Ved arbejde i udlandet kan der indrømmes fradrag for udgifter til kost og logi, befordring, fagligt kontingent, A-kassebidrag og efterlønsbidrag Hvad angår fradragenes behandling ved skatteberegningen henvises til afsnit D.C.3.
 
Arbejdsgivernes ElevrefusionVedrørende spørgsmålet om, hvorvidt diverse tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med elevers praktikophold i udlandet kan anses for indkomst optjent i udlandet, og dermed kan indgå i beregningerne for fradrag ved arbejde i udlandet, henvises til TfS 1999, 584.