Handicappede og kronisk syge, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det ekstra fradrag.

Det er en konkret vurdering, om du opfylder betingelserne for det ekstra fradrag. Skattestyrelsen vil eventuelt bede om oplysninger om dit handicap eller din kroniske sygdom, fx en udtalelse fra læge eller speciallæge.

Fradraget beregnes enten med de faktiske udgifter eller med Skatterådets takster. Du kan kun få fradrag for de faktiske dage med befordring. Du kan altså ikke få fradrag for fx sygedage, feriedage eller hjemmearbejdsdage.

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 54

Skriv dit fradrag på forskudsopgørelsen, felt 419

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter