Hvordan du bliver beskattet, når du sælger investeringsforeningsbeviser, afhænger af, hvilken type investeringsforening, der er tale om. Investeringsforeningen oplyser dig normalt om, hvilken type den tilhører.

Der findes følgende typer investeringsforeninger:

  • investeringsforeninger, der er udloddende og helt eller delvist obligationsbaserede
  • investeringsforeninger, der er udloddende og udelukkende aktiebaserede
  • investeringsforeninger, der er akkumulerende.

Alle investeringsforeningsbeviser, der kan sælges, behandles som børsnoterede investeringsforeningsbeviser. Det vil sige, at du kan modregne tab i de tilfælde, hvor der gælder de samme regler for investeringsforeningsbeviser som for almindelige aktier.

Investeringsforeningsbeviser i investeringsforeninger, der er udloddende og helt eller delvist obligationsbaserede
Du skal betale skat af din gevinst, når du sælger denne type investeringsforeningsbeviser.

Du kan kun trække tab fra, hvis investeringsforeningen udelukkende investerer i fordringer i fremmed valuta.

Gevinst eller tab medregnes i din kapitalindkomst.

Investeringsforeningsbeviser i investeringsforeninger, der er udloddende og udelukkende aktiebaserede
Investeringsforeningen kan efter nærmere regler vælge, om beskatningen af gevinster og tab ved salg skal ske efter samme regler som for almindelige aktier, eller om gevinster skal behandles efter reglerne for investeringsforeningsbeviser i investeringsforeninger, der er udloddende og helt eller delvist obligationsbaserede. I sidstnævnte tilfælde kan du ikke trække tab fra.

Investeringsforeningsbeviser i investeringsforeninger, der er akkumulerende
Når du sælger denne type investeringsforeningsbeviser, bliver du beskattet af dine gevinster og tab efter samme regler som for almindelige aktier, medmindre investeringsbeviset er udstedt af et investeringsselskab.

Der gælder særlige regler for investeringsforeningsbeviser og aktier mv. i investeringsselskaber.