Visse ordninger er hverken omfattet af afsnit I, II eller II A. Fradrag for præmier til sådanne ordninger beskatningsreglerne for udbetaling fra sådanne ordninger må derfor søges i andre regler end pensionsbeskatningslovens. Dette gælder syge- og ulykkesforsikringer, hvor forsikrede er en fra ejeren forskellig person, jf. modsætningsvis  PBL § 53 A, stk. 1, nr. 5  og nedenfor afsnit A.C.2.1.1, samt visse livsforsikringer, jf. nedenfor afsnit A.C.2.1.2. Til den gruppe må formentlig også henregnes ordninger oprettet i udlandet, men hvortil præmier/bidrag kan fradrages efter bestemmelserne i en jf. nedenfor afsnit A.C.2.1.3.