Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)08-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektion12-10-17Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring21-12-17Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed21-12-17Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler04-01-18MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklub04-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som løn18-12-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelser19-12-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhed14-12-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri09-10-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport27-11-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte11-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt07-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter07-12-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække13-12-17TonnageskatAfgørelse