ske anmeldelse af krav i gældssanering og vurdering af forslag til gældssanering01-11-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.786.SRMedarbejderaktier - Matching Shares - udskudt retserhvervelse01-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.785.SRMedarbejderaktier - kontantlønsnedgang - medarbejdere på lovbestemt, ulønnet orlov - udstationerede medarbejdere01-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.784.SRMoms - Kursusvirksomheds fradragsret for omkostninger i tilknytning til overnatning og bespisning af kursusdeltagere01-11-07FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.783.LSRMomspligt i sin helhed - omsætning hidrørende fra to foreninger01-11-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.782.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer01-11-07Køb + EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.781.SRRenteswap - positiv værdi - ejendomsinvesteringsselskab - ej ejendomsaktiv01-11-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.780.LSRSelskab anset for at have modtaget en skattepligtig gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 601-11-07SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.779.LSRAnmodning om tilbagebetaling af energiafgifter01-11-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.778.LSRRegistreringsafgift af veteranbil - reparation og genopbygning01-11-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.777.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse - grundværdiansættelse01-11-07EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.776.SRKøb grund - opdeling ejerlejligheder - selvstændigt skatteretsobjekt - overdragelse01-11-07KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.775.HRFradragsret - revisor- og advokatudgifter/due diligence - køb af datterselskaber31-10-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.774.SRSejlads til og fra vindmøllepark kan omfattes af tonnageskatteordningen31-10-07TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.773.HRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af datterselskaber - kapitaludvidelse31-10-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.772.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier31-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.771.SRArbejdsmarkedsbidrag - arbejde i udlandet - datterselskab31-10-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.770.SRBeneficial ownership - ejerandel omfattet af aktieavancebeskatningsloven30-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.769.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning30-10-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.768.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab30-10-07Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.767.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sydafrika29-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.766.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen for skatteydere der har anvendt flybilletter - ID-billetter, ændring af praksis26-10-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.765.ØLRMomsfritagelse - ydelser - "i nær tilknytning" til hospitalsbehandling26-10-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.764.ØLRStraffesag - momssvig - straffrihed - sindssygdom eller lignende - behandlingsdom26-10-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.762.SRAfvisning - ekspropriation25-10-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.761.SRSambeskatning - nyt administrationsselskab25-10-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.760.SRMomsgrundlag - Indskud af patenter og rettigheder i innovationsselskaber25-10-07Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.759.VLRFradrag renteudgifter - dokumentation - studielån - forventningsprincip - morarenter - erstatningskrav - domstolsprøvelse25-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.758.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer24-10-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.757.SRMenighedsrådsmedlem stillet computer til rådighed24-10-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.756.SRBeskatning af julegave fra arbejdsgiver24-10-07Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.755.SRBeskatning af reservebedsteforældre24-10-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.754.SRAktieløn - tegningsretter - ansættelsesforhold23-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.753.DEPSkatteministeriets kommentar til forlig med Cimber Air A/S og SAS23-10-07Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.752.ØLRDriftsomkostninger - generelt - periodeafgrænsning23-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.751.SKATHenstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud23-10-07Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.750.ØLROverskud - testimonialkamp23-10-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.749.BRUdlæg - tyske indregistrerede biler - ejendomsret23-10-07UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.748.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.747.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.746.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament22-10-07UdlægSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.745.LSRForholdsmæssig beregning efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 2 - bindende svar22-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.744.SRMedarbejderobligation - opgørelse af årsløn22-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.743.SRMedarbejderobligation - kontantlønsnedgang - sikkerhedsstillelse22-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.742.SRAktier - formueforvaltning - næring18-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.741.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening18-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.740.SRFradrag for renter på lån til finansiering af indskud i andelsboligforening18-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.739.LSRBetaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b - klager ikke anset for fritaget - myndighedsfejl18-10-07ToldKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.738.LSROpkrævning af ny registreringsafgift for ombygget Harley Davidson motorcykel - afgiftsmæssig identitet - krav mod nuværende eller tidligere ejer18-10-07Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.737.LSROpgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med nedlukning af filial18-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.736.ØLRListeoplysninger - vareleverancer - dansk køber - spørgsmål om bevis - momspligtigt videresalg18-10-07Erhvervsmæssig import + IT-løsninger for moms + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.735.SRVærdiansættelse af aktiver og passiver i forbindelse med opgørelse af urealiseret avance i forhold til en skønnet handelsværdi på aktiver, som henføres til udenlandsk fast driftssted, ved fravalg af international sambeskatning - forholdet til EU-retten18-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.734.SRSalg i ekspropriationssituation - udbetaling af skadeserstatning18-10-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.733.LSRDansk eller udenlandsk arbejdsgiver i forbindelse med arbejde udført i udlandet18-10-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.732.LSROmgørelse af selvangivelsesvalg18-10-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.731.LSRSelskabs virksomhed ikke omfattet af tonnageskatteloven18-10-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.730.HRKonkursdekret - modregning - condictio indebiti17-10-07Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.729.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - salg af stjålne entreprenørmaskiner - hæleri17-10-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.728.LSRFradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B - ikke godkendt17-10-07Fradrag og afskrivninger + ErhvervsejendommeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.727.LSRMomsfritagelse for ridebehandling - bindende svar - afvisning17-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.726.LSRRegistreringsafgift - anvendelse af en handicapbus som personbil17-10-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.725.LSRAnmodning om tilbagefakturering til forsikringsselskab ikke anset for levering af ydelser efter momslovens § 417-10-07MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.724.LSROverdragelse af aktier fra et dansk holdingselskab til et udenlandsk holdingselskab - bindende svar - afvisning17-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.723.SRMoms - Udlejning af hhv. selvstændige og ikke selvstændige matrikulerede ferielejligheder16-10-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Byggeri + Ophør af virksomhed + Udleje og bortforpagtningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.722.SROperation Dagsværk16-10-07Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.721.BRSyn og skøn - vurdering - fast ejendom - fremlæggelse - ensidigt indhentet vurdering16-10-07Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.720.VLRFradrag - driftsomkostninger - selskab15-10-07Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.719.VLRMaskeret udlodning - udgiftsbilag - identificering af modtager15-10-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.718.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Royal Dutch Petroleum Company (N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij)11-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.717.SRSalg af aktier - anskaffelsestidspunkt - fondsaktier11-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.716.ØLRFraflytningsbeskatning - aktieavance11-10-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.715.BRSyn og skøn - skønstema - relevans af spørgsmål11-10-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.714.HREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg10-10-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.713.HRFri bolig - administrerende direktør - partner10-10-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.712.ØLRFirmaudflugt - turistmæssig karakter - Prag - personalegode10-10-07Personlig indkomst + IndkomstarterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.711.SRSammenlægning af canadiske datterselskaber - genbeskatning - succession09-10-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.710.BRFuld skattepligt - bopæl - livsinteresser09-10-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.709.HROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag - revisorassistent09-10-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.708.SRAnpartsprojekt - Kommanditister - 10 ejere - Komplementarens ejerandel uvæsentlig08-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.707.DEPDomskommentar til SKM2007.664.HR om skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver08-10-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.706.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Gilette Co.08-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.705.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet08-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.704.SRKoncerninterne fusioner - fusionsdato08-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.703.SRAfståelse af lejlighed uden bopælspligt05-10-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.702.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet05-10-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.701.SRSalg i ekspropriationssituation05-10-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.700.SRSalg af ejerbolig fritaget for beskatning05-10-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.699.SRSkattefri spaltning efter objektiverede regler - regnskabsmæssigt bogførte værdier05-10-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.698.HRTinglysningsafgift - vindmølle05-10-07TinglysningsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.697.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units04-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.696.SREkspropriationssituation - afståelse til 3. mand - afslag04-10-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.695.SROmvendt lodret fusion i svenske selskaber - betydning for renteloft03-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.694.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200703-10-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.693.SRSkattefri gave til vedtægtsbestemt bunden kapital03-10-07Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.692.SRAktieselskab - Ikke næringsdrivende med aktier og ikke investeringsselskab03-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.691.SRAfståelse af ejerlejlighed02-10-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.690.SRMedarbejderobligationer - kontantlønsnedgang02-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.689.SRSkattepligtige ydelser02-10-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.688.SRSkattepligtige ydelser02-10-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.687.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag02-10-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.686.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand - afslag02-10-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.685.SRGoodwill - navnerettigheder - værdiansættelse02-10-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.684.SRNavnerettigheder - goodwillbegrebet - værdiansættelse02-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.683.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang i 9 måneder02-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.682.SKATKommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2007.646.LSR02-10-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.681.SRParkeringskort til brug for parkering ved arbejdsplads (kontantlønsnedgang)02-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.680.SREkspropriation02-10-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.679.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-10-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.678.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer01-10-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.677.SRGældskonvertering - ikke samlet ordning01-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.676.SRAktieemission - værdiansættelse01-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.675.SRSkyggesambeskatning - genbeskatning - omstrukturering01-10-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.674.SRMassage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang01-10-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.673.LSRAfslag på ekstraordinær genoptagelse ved skatterådet - grundværdi - bebyggelsesprocent - etageprincip01-10-07EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.672.LSRSlutrengøring i forbindelse med udlejning af sommerhuse01-10-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.671.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5.01-10-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.670.LSRNational sambeskatning efter § 15, stk. 4 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 efter udløb af tidsfristen for rettidig selvangivelse01-10-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.669.LSRVærdi af bolig i Frankrig01-10-07Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.668.SRMoms - erhvervelse af varer i et andet EU-land01-10-07Byggeri + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.667.LSRAvance ved salg af ejendom - indskud på ophørspension01-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.666.LSRSelskab, der driver havnevirksomhed, ikke anset for omfattet af skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 401-10-07SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.665.SRUdlejning af erhvervshotellejlighed er momsfri. Ingen mulighed for frivillig registrering og ingen mulighed for tilbagebetaling af moms afholdt i forbindelse med opførelse m.v.01-10-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.664.HRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver28-09-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.663.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesætteligt regnskab - negativt privatforbrug - familielån28-09-07Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.662.ØLRStraffesag - taxavognmand - udeholdte indtægter - skærpelse af frihedsstraf27-09-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.661.SKATFastsættelse af afdragsordning - særlige forhold26-09-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.660.SKATHenstand med indregnet restskat og forfaldne skatterestancer fra tidligere indkomstår26-09-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.659.BRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget - svind26-09-07Straf + Virksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.658.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse25-09-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.657.LSRVærdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler - udlodning til hovedaktionær - genoptagelse af landsskatteretssag25-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.656.LSROmkostningsdækning - repræsentants timesats25-09-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.655.SKATMoms - genoptagelse af visse sager omfattet af TSS-cirkulære 2003-21 (Købmandsskolecirkulæret) - fradragsret ved manglende momsregistrering - forrentning af tilbagebetaling25-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.654.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Altinex ASA til aktier i NORECO ASA - Generel tilladelse25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.653.SKATIndgivelse af konkursbegæring og inddragelse af en virksomheds registrering i henhold til opkrævningslovens § 11, stk. 925-09-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.652.SRSalg i ekspropriationssituation25-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.651.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200825-09-07Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.650.SRGenanbringelse af avance gennem kommanditselskab i ejendom i Rumænien24-09-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.649.LSROverskydende skat - modregning for restskat21-09-07Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.648.LSRRente- og procenttillæg - arbejdsskadeerstatning fordelt på 3 indkomstår21-09-07Eftergivelse og gældssanering + Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.647.SKATFastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse for personer21-09-07Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.646.LSRSikkerhedsstillelse for registrering for A-skat, AM-bidrag samt momsregistrering21-09-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.645.LSREftergivelse af renter - momskrav opstået i forbindelse med bedrageri21-09-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.644.HRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt forsent20-09-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.643.SKATNettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 120-09-07Udlæg + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.642.SRBetingede aktier - Restricted Stock Units20-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.641.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-09-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.640.SRGenanbringelse af avance i ideel andel af ejendom i Holland20-09-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.639.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-09-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.638.LSRModregning af restskat i overskydende skat - betingelser ikke opfyldt20-09-07Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.637.VLRFinansiel kontrakt - købepligt - vederlag19-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.636.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lejeværdi - interesseforbundne parter - vedligeholdelsesudgifter19-09-07Afskrivninger og fradrag + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.635.HRRentefiksering - forenelighed med Menneskerettighedskonventionen - omgørelse - afvist19-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.634.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - beregningsmæssig fejl19-09-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.633.VLRVærdiansættelse - varelager - brugte biler19-09-07VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.632.ØLRPersonalegoder - fri bil - flere biler - tilvalg - ydelser19-09-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.631.BRSkatteproces - fradrag erhvervsmæssig kørsel - ugyldighed - manglende begrundelse - konkret væsentlighed19-09-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.630.ØLRGodtgørelse af told - forældelsestidspunktet19-09-07Tarifering + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Erhvervsmæssig importDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.629.HREF-toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar19-09-07Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Forsendelse og transiteringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.628.SREkspropriationssituation - afståelse af privilegeret ret til fiskeri18-09-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.627.LSRInddrivelsesprocent - lønindholdelse - betalingsevne18-09-07LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.626.LSRVurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld18-09-07Ejendomsskat + Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.625.LSRFradrag for indskud på pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A18-09-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.624.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld18-09-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.623.LSROprettelse af pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A for midler, der stammer fra skattemæssig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed - bindende svar18-09-07Udleje og bortforpagtning + Salg + Ejendomsavancebeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Kendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.622.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Litauen18-09-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.621.SRGenanbringelse af avance i ejendom i Holland18-09-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.620.SKATÆndring af praksis - momsfritagelse for vejhjælp - overgangsordning - adgang til genoptagelse17-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.619.LSRAnmodning om eftergivelse af boligindskudslån17-09-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.618.LSRLønindeholdelse - procent fastsat efter tabeltræk17-09-07Udlæg + LønindeholdelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.617.LSRFastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse17-09-07Afdragsordninger og henstandAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.616.LSRMomsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 som alternativ behandler - uddannelseskrav for momsfritagelse opfyldt17-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.615.LSRAfgiftspligt i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. for forbrug af rapsolie til motorbrændstof og registreringspligt efter mineralolieafgiftslovens § 3 for produktion af rapsolie til eget forbrug17-09-07Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.614.LSRGodtgørelse af olie- og Co2-afgift - olie forbrugt til transport af særskilt materiel hen til landmanden ikke anset for godtgørelsesberettiget17-09-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.613.LSRIkke fradrag for udgift til erstatningsforpligtelse17-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.612.LSRIndførsel af tekstiler fra Fjernøsten - kvoteomkostninger17-09-07Kontingenter + Erhvervsmæssig importKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.611.SRSalg i ekspropriationssituation12-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.610.SRSalg i ekspropriationssituation12-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.609.SRAktier - næring og porteføljepleje11-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.608.SKATEntrepriseaftaler - vejledning11-09-07Virksomheder + Udenlandsk arbejdskraft + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.607.SKATEnergiafgifter - Affaldsforbrændingsvirksomheders forbrug af afgiftspligtigt brændsel07-09-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.606.SKATEftergivelse af beboerindskudslån06-09-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.605.HRSkattearrangement - gældsbrev - non recourse vilkår - ikke betalte renteudgifter - fradrag for renteudgifter06-09-07Afskrivninger og fradrag + KøbDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.604.SKATSambeskatningsbekendtgørelsen 200606-09-07SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.603.LSRFradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler - straksafskrivning på reoler05-09-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.602.SKATMoms - fradragsret for drift af varebil - virksomhedsskatteordningen05-09-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag + MotorkøretøjerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.601.LSRFortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom04-09-07Dødsboer + Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.600.ØLRHovedanpartshaver - udlodning - skatteproces - procespart - anbringender04-09-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.599.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - skatteproces - nyt påkendelsespunkt04-09-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.598.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af landbrugsjord - nyopført bygning anvendt til galleri03-09-07Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.597.SRErhvervelse af sommerbolig gennem anparter i et tyrkisk selskab03-09-07Udenlandsk indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.596.LSRVærdi af fri bil - testkørsel mellem bopæl og arbejdsplads - bindende ligningssvar03-09-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.595.LSRIndkomst ansat skønsmæssigt03-09-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.594.SRAfståelse af anparter i et tyrkisk selskab03-09-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.593.SRSalg i ekspropriationssituation03-09-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.592.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder03-09-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.591.SRIngen opkrævning af moms af ydelser leveret af anden virksomheds ansatte03-09-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.590.LSRIkke momsfritagelse til bevaringsværdigt skib anvendt til lystsejlads03-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.589.LSRTinglysningsafgift af ejendom i forbindelse med virksomhedsomdannelse - del af vederlag ved overdragelse var stiftertilgodehavende03-09-07TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.588.LSRVirksomhedsskatteordningen - privat realkreditlån indskudt i virksomheden03-09-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.587.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter03-09-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.586.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning30-08-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.585.VLRStraffesag - vægtafgift af traktorer - maskinstation30-08-07Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.584.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter30-08-07Straf + Tobak mv. + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.583.VLRStraffesag - momssvig - udstedelse af fakturaer - urigtigt indhold - grov tilsidesættelse af bogføringspligter30-08-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.582.SKATSkattefri aktieombytning - generel tilladelse - Carl Bro A/S29-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.581.SRUdlejning af hotelejerlejlighed - ingen mulighed for frivillig registrering28-08-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.580.SRArbejder ansatte for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver i relation til arbejdsmarkedsfondsloven, når de arbejder i udlandet i et dansk selskabs datterselskab, filial/faste driftssted eller joint venture?28-08-07Udenlandsk arbejdskraft + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.579.SREr findeløn/dusør A- eller B-indkomst - er der oplysningspligt overfor det offentlige28-08-07Personlig indkomst + Angivelse og betaling + IndkomstarterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.578.SRSkuespiller - agenthonorar - fradrag i personlig indkomst eller som ligningsmæssigt fradrag28-08-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.577.SRSkattefri spaltning - objektive regler - værdiansættelse af og forholdet mellem aktiver og passiver28-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.576.ØLRMomsfritagelse - fitnesscenter - anden egentlig sundhedspleje28-08-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.575.ØLRSærlig fratrædelsesgodtgørelse - uberettiget afskedigelse - tillidsmand28-08-07Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.574.ØLRParcelhusreglen - rådighed - udlejningsværdi - vedligeholdelsesudgifter28-08-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradrag + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.573.SRVirksomhedsordningen - renteswap - erhvervsmæssig27-08-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.572.ØLRIndsmugling af cigaretter - medvirken - transportør27-08-07Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Forsendelse og transiteringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.571.SRSalg af ejendom til et privat byggeselskab ikke ekspropriationssituation24-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.570.SRSalg af ejendom - ikke ekspropriationssituation24-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.569.SRMoms - træning af heste24-08-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.568.HRAfskrivning - lejede lokaler - løbende - ved fraflytning - interessesammenfald mellem lejer og udlejer24-08-07Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.567.SRAnsattes adgang til motionsfaciliteterne i fitnesskæde23-08-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.566.SRSalg i ekspropriationssituation23-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.565.BRSyn og skøn i skattesag - valg af institution - forslag om syns- og skønsmand23-08-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.564.SKATVideregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige - forståelsen af ordet "rykkere" i persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 123-08-07Kontrolbestemmelser + Udlæg + Lønindeholdelse + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.563.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - uregistreret virksomhed23-08-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.562.VLRGodtgørelse af energiafgift - campingplads - udendørs badeland - skønsmæssig opgørelse22-08-07Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.561.ØLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller totalentreprise22-08-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.560.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted22-08-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.559.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted22-08-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.558.SRSambeskatning - koncernforbindelse22-08-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.557.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted22-08-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.556.SRFast ejendom i udlandet - territorialbeskatning22-08-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.555.SRVederlæggelse i forbindelse med en omvendt lodret skattefri fusion22-08-07Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.554.SRDen momsmæssige behandling af registreringsafgift22-08-07MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.553.SRVærdiansættelse i forbindelse med skattefri fusion21-08-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.552.BRPeriodisering - branderstatning - fast administrativ praksis21-08-07Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.551.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse21-08-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.550.VLRSyn og skøn - motorsportsvirksomhed - formulering af tema21-08-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.549.BRSagsakter - syn- og skønsmand21-08-07Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.548.ØLRRentefiksering - virksomhedsoverdragelse - tilbagevirkende kraft21-08-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.547.HRReklameudgifter eller repræsentationsudgifter - gratis drikkevarer21-08-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.546.ØLREkstraordinær genoptagelse - virksomhedssalg - udeholdelse - avance for driftsmidler21-08-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.545.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse - partsbegrebet21-08-07Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.544.SRSalg i ekspropriationssituation21-08-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.543.BRSkønsmæssig forhøjelse - familielån - sikkerhedsstillelse21-08-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.542.VLRIndkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar21-08-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.541.SKATAfgift af elektricitet - forbrug af egen produceret el på vindkraftanlæg17-08-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.540.SRMoms - kunstners levering af en samlet udsmykning var en momsfritaget kunstnerisk ydelse - brug af medhjælp16-08-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.539.