Du kan som hovedregel medregne momsen af de forskellige indkøb til købsmomsen, hvis købene vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser. Det betyder, at du kun kan fratrække en del af momsen (delvis fradragsret), hvis du køber varer eller ydelser, der ikke kun vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Disse regler er beskrevet i afsnittet Delvis fradragsret for købsmoms.