SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2019.245.LSRForhøjelse af momstilsvar02-05-19FradragAfgørelse
SKM2019.243.LSRErhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævning02-05-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2019.242.LSROmberegnede grundværdier02-05-19EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2019.241.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - Forældelse02-05-19Modregning og transportAfgørelse
SKM2019.240.LSRAndelsboligforening – Renteswap - Lagerprincippet02-05-19Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2019.220.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet12-04-19Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2019.219.LSRAnvendelse af køretøj i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne12-04-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2019.218.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering afvist - Klageberettigelse12-04-19Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2019.217.LSRTinglysningsafgift – Berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver12-04-19TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2019.209.LSRReklameudgifter med fuld fradragsret - Dagsarrangement10-04-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.207.LSRTransfer pricing – Overdragelse af immaterielle aktiver09-04-19Transfer pricingAfgørelse
SKM2019.205.LSRMoms – Salg af lejligheder09-04-19ByggeriAfgørelse
SKM2019.204.LSRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ ratepension – unoterede aktier – ferieboliger09-04-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2019.203.LSRBeskatning af hæderspriser09-04-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.202.LSROmperiodisering af personlig indkomst09-04-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.201.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A – Afbrydelse af udlandsophold09-04-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.177.LSREfteropkrævning af moms26-03-19MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2019.173.LSRAfgiftspligtig virksomhed ved drift af fælleskøkken25-03-19MomspligtAfgørelse
SKM2019.170.LSRChokolade- og sukkervareafgift – Solidarisk hæftelse med leverandør25-03-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-19MomspligtAfgørelse
SKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-19SalgAfgørelse
SKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-19EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-19ForældelseAfgørelse
SKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-19Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
SKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-19EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-19Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-19Personlig indkomstAfgørelse
SKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-19Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-19Fradrag og afskrivningerAfgørelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter