SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.558.VLRStraf – momssvig – kildeskat - strafegnet12-11-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.516.VLRFradrag - underskud i virksomhed - udlejning af fly - beskatning - beløb overført fra udlandet11-10-18Personlig indkomst + Arv og gaver + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.480.VLRMomspligt – parkeringsafgifter/kontrolafgifter privatejede parkeringsanlæg20-09-18Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.437.VLRNordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – fiskefartøj – lempelse – forventningsprincip22-08-18Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.410.VLRHotel- og restaurationsvirksomhed - reguleringer af momstilsvar og diverse afgiftstilsvar09-08-18Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.407.VLRSkattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse – nye spørgsmål09-08-18Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.387.VLRStraf – momssvig – tiltalens formulering – grov uagtsomhed31-07-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.351.VLRToldkodeks – hæftelse for told og importmoms – varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU03-07-18Erhvervsmæssig importDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.339.VLRGældseftergivelse – periodisering - frivillig akkord - underskudsbegrænsning29-06-18VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.337.VLRFri bil – direktør og hovedanpartshaver – specialindrettet køretøj - privatbenyttelsesafgift – bevisbyrde – grafologisk skønserklæring29-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.326.VLRDirekte følge – ekstraordinær genoptagelse - bank - lønsumsafgiftstilsvar28-06-18VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.321.VLRSkønsmæssigt fastsat vederlag for udført arbejde28-06-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.320.VLRStraf – skattesvig – aktieavance - veksel27-06-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.252.VLRStraf – momssvig – strafudmåling – dokumentfalsk – fælles - og tillægsstraf06-06-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.218.VLRStraf - dokumentfalsk - momssvig14-05-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.194.VLRInddrivelse - fordring - udenlandsk myndighed02-05-18International inddrivelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.193.VLRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg02-05-18Andet om momsKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.157.VLRRentebegrænsning – valutaterminsforretning – bevisbyrde – lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft12-04-18SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.131.VLRAktindsigt – partsstatus04-04-18Når man ønsker aktindsigtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.66.VLRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i Danmark12-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.46.VLRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse29-01-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.40.VLRFri bil - hovedaktionærs rådighed - formodning for privat rådighed beskatningsgrundlag ved privat rådighed23-01-18Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.38.VLRStraf - skattesvig - frifindelse - forskningsmidler - ingen selvangivelsespligt - selvinkriminering19-01-18StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.5.VLRAffaldsvarmeafgift - fyring i kombination med gas08-01-18MiljøafgifterDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter