Dato for offentliggørelse
03 Mar 2016 12:50
Serienummer
P nr. 31
Resumé

Vejledningen henvender sig til fysiske og juridiske personer (person/selskab), der er eller bliver skattepligtige til Danmark af visse finansielle dispositioner i udlandet.

Vejledningen beskriver gældende regler om den erklæring, der skal afgives til SKAT, når du har konto, depot, livs- eller pensionsforsikring, syge- eller ulykkesforsikring, pensionsordning i udlandet eller giver en gave til en person i udlandet.

Hvad er nyt?

Vejledningen er ændret som følge af lovændringer

ISBN-nummer
978-87-93417-29-8

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter