En trekantshandel opstår, når varer sendes direkte fra en leverandør i ét EU-land til den endelige køber i et andet EU-land efter instruktion af en mellemhandler, der bor i et tredje EU-land.

Situation A
Du er en dansk mellemhandler, der køber en vare hos en tysk virksomhed og sælger varen videre til en fransk virksomhed.

Hvis den tyske virksomhed leverer varen direkte til den franske virksomhed, vil der kun være én varebevægelse - nemlig fra den tyske leverandør til den franske køber. Men der vil være to varehandler. En handel (faktura) mellem den tyske leverandør og din virksomhed og en anden handel (faktura) mellem dig og den franske køber. Dette er en trekantshandel og kan illustreres således:På EU-salgsindberetningen anfører du beløbet i kolonnen for trekantshandel med FR (Frankrig) som varemodtager.

Der er ikke tale om trekantshandel, hvis et eller flere af de tre lande er et land uden for EU.

Situation B
Du er igen en dansk mellemhandler, der køber en vare hos en tysk virksomhed og sælger varen videre til en fransk virksomhed.

Den tyske leverandør leverer varen til din virksomhed. Derefter leverer du varen til den franske køber.

Denne situation adskiller sig ikke fra almindelig EU-varehandel og er ikke en trekantshandel. Når varen følger fakturaen, er der ikke tale om en trekantshandel. Dette kan illustreres således:
 

På EU-salgsindberetningen angiver du varesalg til FR (Frankrig) som almindeligt varesalg.

I dit momsregnskab skal du derfor behandle købet fra den tyske leverandør og salget til den franske køber efter de almindelige regler for EU-handel, der er beskrevet i afsnittene om varekøb og varesalg.