ØLRGaver - eneanpartshavers personlige interesser - maskeret udbytte15-08-07Personlig indkomst + Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.538.VLRFri bil - specialindrettet værkstedsvogn15-08-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.537.SRSkattefri/skattepligtig fusion af gensidige forsikringsselskaber15-08-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.536.SRÆndring af vurderinger for en militær flyvestation, som følge af en højesteretsdom15-08-07EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.535.ØLROverskydende skat og AM - modregninger - restskattekrav m.v.14-08-07Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.534.VLRDriftsomkostninger - løn - bonus til direktører - salg af selskab09-08-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.533.ØLRSkattepligtige til Danmark - bopæl - sommerhus - forskudsansættelser09-08-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.532.SKATSkattefri aktieombytning - Keops A/S07-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.531.SRMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift07-08-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MotorkøretøjerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.530.SKATAmerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv07-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.529.SKATAktieombytning i amerikanske selskaber, Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation - tilladelse til skattefri aktieombytning for danske aktionærer07-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.528.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesættelse af regnskab07-08-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.527.SRGave til fond - opdelt i familie og ikke-familie afdeling07-08-07Selskabsbeskatning + Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.526.VLRSambeskatning - underskud - ejerkrav - køberet06-08-07SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.525.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab06-08-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.524.VLRAndelsbeskatning af aktieselskab - krav til vedtægterne - fradrag for bonus til aktionærerne06-08-07SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.523.ØLRRentefradrag - statsgaranterede studielån06-08-07 Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.522.VLRBil til rådighed - kørselsregnskab06-08-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.521.ØLRFradragsret - driftsunderskud i K/S - fradragskonto - kautionsforpligtigelser - regres06-08-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.520.VLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - kautionsforpligtigelse - indkomstår06-08-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.519.VLRRetssag - civilproces - nyt anbringende06-08-07Om kommunikation og information samt kampagner + KøbKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.518.ØLRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up06-08-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.517.VLRHobbylandbrug - forpagtning - interesseforbundne parter06-08-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + ErhvervsejendommeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.516.ØLRSkattepligtig indkomst - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto06-08-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.515.SRForening - momspligtig person06-08-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.514.SRDispensation for pensionsalder for flyveledere vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner27-07-07Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.513.SRSalg i en ekspropriationssituation27-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.512.SKATOplysningspligt ved anmeldelse af skatteunddragelse mv. - Datatilsynets udtalelse27-07-07KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.511.HRBestyrelsesansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorer20-07-07Ophør af virksomhed + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.510.SRTo helårsboliger20-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.509.SRAktieemission - værdiansættelse18-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.508.SKATSKATs kontrolinformationsregister - KINFO17-07-07Kontrolbestemmelser + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.507.SRSammenlægning af to andelsselskaber (elforsyningsvirksomheder)17-07-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.506.SKATKapitalafkastsatsen for 200717-07-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.505.SKATMoms - fradragsret i golfklubber - reklame- og sponsorindtægter - fællesudgifter13-07-07Momspligt + FradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.504.SRUigenkaldelig, effektiv og reel overdragelse af aktiver til trust13-07-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.503.SKATRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbsret - overvæltning12-07-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.502.SRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra bonusordning12-07-07Regnskabsbestemmelser + Angivelse og betaling + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.501.HRDobbeltbeskatning - skattemæssigt hjemsted - lempelse10-07-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.500.HREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg10-07-07EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.499.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - rådighed over bolig - dobbeltbeskatning10-07-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.498.VLRBilhandler - momsfrie leverancer - andre EU-lande - 3.-lande - brugtmomsordningen - interessefællesskab10-07-07Eksport og proviantering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.497.SRFast ejendom - ekspropriation10-07-07Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.496.ØLROmkostningsfordeling - interesseforbundne parter10-07-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.495.SKATInddrivelse af gæld hos umyndige10-07-07InddrivelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.494.SRMedarbejderoptioner - rette indkomstmodtager10-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.493.SRKompensation udbetalt i forbindelse med overgang til pesticidfri dyrkning af jorden betragtes som en afståelsessum09-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.492.SRSalg i ekspropriationssituation09-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.491.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet09-07-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.490.SRForpligtelseserklæringer - fradrag for løbende ydelser09-07-07Fradrag og afskrivninger + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.489.SRErhvervelse af sommerbolig i Tyrkiet09-07-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.488.SRSkattefri fusion - udbytteudlodninger - kontantvederlag - ombytningsforhold09-07-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.487.SRSkattefri fusion - vederlag - ombytningsforhold09-07-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.486.SRElafgift - drift af belysningsanlæg mv. i andelsboligforening09-07-07Energi og kuldioxid + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.485.SRSkattefritagelse ved modtagelse af fredningserstatning06-07-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.484.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning06-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.483.SRSalg af bolig fritaget for beskatning06-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.482.SRSalg af bolig ikke fritaget for beskatning06-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.481.SRSalg i ekspropriationssituation06-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.480.ØLRLønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - berettigede forventninger06-07-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.479.SRSalg i ekspropriationssituation06-07-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.478.SRIngen lempelse for skat af aktieoptioner udnyttet under ophold i Hong Kong05-07-07Udenlandsk indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.477.SRMedarbejderaktier/obligationer - kombineret med aftale om kontantlønsnedgang05-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.476.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - negativt privatforbrug05-07-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.475.ØLRNulstilling - indeholdelse A.-skat m.v. - afgivet urigtige oplysninger - stiftet nyt selskab05-07-07Straf + Betalingsstandsning og konkurs + Personlig indkomst + Indkomstarter + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.474.SRFast ejendom - sommerhusregel - genopførelse efter brand - efterfølgende salg03-07-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.473.LSRRenter af gæld til koncernforbundne selskaber - begrænsning - tynd kapitalisering03-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.472.SKATEftergivelse af systematisk oparbejdet gæld til det offentlige03-07-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.471.LSRMaskeret udlodning - rentefiksering03-07-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.470.LSRBetaling for køb af aktier - løbende ydelse eller yderligere del af købesum03-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.469.LSRFradrag for konsulenthonorarer vedrørende rådgivning om finansiering - ikke godkendt03-07-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.468.LSROpgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom - udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt - fradrag for administrationsudgifter03-07-07Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.467.LSRKorrektioner i opgørelsen af afskrivningsgrundlaget og fradragskontoen03-07-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.466.SRKapitalindskud i italiensk selskab - anskaffelsessum for aktier03-07-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.465.HRMaskeret udlodning - salg af ejendom til hovedaktionær - 15 pct.-reglen - betalingskorrektion - omgørelse03-07-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.464.SRKonvertible obligationer - nulforrentede - koncernforhold02-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.463.SRSkattefri virksomhedsomdannelse02-07-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.462.LSRSalg af ejendoms rå loftsetage - andelsboligforening02-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.461.LSROpgørelse af ejendomsavance i forbindelse med delsalg - ejertidsfradrag beregnet - bundfradrag ved senere salg af restejendom - omvalg02-07-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.460.SRMedarbejderobligationsordning - opgørelse af årslønnen02-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.459.LSRKøber af leverance afmeldt fra momsregistrering - leverance anset for momsfritaget02-07-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.458.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor - ikke godkendt02-07-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.457.LSRAfskrivning på driftsmidler02-07-07Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.456.LSRForudbetaling ved køb af traktor - ikke leveret - fradrag02-07-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.455.SKATDen momsmæssige behandling af formidling af kort og billetter til bus og tog for kollektive trafikselskaber - Ændring af virkningstidspunkt for praksisændring02-07-07MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.454.LSRFradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber - advokat- og revisorudgifter - bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber02-07-07Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.453.LSROpgørelse af skattepligtig indkomst for en havn02-07-07SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.452.SRInvesteringsselskab - kvalificering og afgrænsning af investeringen af formuen02-07-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.451.SKATFastsættelse af en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, er en afgørelse29-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.450.SRBetalingsrettigheder - mælkekvoter - retserhvervelsestidspunkt29-06-07Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.449.SRMedarbejderaktier - supplerende aftaler28-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.448.SROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse28-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.447.SRDeleleasingordning i koncernforhold28-06-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.446.SRHotelejerlejlighed - moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse - virksomhedsskatteordning - ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg27-06-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsværdiskat + Momspligt + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.445.HRAdministrationsvederlag - driftsomkostning27-06-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.444.VLRUdeholdt lønindtægt - montør - bevisbyrde27-06-07Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.443.LSRBeskatning af erstatning fra arbejdsgiver27-06-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.442.SKATTinglysningsafgift - afgiftsfritagelse - pant tinglyst efter 1. juli 200727-06-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.441.SRGenbeskatning af underskud27-06-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.440.ØLRKlagefristoverskridelse - rettidig klage - realitetsbehandling - ugyldighed - Skatteankenævnet - Landsskatteretten27-06-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.439.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat27-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Modregning og transportSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.438.HRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske27-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.437.SRRentebyttet på renteswap omfattet af kursgevinstloven25-06-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.436.SRRegulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks25-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.435.SRFast ejendom - kursgevinst - maksimeret salgssum25-06-07Personlig indkomst + Salg + Arv og gaver + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.434.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003 samt årsreguleringen pr. 1. oktober 2004 for parcelhusejendommen A25-06-07EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.433.SRPåtænkt ændring af aktieklasser ville medføre afståelsesbeskatning22-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.432.SKATMomsfritagelse - velgørende arrangementer - musikfestivaler og koncerter22-06-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.431.LSRGaveafgift - beregningsgrundlag - ejerlejlighed solgt til datter - værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %22-06-07Ejendomsavancebeskatning + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.430.LSROverdragelseskurs på anparter - gaveafgiftsberegning22-06-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.429.LSRRejse- og kørselgodtgørelse - afstand mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads22-06-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.428.ØLRDelvis momsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt22-06-07FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.427.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom til kommune - fremtidig ekspropriation ikke sandsynliggjort22-06-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.426.LSRPeriodisering af forudbetalt løn22-06-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.425.LSRMoms af bestyrelseshonorarer til bestyrelsesmedlem udbetalt til forbund - Bindende svar21-06-07MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.424.LSRBegrænset skattepligt - professor med fast bopæl i Italien - procentdel af løn til beskatning - Bindende svar21-06-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.423.LSRReguleringsforpligtelser for moms - salg af solcenter - ombygning af lejede lokaler21-06-07Fradrag + Ophør af virksomhedKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.422.LSRAnmodning om eftergivelse af offentlig gæld21-06-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.421.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - opgørelsesmetode - finansiel virksomhed21-06-07Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.420.LSRInddrivelse - afslag på anmodning - Folketingets Ombudsmand21-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.419.LSRUdenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvor datterselskabet går konkurs21-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.418.SROverdragelse af obligationer - løbende ydelse21-06-07Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.417.SRSkatterådet afviser at godkende elektronisk kørebog21-06-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.416.SRMoms - salg af investeringsgoder - udlejningsbiler21-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.415.SROphør af leveringsaftale - kompensation21-06-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.414.VLRModregning via udlæg - kravets gensidighed20-06-07Udlæg + Modregning og transportDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.413.SRHonorar til spilleragent20-06-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.412.SRFradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring20-06-07Fradrag og afskrivninger + Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.411.SRRenteswap anset for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed20-06-07Fradrag og afskrivninger + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.410.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig20-06-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.409.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet som sommerbolig20-06-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.408.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet og anvendt som sommerbolig20-06-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.407.SRMoms - ydelser fra andre aktører i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kommuner og staten ikke anset for social forsorg og bistand20-06-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.406.ØLRMomsgrundlaget - formidling af modelydelser20-06-07MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.405.SRMobiltelefoner stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere19-06-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.404.LSRFradrag for advokatudgifter - insidersag19-06-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.403.VLRGrænsehandel med både - momsmæssigt beskatningssted19-06-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.402.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder19-06-07Udleje og bortforpagtning + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.401.VLRStraffesag - registreringsafgift - pro forma adresse - svensk indregistrerede køretøjer19-06-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.400.LSRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked15-06-07Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.399.LSRF.m.b.a. - ejer af 60% af børsnoteret selskab - erhvervsmæssig virksomhed15-06-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.398.LSRSalg af ejendom ikke skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 115-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.397.LSRAvance ved salg af lejlighed - genoptaget i Landsskatteretten15-06-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.396.LSREjendomsværdibeskatning af stuehus15-06-07Udleje og bortforpagtning + EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.395.BRSyn og skøn - værdifastsættelse af aktier - tilladelse til yderligere spørgsmål15-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.394.VLRMineralolie - bunkering - afgiftsfri udlevering15-06-07Energi og kuldioxid + MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.393.ØLRBindende tariferingsoplysninger (BTO) - erstatningskrav mod ToldSkat - manglende udstedelse af BTO - importør af produkt til dyrefoder15-06-07TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.392.LSRMomsrefusion - udgifter i forbindelse med bobehandling af konkursbo15-06-07Betalingsstandsning og konkurs + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.391.LSRMomsgrundlag - mobiltelefoner - brugt telefon delvis betaling for ny15-06-07MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.390.ØLRRentefradrag - skærpet bevisbyrde - afvisning - nye påstande15-06-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.389.LSRFradrag for beløb hensat til udbetaling af tantieme15-06-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.388.VLRFradragsret - tab på fordring15-06-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.387.ØLRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked15-06-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.386.SKATÆndring af praksis - chokoladeafgift - 45 pct. fradrag i den afgiftspligtige mængde for chokoladeovertræk til konsumis14-06-07Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.385.SKATDen momsmæssige behandling af kontingenter til arbejdsgiverforeninger14-06-07MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.384.LSRFradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver14-06-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.383.LSRFradrag for låneomkostninger14-06-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.382.LSRUddeling af ejendomme og provenu fra salg af ejendomme til selskaber ejet af fond - bindende svar14-06-07Salg + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.381.LSRFradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter - udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer14-06-07Udleje og bortforpagtning + ErhvervsejendommeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.380.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager om betaling af tinglysningsafgift14-06-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.379.SRUdlodning og efterfølgende kapitalindskud divergerende fra handelsværdi14-06-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.378.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer13-06-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.377.SREl-selskab - prisnedslag/rabat13-06-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.376.SRVederlag for en optionsaftale på en køberet til fast ejendom skal momsmæssigt behandles som levering af fast ejendom, hvormed den er momsfri13-06-07Køb + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.375.VLRFuld skattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - modtagelse af beløb13-06-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.374.SKATBødekrav der idømmes for overtrædelser af skattelovgivningen12-06-07Kontrolbestemmelser + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.373.SRSundhedsforsikring til medarbejdere med bopæl i Danmark12-06-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.372.SROphørsspaltning - udbytte - sambeskatning12-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.371.DEPKommentar til forlig i sag om selvangivelsesomvalg12-06-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.370.SKATBeskatning af "sign on fees" til sportsudøvere12-06-07Personlig indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.369.SKATVejledende levetider for landbrugsbygninger11-06-07Afskrivninger og fradragSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.368.SRRette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed11-06-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.367.SRSkattefri fusion - faste driftssteder - likvidationsbeskatning - renteudgifter11-06-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.366.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - ulovlig spilleklub - foreningsvirksomhed - uregistreret virksomhed - støtteforening - påtalebegrænsning - momsunddragelse - afgiftsunddragelse11-06-07Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.365.SRFordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom11-06-07Salg + Erhvervsejendomme + TinglysningsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.364.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter og spiritus - konfiskation - produktefterligninger11-06-07Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Øl, vin, spiritus og mineralvand + Tobak mv. + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.363.SRFradrag i momsgrundlag på baggrund af udbetalt rabat08-06-07MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.362.ØLRFradragsret - ombygning - reparation - vedligeholdelse - opdeling af fakturaer08-06-07Byggeri + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.361.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - indsætninger på bankkonti - rette indkomstår - udeholdt omsætning07-06-07Virksomheder + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.360.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed - A-indkomst uden indeholdelse af A-skat07-06-07Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.359.VLRStraffesag - momsunddragelse - uregistreret - entreprenørvirksomheder07-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.358.ØLRStraffesag - momsunddragelse - grov uagtsomhed - stråmand07-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.357.ØLRStraffesag - moms- og afgiftssvig - uregistreret virksomhed - undladelse af indførelsesanmeldelse - olie07-06-07Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.356.ØLRStraffesag - momssvig - manglende angivelser07-06-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.355.ØLROpførelse - fast ejendom - hovedanpartshaver - armslængdevilkår07-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Ejendomsvurdering + KøbDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.354.LSRFradrag for tab ved salg af ejendom07-06-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.353.SRIndtræden af fuld skattepligt ved erhvervelse af bopæl og ophold i Danmark07-06-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.352.SRElafgift - levering af vejbelysning alene til kommune, der er eneaktionær07-06-07Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.351.SRWorking interest - afskrivning - virksomhedsordningen - anpartsreglerne07-06-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.350.SRMomsfritagelse ved salg af genbrugsvarer06-06-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.349.VLRBeskatning af fri bil - hovedanpartshaver og bestyrelsesmedlem - rådighed - konkret bevisvurdering - ikke ført kørebog06-06-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.348.SRIndskud på rateforsikring - opfyldningsfradrag for erhvervsdrivende - skattepligtsophør06-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.347.HRSalg af goodwill - eget selskab - forpagtningsaftale - overdragelse af virksomheden30-05-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.346.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - direktør - ikke aktionær29-05-07Straf + Betalingsstandsning og konkurs + Personlig indkomst + Indkomstarter + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.345.VLRNegativt privatforbrug - skønsmæssige indkomstforhøjelser29-05-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.344.VLRRette anpartshavere29-05-07SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.343.ØLREjendomsavance - interesseforbundne parter - armslængdevilkår29-05-07Selskabsbeskatning + Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.342.VLRSkatteproces - driftsomkostninger29-05-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.341.SRFradrag for rejseudgifter - tandteknikerelev på skoleophold - midlertidig arbejdsplads29-05-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.340.SRFradrag for rejseudgifter - elektrikerelever på skoleophold - midlertidig arbejdsplads29-05-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.339.SRMoms - stressbehandling ikke anset som en momsfritaget sundhedsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 124-05-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.338.SRMoms - advokatydelser i sager vedrørende mortifikation af pantebreve og ejerpantebreve23-05-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.337.SRSalg af ejerlejligheder ikke fritaget for beskatning23-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.336.SRSalg af sommerbolig fritaget for beskatning23-05-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.335.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af tilbud til ledige efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke anset for momsfritaget social forsorg og bistand22-05-07Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.334.ØLRMusiklærer - fradrag - arbejdsværelse - musikudstyr21-05-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.333.ØLRSkattemæssig succession i levende live - fradrag - vedligeholdelse - forbedring21-05-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.332.SKATIndholdet af klagevejledninger på inddrivelsesområdet21-05-07Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.331.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning af anden ejendom16-05-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.330.SRLejlighed uden bopælspligt erhvervet med henblik på anvendelse som sommerbolig16-05-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.329.SRGenanbringelse af ejendomsavance i landbrugsbygning i Litauen16-05-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.328.SRAfståelse af ejendom - ikke ekspropriationssituation16-05-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.327.SKATMoms - lempelse af praksis - akupunktur16-05-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.326.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation16-05-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.325.SRAfståelse af landbrugslod i ekspropriationssituation16-05-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.324.SRBetinget aftale - tilbageførsel af bonusaktier16-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.323.SRMedarbejderobligationsordning16-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.322.LSRSelskab ikke anset for berettiget til fradrag for moms på en række afregningsbilag16-05-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.321.HRKursusudgift - grund eller videreuddannelse - virksomhedsophør - afskrivning11-05-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.320.SRTonnageskatteordningen - skattefri fusion - negativ overgangssaldo09-05-07TonnageskatBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.319.LSRIkke godkendt fradrag for advokatudgifter i forbindelse med køb af aktier09-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.318.LSRAnsøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning - afslag09-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.317.SRSkattemæssig kvalifikation af fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement a Risques)09-05-07Selskabsbeskatning + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.316.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse08-05-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.315.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse08-05-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.314.VLREjendomsavance - næring - ferieprojekt - første anskaffelse08-05-07Køb + Erhvervsejendomme + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.313.SRMomspligt af underleverandørs ydelser for velgørende foreninger, som sælger lodsedler08-05-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.312.SKATGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat03-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.311.SRLeasing af bil - fradrag for leasingydelse02-05-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.310.SREkspropriation - frivillig aftale02-05-07Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.309.SRAndelsforening - erhvervelse af andelsbolig som ejerlejlighed02-05-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.308.HRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar02-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.307.SRAfskrivning - vindmølle - anpart - ejendomsret - Tyskland01-05-07Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.306.LSRAfslag på anmodning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag af løn i forbindelse med udsendelse til Kenya01-05-07Udenlandsk indkomst + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.305.ØLRSkattearrangement - renteudgiftsfradrag - lukket aftalekompleks - selvlikviderende01-05-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.304.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - ejendomsskat betalt efter skæringsdag01-05-07Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + KøbDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.303.SRBrugtmomsreglerne - konstruktion, hvor en autoforhandler ikke kan anses for at have købt en tysk bil af en privatperson i Danmark01-05-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.302.SRMoms - byggeri for egen regning01-05-07ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.301.SRLønsumsafgift - udbytteandele til medarbejdere i form af obligationer01-05-07Personlig indkomst + Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.300.SRKommanditselskab - lempelse - Frankrig - vindmølleprojekt30-04-07Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.299.SRØverste direktør havde bestemmende indflydelse på egen aflønningsform30-04-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.298.SRSambeskatning - krav om koncernforbindelse30-04-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.297.LSRGenanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A30-04-07Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.296.SRAnpartsprojekt - etablering - afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar27-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.295.SRMoms - Værdipapirforvaltning - Central dealing desk-funktioner - Ydelser leveret til investeringsforeninger27-04-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.294.SRMoms - Forudbetalinger for telefonkort og indbetalinger til kundekonti hos mobilselskaber27-04-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.293.LSRBeskatning af fri bil - afhændelse af privat bil ved køb af bil på gule plader27-04-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.292.LSRPræmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt27-04-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.291.LSRGrænseoverskridende sambeskatning - fradragsbegrænsning efter ligningslovens § 5 G27-04-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.290.LSRInddrivelse - modregning27-04-07Modregning og transportAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.289.LSROpgørelse af momspligt af omsætning i opløst virksomhed - berostillelse pga. straffesag - klageberettiget27-04-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.288.LSRTinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme - fejl - tinglysningsafgift26-04-07TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.287.LSRFastlæggelse af mellemperioden i forbindelse med uskiftet bo26-04-07Dødsboer + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.286.SRGenplacering af ejendomsavance ved køb af hollandsk ejendom26-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.285.SRFast ejendom - køberet26-04-07Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.284.SRFeriecenter - afskrivning på hotellejlighed26-04-07Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.283.LSRKonkursbo anset for skattepligtigt jf. konkursskatteloven § 1425-04-07Virksomheder + Betalingsstandsning og konkursAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.282.LSRIndtægt fra legat anset skattefri25-04-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.281.LSRAfgiftspligtig del af nyt lån - nedsættelse med del af oprindeligt lån - lånekonvertering25-04-07TinglysningsafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.280.SRBemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 200425-04-07EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.279.ØLRSambeskatning - elselskaber - lov nr. 465/200425-04-07SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.278.HROphørsbeskatning - opsparet overskud - beskatningstidspunkt25-04-07Ophør af virksomhed + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.277.SKATErhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale mv.24-04-07Told - efterkontrol + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Regnskabsbestemmelser + Regnskabsbestemmelser + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.276.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - 800 m fra fast bopæl - benyttelse i ejerperiode24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.275.VLRForrentning - tilbagebetalingskrav - skoler - delvis forældelse24-04-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.274.ØLRLejefiksering - løn eller udbytte - hovedaktionær - råderet24-04-07Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.273.HRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver - eget selskab24-04-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.272.SKATSkattefri fusion uden forudgående tilladelse24-04-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.271.VLRRette indkomstmodtager - aktieavancer - skattepligtigt tilskud - dobbeltbeskatning24-04-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.270.SRGenanbringelse af ejendomsavance24-04-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.269.SRAfståelse i ekspropriationssituation24-04-07Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.268.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.267.SRAfståelse af ubebygget areal i ekspropriationssituation24-04-07Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.266.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation24-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.265.SKATGenoptagelse af beregningen af skyldners betalingsevne i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse23-04-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.264.SRKontantlønsnedgang i forbindelse med efteruddannelse på et udenlandsk universitet23-04-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.263.VLRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - hæftelse for momskrav - afgørelsens gyldighed23-04-07Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.262.HREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse19-04-07Fradrag + Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.261.SRForskningsenhed - ikke fast driftssted - international sambeskatning19-04-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.260.BRNægtelse af registrering - dokumentation for sikkerhed - fogedforbud - justifikationssag19-04-07Straf + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.259.ØLRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst18-04-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.258.ØLR10-mandsprojekt - ejerantal18-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.257.SRGoodwill - allokering til filial12-04-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.256.SRFusion mellem 2 arbejdsgiverforeninger og en brancheforening12-04-07Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.255.SRFast ejendom - Ejendom uden bopælspligt anset for erhvervet som sommerbolig12-04-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.254.SRSalg i ekspropriationssituation10-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.253.SRSalg i ekspropriationssituation10-04-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.252.SRUdbetaling af efterlønsordning som engangsbeløb10-04-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.251.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om det er et investeringsselskab, samt konvertering af aktieklasse10-04-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.250.SRKvalificering af selskab fra Guernsey og om der er tale om et investeringsselskab10-04-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.249.SRFradrag for renter ved etablering af renteloft10-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.248.HRSkattemæssig omgørelse10-04-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.247.HRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved metroprojekt - arbejdsgivers kontrol - lighedsgrundsætning10-04-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.246.ØLRSøgsmålsfrist - landsretten - fristoverskridelse - afvisning10-04-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.245.ØLRUdlæg - penge og smykker - koster fra ransagning - ejerforhold - tidligere samlever10-04-07UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.244.VLROmkostningsgodtgørelse - honorarstørrelse - syn og skøn10-04-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.243.SRPrivat ankenævn - momspligt10-04-07MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.242.SREjendomsavancebeskatning, genanbringelse og suspensivt betinget aftale10-04-07Salg + Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.241.SREjendomsavancebeskatning og suspensivt betinget aftale10-04-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.240.SRMomsfri udlejning af hotelejerlejlighed30-03-07Udleje og bortforpagtning + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.239.DEPBerigtigelse af en kommentar til et høringssvar fra ISOBRO til lovforslag L 85 - Gaveindberetningsordningen - almenvelgørende foreninger30-03-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.238.SRMedarbejderobligationsordning30-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.237.SRFaste driftssteder i udlandet - indkomstopgørelse - valutakursgevinster- og tab29-03-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.236.ØLRMomsfradrag - pengeinstitut - ombygning af kantine - indkøb af inventar29-03-07Byggeri + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.235.SRAfskrivningsgrundlag - udbyderhonorar - værdistigning28-03-07Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.234.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger m.v., ejerskab, frivillig momsregistrering28-03-07Køb + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.233.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang28-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.232.SRArbejdsudleje gennem rekrutteringsfirma28-03-07Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.231.SRSuccession ved virksomhedsoverdragelse27-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Arv og gaver + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.230.ØLRFradrag - tab på debitorer - rette selskab - skattepligtig tilskud27-03-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.229.SRMåltider til personale i botilbud ikke skattepligtigt personalegode27-03-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.228.HRGældseftergivelse - skattegæld - frafaldelse af sagbehandfejl27-03-07Eftergivelse og gældssaneringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.227.SROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab eller partnerselskab27-03-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.226.HRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem27-03-07Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.225.SKATOffentliggjorte skatterådssager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 B - Korrektiv27-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.224.SRAfskrivning på bygning der benyttes til plejehjem i Tyskland26-03-07Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.223.SREn virksomhed, der tilbyder, at privatpersoner kan komme og brygge øl på virksomhedens anlæg, blev ikke anset for ølafgiftspligtig26-03-07Øl, vin, spiritus og mineralvandBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.222.SRDatakommunikation til PDA26-03-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.221.SRRoyalty - udenlandsk statslig institution26-03-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.220.SKATMomsmæssige konsekvenser af praksisændring - museers momspligtige undersøgelser22-03-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.219.