SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-19Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-19Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-19VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-19Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-19EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter