SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2003.591.TSSBeregningsgrundlag for værdiansættelsen af fri helårsbolig for hovedaktionærer, og direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, samt på fri sommerbolig generelt23-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.582.TSSDen finansielle sektor - Metoder til foreløbig opgørelse af delvis fradragsret for købsmoms18-12-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.564.TSSAmortisationsrenten for 2004 - rateopsparing17-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.563.TSSDen momsmæssige behandling af ejendomsadministrators levering af viceværtydelser16-12-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.562.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer15-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.561.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer15-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.560.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer15-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.510.TSSAM-bidrag af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende19-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.508.TSSArbejdsmarkedsbidrag - social sikring - Serbien og Montenegro18-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.485.TSSMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift10-11-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.481.TSSSkattefri aktieombytning - Navision A/S - Microsoft Corporation07-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.475.TSSSociale bidrag til Frankrig04-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.472.TSSRefusion af registreringsafgift - afskrivningssaldo28-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + AfgifterMeddelelse
SKM2003.471.TSSFusion af amerikanske selskaber, Compaq Computer Corporation og Hewlett-Packard Company - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden28-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.469.TSSFusion - Bcom3 Group Inc. og Publicis S.A. - delvis tilladelse til succession på aktionærsiden27-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.460.TSSMoms af hjemmehjælpsydelser16-10-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.459.TSSMoms - fradragsret - sponsorkontrakter - fodboldbilletter anvendt til konkurrencer16-10-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.456.TSSGlødelampeafgift - spørgsmål om beregningen af halogenpærers størrelse14-10-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.398.TSSLønsumsafgift - overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed - goodwill - TSS-cirkulære 2003-18 23-09-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.387.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven18-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.359.TSSOphørsspaltning - holdingselskab - ikke skatteundgåelse eller skatteunddragelse10-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.358.TSSRettelser til TSS-cirkulære 2003-2305-09-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.354.TSSMoms - præmier for ammekøer samt salg og udlejning af præmierettigheder21-08-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.353.TSSDispensationer - procedure ved salg af aktier til det udstedende selskab19-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.339.TSSMomsfritagelse - velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med aktiviteter - Dansk Kennelklub (DKK)18-07-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.329.TSSKantinemoms opgjort efter den såkaldt forenklede metode - genoptagelse af afgørelser11-07-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.328.TSSMoms - tilladelse til sektorisk opdeling af udlejningsejendomme11-07-03Moms og lønsumsafgiftAfgørelse
SKM2003.323.TSSDatakommunikation via mobiltelefon08-07-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.322.TSSRepræsentation - bespisning m.m. af forretningsforbindelser i virksomheden08-07-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.306.TSSKommentar til Landsskatterettens kendelse af 25. marts 2003, SKM2003.170.LSR - begrebet "for arrangørens regning og risiko"01-07-03Moms og lønsumsafgiftKommentar
SKM2003.294.TSSFiskeres fradrag efter rejsereglerne26-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.280.TSSForrentning af visse tilbagebetalingsbeløb på Skatteministeriets område24-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterMeddelelse
SKM2003.271.TSSDen momsmæssige behandling af tilbagediskonterede, fremtidige leasingydelser ved misligholdelse og ophør før aftalens udløb i øvrigt23-06-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.270.TSSDen momsmæssige behandling af fodpleje20-06-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.263.TSSGuideline for administration af momslovens bestemmelser om elektroniske ydelser19-06-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.261.TSSFusion af amerikanske selskaber, Pharmacia Corporation og Pfizer Inc., - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden19-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.254.TSSMomsfritagelse - velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter - Lions Club13-06-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.203.TSSSpiritusafgift mv. - afgiftsnedsættelser pr. 1 oktober 200314-05-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.202.TSSGodtgørelse af kuldioxidafgift vedrørende proceslistens pkt. 413-05-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.201.TSSPersontransport til og fra en boreplatform12-05-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.199.TSSSpildevandsafgift - opgørelse af udledt spildevandsmængde12-05-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.188.TSSGodtgørelse af kvælstofafgift02-05-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.180.TSSSkattefri ophørsspaltning efter forudgående fusion - skatteundgåelse24-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.159.TSSFarvning af gas- og dieselolier og petroleum09-04-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.151.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - last- og varebiler - ændring af målekrav01-04-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.150.TSSMoms - skolers taxametertilskud fra staten - opgørelse af delvis fradragsret - tilbagebetaling - forældelse01-04-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.148.TSSGrundlaget for beregning af straksfradrag af ombygnings- og forbedringsudgifter28-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.136.TSSKantinemoms - outsourcing af kantinedriften25-03-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.135.TSSEjendomsværdibeskatning for medarbejdere ved diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer20-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.133.TSSTaxivognmænds momspligt20-03-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.129.TSSSkattefri anpartsombytning med efterfølgende nytegning fra tredjemand14-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.118.TSSSkattefri aktieombytning umiddelbart efterfulgt af ophørsspaltning10-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.102.TSSOphørsspaltning - holdingselskab10-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.101.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - landsskatteretskendelser - mindstebeskatningspris05-03-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.99.TSSGebyrer for vandindvindingstilladelser - ændret praksis27-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.97.TSSRettelse til Ligningsvejledningen 2002, Beskatning ved dødsfald, B.B.2.3.3.226-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.77.TSSFratrædelsesgodtgørelse21-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.74.TSSTilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter (pool og billard, squash, tennis, gokart og golf)20-02-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.73.TSSMomspligt for epilering og øvrige kosmetiske behandlinger18-02-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.67.TSSDatakommunikationsforbindelser17-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.65.TSSMomspligt for epilering17-02-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.63.TSSForældelsesfristen for krav på godtgørelse af tidligere indbetalte energiafgifter14-02-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.59.TSSGodtgørelse af energiafgifter i forbindelse med rutekørsel11-02-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.58.TSSMoms ved leasing af motorkøretøjer og brændstofadministration11-02-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.21.TSSAfgiftsfritagelse af brændstof, der indføres fra udlandet i erhvervskøretøjers tanke21-01-03AfgifterMeddelelse
SKM2003.20.TSSMoms - skolers taxametertilskud fra staten - opgørelse af delvis fradragsret - tilbagebetaling - forældelse20-01-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.19.TSSMoms - velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger - levering af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter16-01-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.17.TSSSkattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning af det ved aktieombytningen etablerede holdingselskab14-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2003.14.TSSMomsregistrering for blindes salg af varer og ydelser14-01-03Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
SKM2003.10.TSSAmortisationsrenten for 2003 - rateopsparing08-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
SKM2003.1.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer02-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter