Dato for offentliggørelse
12 Mar 2009 14:24
Serienummer
E nr. 41
Resumé

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.

Bemærk, at vejledningen ikke er opdateret med de nye momsregler (EU-momspakken), der træder i kraft den 1. januar 2010. Se i stedet nyhedsbrevet, der beskriver de Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.)

Hvad er nyt?
I afsnittet omkring Listesystemet er den adresse hvortil listeangivelserne skal indsendes, blevet ændret.
ISBN-nummer
978-87-7059-614-5

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter