Dato for offentliggørelse
21 Jul 2011 15:04
Serienummer
E nr. 231
Resumé

Det gamle Listesystem er blevet moderniseret og har fået et nyt navn: EU-salg uden moms

Fra juli 2011 indberettes oplysninger om EU-salg uden moms månedsvist - der er en særlig regel for, at man kan indberette kvartalsvist - læs mere om reglerne i vejledningen og i BEK nr. 274.

Ansøgning om kvartalsvis indberetningsperiode sker online fra 4. kvt. 2011 - indtil da beder vi virksomheder om at indberette kvartalsvist ved at indberette for juli, august og september i september-indberetningsperiode, hvis virksomheden opfylder kravet iht. BEK nr. 274.

Der kan indberettes ved at taste manuelt eller via filoverførsel i formaterne kommasepareret, semikolonsepareret og xml.

Hvad er nyt?

Det gamle Listesystem afløses af et nyt system, som vi kalder EU-salg uden moms. Fra juli 2011 indberettes oplysninger om EU-salg uden moms månedligt.

ISBN-nummer
978-87-7121-187-0
Pdf-udgave
E231_ver1_1.pdf