SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.521.SKTSTØkonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal16-10-18FradragStyresignal
SKM2018.414.SKTSTStyresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser13-08-18Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2018.350.SKTSTAktindsigt i interne dokumenter - styresignal03-07-18Generelt om SkatteministerietStyresignal
SKM2018.348.SKTSTStyresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler – Styresignal02-07-18OrganisationStyresignal
SKM2018.302.SKATMoms i forbindelse med privatpersoners import af varer via andre EU-lande - styresignal27-06-18Momsgrundlag + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2018.227.SKATGenoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignal16-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2018.188.SKATÆndring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord - styresignal30-04-18Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
SKM2018.185.SKATPraksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10 - styresignal26-04-18Virksomheder + Personlig indkomstStyresignal
SKM2018.163.SKATRestanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal16-04-18Lønindeholdelse + ForældelseStyresignal
SKM2018.150.SKATGløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignal10-04-18Tarifering + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2018.117.SKATGenoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - styresignal21-03-18Udenlandsk indkomstStyresignal

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter