Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.6 om Formidlingsydelser ML § 34, stk. 1, nr. 17.