De nye regler gælder fra og med den 1. januar 2006.

Efter de nye regler skal du altid betale skat af din gevinst, når du sælger almindelige aktier (både børsnoterede og unoterede aktier). Gevinsten beskattes som aktieindkomst.

Hvis du taber på at sælge unoterede aktier, kan du trække tabet fra i aktieindkomsten.

Sælger du børsnoterede aktier, kan du kun trække et evt. tab fra i den samlede sum af:

  • aktieudbytter fra børsnoterede aktier
  • gevinster fra børsnoterede aktier.

Den hidtidige 3-års ejertidsregel og 100.000 kr.s grænsen for små beholdninger af børsnoterede aktier er ophævet.

Der er etableret en overgangsordning, der går ud på, at du ikke skal betale skat af gevinster på din beholdning af børsnoterede aktier, hvis beholdningens værdi er højst 136.600 kr. den 31. december 2005, og hvis du først sælger aktierne, når du har ejet dem i mindst 3 år.

Overgangsordningen gælder uden tidsbegrænsning.