SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.170.BRSkønsmæssig ansættelse – lønindkomst – maskeret udlodning06-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.165.BRSkønsmæssig forhøjelse – indsætninger på konto16-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.161.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende13-04-18Personlig indkomstDom
SKM2018.158.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdien13-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.137.BRSagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgift05-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.136.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlæg05-04-18Når man vil klageDom
SKM2018.134.BRSagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdi05-04-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.133.BREjendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglen05-04-18EjendomsavancebeskatningDom
SKM2018.115.BRSkattepligtig indkomst – gevinster ved backgammon – administrativ praksis20-03-18Personlig indkomstDom
SKM2018.106.BRStraf – skattesvig - momssvig12-03-18StrafDom
SKM2018.94.BRDokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitet06-03-18Personlig indkomstDom
SKM2018.88.BRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse26-02-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning16-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning13-02-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi12-02-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør09-02-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering09-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget06-02-18Energi og kuldioxidDom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder06-02-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler02-02-18Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne01-02-18Personlig indkomstDom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift31-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret31-01-18StrafDom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler29-01-18Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån29-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed26-01-18SelskabsbeskatningDom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse22-01-18StrafDom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg17-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder15-01-18Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom15-01-18StrafDom
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje15-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift02-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi02-01-18Personlig indkomstDom