Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2007.875.BRSkatteansættelse - genoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål12-11-07Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.872.BRAftalepart - investeringer - finansielle kontrakter - bolig - ejendomsavance - parcelhusreglen23-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2007.826.BRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted - stor afstand30-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.825.BRBrugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning - personbiler26-10-07Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2007.824.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab23-10-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.823.BRFødselsdagsreception - repræsentation - reklame - udlodning19-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.822.BRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed19-10-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.811.BRRevisorbistand - skattesag - 1. instans - løn under uddannelse - hovedaktionærens datter24-10-07Fradrag og afskrivninger + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.810.BRGenoptagelse - skatteansættelser - betingelser24-10-07Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.798.BRMenneskerettigheder - lang behandlingstid - forældelse - erstatning23-10-07Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseDom
SKM2007.769.BRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning10-10-07Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.749.BRUdlæg - tyske indregistrerede biler - ejendomsret18-09-07UdlægKendelse
SKM2007.721.BRSyn og skøn - vurdering - fast ejendom - fremlæggelse - ensidigt indhentet vurdering22-12-06Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.715.BRSyn og skøn - skønstema - relevans af spørgsmål27-06-07Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.710.BRFuld skattepligt - bopæl - livsinteresser01-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.659.BRSkønsmæssig ansættelse - pizzeria - tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget - svind12-09-07Straf + Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momspligt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2007.634.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - beregningsmæssig fejl27-08-07Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.631.BRSkatteproces - fradrag erhvervsmæssig kørsel - ugyldighed - manglende begrundelse - konkret væsentlighed30-08-07Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereDom
SKM2007.565.BRSyn og skøn i skattesag - valg af institution - forslag om syns- og skønsmand12-07-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.552.BRPeriodisering - branderstatning - fast administrativ praksis18-07-07Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2007.551.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse25-07-07Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2007.549.BRSagsakter - syn- og skønsmand04-07-07Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.545.BRAdministrativ rekurs - manglende udnyttelse - partsbegrebet19-06-07Modregning og transportDom
SKM2007.543.BRSkønsmæssig forhøjelse - familielån - sikkerhedsstillelse10-07-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.395.BRSyn og skøn - værdifastsættelse af aktier - tilladelse til yderligere spørgsmål31-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2007.260.BRNægtelse af registrering - dokumentation for sikkerhed - fogedforbud - justifikationssag28-02-07Straf + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.154.BRAM-bidrag - udstationering - ikke praksisændring31-01-07Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom