Nr. 8 omfatter de ydelser, der leveres af formidlere, som handler i andres navn og for andres regning, når formidlerens virksomhed vedrører levering af ydelser, som er omhandlet i § 18, stk. 1.

Der henvises til E.3.8 med hensyn til, hvad der forstås ved formidlere, som handler i andres navn og for andres regning.