Pressefunktion og pressemeddelelser

Alle pressehenvendelser besvares via SKATs pressefunktion.

Hvis du henvender dig som borger eller virksomhed, skal du ringe på 72 22 18 18. Du kan kontakte pressefunktionen på 72 37 09 00 eller på presse@skat.dk.

Følg os på twitter, hvor vi er: @Skat_DK.

Drejer det sig om opfølgning på en igangværende forespørgsel, anbefaler vi, at du sender en mail til den pressemedarbejder, du tidligere har haft kontakt med om henvendelsen.

Pressefunktionen består af:

 

Pressehenvendelser om lovgivning, ministerbetjening og koncernstyring, skal rettes til pressefunktionen i Skatteministeriets departement på 72 22 23 24 eller presse@skm.dk.

Hvis du som journalist søger aktindsigt

Vil du som journalist bede om aktindsigt, skal du sende din anmodning til juraaktindsigt@skat.dk. Hvis du har brug for hjælp til at afgrænse og præcisere din aktindsigt, kan du kontakte pressefunktionen.

Det kan du forvente af os

Som journalist kan du forvente, at pressefunktionen kan hjælpe dig med oplysninger, vejledning og med at komme i kontakt med den relevante talsperson, som kan udtale sig.

Pressefunktionens målsætning er at svare så hurtigt som muligt.

SKAT ønsker at have en åben dialog med offentligheden i bredeste forstand. Vi er bevidste om, at vi løfter en vigtig samfundsopgave, og at offentligheden har en berettiget interesse i at få oplysninger om SKATs virksomhed og den måde, vi løser opgaven med skatteinddrivelse på.

Tavshedspligt

SKAT er underlagt tavshedspligt, og må ikke udtale sig om personer, virksomheder eller konkrete sager eller på nogen måde videregive oplysninger om dem. Tavshedspligten indebærer også, at vi ikke kan be- eller afkræfte, om vi har en konkret sag under behandling.

Du kan finde flere informationer om SKATs arbejde i vores åbenhedsbibliotek, hvor vi løbende lægger rapporter, undersøgelser, faktaark og strategier ud for SKATs arbejde.