Du skal som arving normalt betale retsafgift, når skifteretten udleverer boet. Du kan finde kontonummeret på skifterettens hjemmeside via www.domstol.dk.

Retsafgift

 

 Forudsætninger

 Retsafgift

 Boudlæg
  • Hvis afdøde var under 18 år
  • Hvis der ikke er penge i boet til at betale retsafgift.

0 kr. 

 
  • Hvis boets aktiver overstiger 15.000 kr.

500 kr. 

Udlæg til ægtefælle

-

500 kr. 

Uskiftet bo

-

500 kr. 

Forenklet privat skifte

-

1.000 kr. 

Privat skifte

-

2.500 kr. 

 
  • Hvis den samlede arv overstiger 1 mio. kr.

9.000 kr. 

 
  • Betingelserne for forenklet privat skifte er opfyldt, bortset fra at en arving er repræsenteret ved værge.

1.000 kr. 

Bobestyrerbo

-

2.500 kr. 

 
  • Hvis den samlede arv overstiger 1 mio. kr.

9.000 kr.