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer22-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.218.SRElafgift - vejbelysning - lejet anlæg22-03-07Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.217.DEPMinisteriets kommentar til retssager om skattefrihed ved afståelse af supplerende helårsejendom (SKM2007.147.HR)21-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.216.VLROverdragelse af bil - selskab til hovedaktionær - værdiansættelse21-03-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.215.VLRA eller B indkomst - udenlandske sprængningseksperter - ikke indeholdt A-skat mv - hæftelse - forsømmelighed21-03-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.214.ØLRSkønsmæssige indkomstforhøjelser - indsat på bankkonti - indtægtsforhold21-03-07Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.213.LSRGenoptagelse af skatteansættelse20-03-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.212.SRMoms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand20-03-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.211.LSROpgørelse og fordeling af anskaffelsessum - salg af landbrugsejendom19-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.210.LSRAfslag på anmodning om tilladelse til omgørelse af køb og salg af aktier19-03-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.209.HREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig19-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.208.LSRVirksomhedsskatteloven - kapitalafkast - obligationer19-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.207.ØLRTab fordring - sikkerhedsstillelse - avance ved aktiesalg16-03-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.206.VLRPersonlig indkomst - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrug15-03-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.205.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - krympet omsætning - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag15-03-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.204.LSRAndelsforenings skattepligtige indkomst - udlodning af formuen - forventningsprincippet - tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed15-03-07SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.203.SRVirksomhedsordningen - aktielejlighed15-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.202.LSRGaveafgift af gaveoverdragelse14-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.201.LSRKoncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer - bindende forhåndsbesked SKM2006.140.SR14-03-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.200.LSRSejlklub - udlejning af gæstepladser - indtægter indgår i foreningens almindelige drift14-03-07SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.199.SRUdbytteudlodninger gennemført i forbindelse med efterfølgende aktieafståelse - spørgsmål om skatteretlig kvalifikation13-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.198.SRSalg i ekspropriationssituation12-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.197.SRSalg i ekspropriationssituation12-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.196.LSRGenoptagelse - overførsler anset som maskeret udlodning12-03-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.195.LSRFradragsret for moms af køb af brændstof12-03-07FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.194.LSRRevisorhonorar - værdipapirer - ophør af selvstændig virksomhed12-03-07Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.193.LSRMoms af arbejdskraft leveret i Danmark12-03-07Udenlandsk arbejdskraft + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.192.LSRMomsfritagelse af tolkeydelser for døve og hørehæmmede.12-03-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.191.SRErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning var skattefri12-03-07Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.190.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse - selvfinansiering12-03-07Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.189.SRAlmennyttig institutions afholdelse af konferencer og temadage12-03-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.188.SRAfvisning - Ekspropriation12-03-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.187.SRSalg i en ekspropriationssituation12-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.186.ØLRRevision af ejendomsvurdering - forvaltningsretlig skøn09-03-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.185.SKATTinglysningsafgift - indskud af fast ejendom i selskaber mv. - præcisering af praksis09-03-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.184.ØLREjendomsavance - pristalsregulering anskaffelsessum - ejendom erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel09-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering + KøbDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.183.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt09-03-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.182.SRHavnebygning - teleudbydere - sendemaster08-03-07Erhvervsejendomme + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.181.SRAfvisning - salg i en ekspropriationssituation08-03-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.180.SRMedarbejderobligationer - bankgaranti08-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.179.LSRInvesteringer - tonnageordning - fradrag08-03-07Fradrag og afskrivninger + TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.178.LSRGenanbringelse - rettidig indgivelse af selvangivelse08-03-07Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.177.LSRLandbrug - avanceopgørelse ved delsalg nr. 2 - indgangsværdi08-03-07Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + KøbKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.176.SRYdelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden08-03-07Arv og gaverBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.175.SRBeskatning af fortjeneste ved modtagelse af erstatning for nedbrændt bygning mv.06-03-07Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.174.LSRFradrag for befordring - sædvanlig bopæl06-03-07Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.173.ØLRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde06-03-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.172.LSRRette indkomstmodtager - honorarer - spilleragent05-03-07Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.171.LSRAfvisning af anmodning om eftergivelse af procenttillæg05-03-07Eftergivelse og gældssanering + IndkomstarterAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.170.LSRTilbagebetalingspligtig kontanthjælp - pålæg om lønindeholdelse05-03-07Lønindeholdelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.169.LSRMoms - udlejning af EDB-lokaler05-03-07Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.168.LSRAfslag på dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 205-03-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.167.LSRSkattekursberegning ved gaveoverdragelse af aktier05-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.166.LSRGenoptagelse - afslag - omgørelse05-03-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.165.LSRGenoptagelse af skatteansættelse05-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Indberetning, regulering og efterangivelse + KøbKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.164.LSREjendomsværdiskat - forskudt indkomstår - pensionistnedslag05-03-07EjendomsværdiskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.163.LSRAfskrivning - kørerampe - bygning eller driftsmiddel05-03-07Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.162.LSRMoms - rykkergebyr - kunder05-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.161.LSRMoms - leveringssted - internetydelser05-03-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.160.LSRRegulering af momstilsvar - ugyldighed - forældelse05-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.159.LSRGodtgørelse af olie-, gas- og CO2-afgift af energiforbrug - opvarmning af lokaler til opdræt af dyr05-03-07Energi og kuldioxid + FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.158.SKATBeskatning af afkast (værditilvækst) i FN pensionsordning (UNJSPF) for personer, der er i aktiv tjeneste på et FN kontor02-03-07Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.157.SRMoms - afgiftsgrundlag - finansieringsaftale01-03-07MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.156.SRMoms - landsforenings levering af IT-skrivebord til medlemmerne anset som en del af momsfrit medlemskontingent01-03-07Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.155.SRDeleleasingordning01-03-07Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.154.BRAM-bidrag - udstationering - ikke praksisændring01-03-07Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.153.HRMaskeret udbytte - armslængdeprincippet - periodisering - fast ejendom01-03-07Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.152.SROmlægning af administrationsselskabets indkomstår01-03-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.151.HRSkattepligt for selskaber - indregistrering - ledelsens sæde - fast administrativ praksis01-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.150.VLRSkatteproces - udsættelse civil skattesag - afgørelse straffesag - ikke samme underliggende forhold01-03-07Om kommunikation og information samt kampagner + Straf + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.149.SRLejlighed erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig01-03-07Ejendomsavancebeskatning + KøbBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.148.SRSkattefri fusion - BYFO-saldi01-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.147.HREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - tjent til bolig28-02-07Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.146.LSROpgørelse af beregningsgrundlag for værdi af fri bil28-02-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.145.SRSkattefri rejsegodtgørelse28-02-07Personlig indkomst + IndkomstarterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.144.SRAfståelse af ejendom i ekspropriationssituation28-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.143.ØLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed26-02-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.142.SRUdlejning af fast ejendom til hospiceformål26-02-07Erhvervsejendomme + Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.141.VLREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten26-02-07Erhvervsmæssig import + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.140.SRTilførsel af aktiver - succession i afskrivningsgrundlag26-02-07SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.139.SROphørspension - kan grænsen for aktiv/passiv virksomhed rykkes?26-02-07Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.138.ØLRDødsbobeskatning - mellemperiode - testatmentsarving efter afkald som legalarving23-02-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.137.SKATBehandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.23-02-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Opgaver og resultaterSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.136.SKATPræcisering af reglerne for fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst23-02-07Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2007.135.ØLRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - grænsegængerregler - Sverige<