Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2007.876.VLRVirksomhedsophør - afskrivninger - driftsmidler og bygninger09-11-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Afskrivninger og fradrag + Ophør af virksomhedDom
SKM2007.864.VLRStutteri - udlejning - hestebokse til samlever - ikke erhvervsmæssig22-10-07Virksomheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.809.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær samt bestyrelsesformand og medarbejder - ulønnet - fornøden kontrol - bevisbyrde17-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.759.VLRFradrag renteudgifter - dokumentation - studielån - forventningsprincip - morarenter - erstatningskrav - domstolsprøvelse11-10-07Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.729.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - salg af stjålne entreprenørmaskiner - hæleri08-01-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.720.VLRFradrag - driftsomkostninger - selskab21-09-07Fradrag og afskrivninger + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserDom
SKM2007.719.VLRMaskeret udlodning - udgiftsbilag - identificering af modtager20-09-07Personlig indkomstDom
SKM2007.663.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsidesætteligt regnskab - negativt privatforbrug - familielån04-09-07Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.637.VLRFinansiel kontrakt - købepligt - vederlag28-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.633.VLRVærdiansættelse - varelager - brugte biler20-08-07VirksomhederDom
SKM2007.586.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning05-03-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.585.VLRStraffesag - vægtafgift af traktorer - maskinstation28-08-06Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafDom
SKM2007.583.VLRStraffesag - momssvig - udstedelse af fakturaer - urigtigt indhold - grov tilsidesættelse af bogføringspligter29-05-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.562.VLRGodtgørelse af energiafgift - campingplads - udendørs badeland - skønsmæssig opgørelse06-08-07Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + FradragDom
SKM2007.560.VLRFradrag for rejseudgifter - afstand - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted03-07-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.550.VLRSyn og skøn - motorsportsvirksomhed - formulering af tema06-07-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.542.VLRIndkomstforhøjelse - depositum for arbejdsopgave - lån - salg af kontorinventar06-07-07Personlig indkomstDom
SKM2007.538.VLRFri bil - specialindrettet værkstedsvogn29-06-07Personlig indkomstDom
SKM2007.534.VLRDriftsomkostninger - løn - bonus til direktører - salg af selskab28-06-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.526.VLRSambeskatning - underskud - ejerkrav - køberet26-06-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.525.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab29-06-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.524.VLRAndelsbeskatning af aktieselskab - krav til vedtægterne - fradrag for bonus til aktionærerne25-06-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.522.VLRBil til rådighed - kørselsregnskab15-06-07Personlig indkomstDom
SKM2007.520.VLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - kautionsforpligtigelse - indkomstår19-06-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.519.VLRRetssag - civilproces - nyt anbringende18-01-07Om kommunikation og information samt kampagner + KøbKendelse
SKM2007.517.VLRHobbylandbrug - forpagtning - interesseforbundne parter26-06-07Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + ErhvervsejendommeDom
SKM2007.498.VLRBilhandler - momsfrie leverancer - andre EU-lande - 3.-lande - brugtmomsordningen - interessefællesskab21-06-07Eksport og proviantering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2007.444.VLRUdeholdt lønindtægt - montør - bevisbyrde24-05-07Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstDom
SKM2007.414.VLRModregning via udlæg - kravets gensidighed03-05-07Udlæg + Modregning og transportDom
SKM2007.403.VLRGrænsehandel med både - momsmæssigt beskatningssted24-05-07Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
SKM2007.401.VLRStraffesag - registreringsafgift - pro forma adresse - svensk indregistrerede køretøjer24-01-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + StrafDom
SKM2007.394.VLRMineralolie - bunkering - afgiftsfri udlevering22-05-07Energi og kuldioxid + MomspligtDom
SKM2007.388.VLRFradragsret - tab på fordring07-05-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.375.VLRFuld skattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - modtagelse af beløb15-05-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.361.VLRStraffesag - skatteunddragelse - momsunddragelse - indsætninger på bankkonti - rette indkomstår - udeholdt omsætning07-11-06Virksomheder + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + StrafDom
SKM2007.360.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed - A-indkomst uden indeholdelse af A-skat14-09-06Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + StrafDom
SKM2007.359.VLRStraffesag - momsunddragelse - uregistreret - entreprenørvirksomheder26-06-06Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + StrafDom
SKM2007.349.VLRBeskatning af fri bil - hovedanpartshaver og bestyrelsesmedlem - rådighed - konkret bevisvurdering - ikke ført kørebog16-05-07Personlig indkomstDom
SKM2007.345.VLRNegativt privatforbrug - skønsmæssige indkomstforhøjelser08-05-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.344.VLRRette anpartshavere01-05-07SelskabsbeskatningDom
SKM2007.342.VLRSkatteproces - driftsomkostninger01-05-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
SKM2007.314.VLREjendomsavance - næring - ferieprojekt - første anskaffelse15-03-07Køb + Erhvervsejendomme + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.275.VLRForrentning - tilbagebetalingskrav - skoler - delvis forældelse04-04-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2007.271.VLRRette indkomstmodtager - aktieavancer - skattepligtigt tilskud - dobbeltbeskatning16-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.263.VLRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - hæftelse for momskrav - afgørelsens gyldighed19-03-07Straf + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.244.VLROmkostningsgodtgørelse - honorarstørrelse - syn og skøn09-02-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.216.VLROverdragelse af bil - selskab til hovedaktionær - værdiansættelse02-03-07Personlig indkomstDom
SKM2007.215.VLRA eller B indkomst - udenlandske sprængningseksperter - ikke indeholdt A-skat mv - hæftelse - forsømmelighed28-02-07Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2007.206.VLRPersonlig indkomst - skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrug08-03-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.190.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse - selvfinansiering07-02-07Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2007.150.VLRSkatteproces - udsættelse civil skattesag - afgørelse straffesag - ikke samme underliggende forhold08-02-07Om kommunikation og information samt kampagner + Straf + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2007.141.VLREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten19-04-06Erhvervsmæssig import + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2007.130.VLRIndkomstansættelse - tilsidesættelse af regnskab - konkret gennemgang af bogføring - ikke åbenbar urimelig07-02-07Kontrolbestemmelser + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.125.VLRHoldingselskabs fradragsret - rådgiveromkostninger - aktionærernes interesse06-02-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + FradragDom
SKM2007.92.VLRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demonstrationer og workshops24-01-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.78.VLRSkattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte11-01-07Personlig indkomstDom
SKM2007.75.VLRDobbeltbeskatning - Tyskland - lempelsesmetode - lønindtægt - social sikring18-01-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2007.64.VLRUdlejning af ejerlejlighed - skønsmæssig fastsættelse af lejeindtægt - massageklinik12-01-07Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.55.VLREjendomsvurdering - grundværdi10-01-07Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
SKM2007.48.VLRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning20-12-06Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.44.VLREkstraordinær genoptagelse14-12-06Fradrag og afskrivninger + Indberetning, regulering og efterangivelse + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.34.VLREjendomsavance - erstatning for rådighedsbegrænsning - vådområdeprojekt14-12-06Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning + EkspropriationDom
SKM2007.33.VLRSkatteproces - søgsmålsfrist - fristoverskridelse10-01-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.22.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - lov - regler før lov 434 af 26.juni 1998 - stuehus28-11-06Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeDom
SKM2007.18.VLRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk registreret personbil07-06-06Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + StrafDom