Dato for offentliggørelse
09 Sep 2011 10:42
Serienummer
E nr. 101
Resumé

I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter, told mv. Vejledningen er ikke en udtømmende beskrivelse af skatte-, moms-, afgifts- og toldreglerne, men er først og fremmest beregnet til at give dig et overblik.

Hvad er nyt?
-
ISBN-nummer
978-87-7121-220-4