Da du har overskredet selvangivelsesfristen og skal betale et skattetillæg, kan du ansøge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget. Der skal dog ligge særlige omstændigheder til grund før du kan blive fritaget.

Reglerne administreres meget restriktivt. Du skal blandt andet oplyse, hvilke særlige omstændigheder, du mener, vi bør tage hensyn til og vedlægge relevant dokumentation.

Læs om reglerne for fritagelse af skattetillæg.

1/6
Årsag
Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter