Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.622.SKATUdtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignal01-11-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2017.562.SKATGenoptagelse - Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler - styresignal26-09-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.553.SKATStyresignal om omlægning af indkomstår19-09-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.541.SKATMoms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - styresignal11-09-17FradragStyresignal
SKM2017.538.SKATGenoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignal06-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2017.537.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - præcisering - styresignal05-09-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.486.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner vedrørende betalinger og overførsler - styresignal09-08-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.438.SKATNy denatureringsprocedure til fuldstændig denaturering af alkohol – styresignal11-07-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.437.SKATStyresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere03-07-17Andet om momsStyresignal
SKM2017.424.SKATStyresignal - skatteaftale - Øresund31-05-17Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstStyresignal
SKM2017.420.SKATPraksisændring - Momsfritagelse af levering af blod fra mennesker - styresignal26-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.415.SKATPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal22-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2017.412.SKATGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve – styresignal20-06-17TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2017.402.SKATStyresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån16-06-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2017.399.SKATStyresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året15-06-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2017.393.SKATUbenyttede hensættelser efter fondsbeskatningsloven - styresignal06-06-17SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2017.392.SKATGenoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal06-06-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.388.SKATStyresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien02-06-17EjendomsvurderingStyresignal
SKM2017.348.SKATPraksisændring for afdragsordninger vedrørende "kioskbøder" - styresignal09-05-17Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2017.255.SKATGenoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignal05-04-17Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2017.231.SKATÆndring af SKM2015.119.SKAT - Realkreditinstitutter, der deltager i en fællesregistrering - Delvis fradragsret og opgørelse af den momsfrie omsætning - styresignal30-03-17Fradrag + MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.148.SKATOphør af administrativ toldordning for luftfragt, der transporteres ad landevej - styresignal07-03-17Forsendelse og transiteringStyresignal
SKM2017.102.SKATMasse, chokoladeafgiftsloven - styresignal20-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2017.78.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberegning af brugte biler, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder - styresignal07-02-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2017.71.SKATTransaktionsværdi af varer som sælges fra toldoplag mv. efter at være bragt ind i EU's toldområde - styresignal02-06-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2017.57.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - styresignal26-01-17Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2017.41.SKATGSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal18-01-17OprindelseStyresignal
SKM2017.27.SKATMoms på salg af byggegrunde - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.26.SKATMoms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal16-01-17MomsgrundlagStyresignal
SKM2017.11.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 105-01-17Fradrag og afskrivningerStyresignal