AfgiftssatserAfgiftssatserne er senest ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, der er en del af Skattereformen (Forårspakke 2.0.).

Afgiftssatserne (energiafgiften) reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2010-2015 gælder nedenstående satser, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Tillægsafgift på el fra 2011

Der indføres en tillægsafgift på el med virkning fra 1. januar 2011. Tillægsafgiften bliver en del af elafgiften (elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 4 og § 6, stk. 2, nr. 4).

Elafgiften vil herefter bestå af følgende elementer:

  1. Energiafgift
  2. Elsparebidrag
  3. Eldistributionsbiddrag
  4. Tillægsafgift

Bemærk: Tillægsafgiften indekseres/reguleres ligesom energiafgiften.

Elsparebidrag ændret til energisparebidrag

Ved lov nr. 1516 af 27. december 2009 (Oprettelse af center for Energibesparelser m.v.), § 3, er "elsparebidrag" ændret til "energisparebidrag" med virkning fra den 1. marts 2010. 

Elvarmeafgift 

Afgiftssatser for perioden 2010-2015 forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el (elafgiftslovens § 6, stk. 1):   

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Energiafgift

 øre/kWh

49,9

50,8

51,7

52,6

53,6

54,6

Elsparebidrag

 øre/kWh

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Eldistribu-
tionsbidrag

 øre/kWh

 4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Tillægsafgift

 øre/kWh

 -

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven

 øre/kWh

54,5

61,4

62,4

63,4

64,5

65,6

Afgift af andet forbrug af el

Afgifssatser for perioden 2010-2015 for andet forbrug af el (elafgiftslovens § 6, stk. 2):

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Energiafgift

 øre/kWh

61,3

62,4

63,5

64,7

65,8

67,0

Elsparebidrag

 øre/kWh

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Eldistribu-
tionsbidrag

 øre/kWh

 4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Tillægsafgift

 øre/kWh

 -

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven

 øre/kWh

65,9

73,0

74,2

75,5

76,7

78,0

Tidligere afgiftssatser Tidligere afgiftssatser, se F.3 Bilag.

Løbende leverancer - afgiftsfor-
højelser
For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden starter før og slutter efter en satsændring, anvendes de forhøjede satser på så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for satsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der foretages afrunding af den brøkdel af leverancen, hvorefter fordelingen skal foretages.