Handicappede og kronisk syge, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det ekstra fradrag.

Det er en konkret vurdering, om du opfylder betingelserne for det ekstra fradrag. Skattestyrelsen vil eventuelt bede om oplysninger om dit handicap eller din kroniske sygdom, fx en udtalelse fra læge eller speciallæge.

Fradraget beregnes enten med de faktiske udgifter eller med Skatterådets takster. Du kan kun få fradrag for de faktiske dage med befordring. Du kan altså ikke få fradrag for fx sygedage, feriedage eller hjemmearbejdsdage.

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 54

Skriv dit fradrag på forskudsopgørelsen, felt 419

Der er et bundfradrag på 2.000 kr., når fradraget beregnes med Skatterådets takster. Hvis der findes offentlig transport, og udgiften til billigste offentlige transport er under 2.000 kr., er bundfradraget i stedet udgiften til billigste offentlige transport. Du får også fradrag for de første 24 km pr. dag.

Eksempel uden offentlig transport

Du kører 6.000 kilometer mellem hjem og arbejde om året. Der findes ikke offentlig transport. Der er en bundgrænse på 2.000 kr., som du ikke kan få fradrag for. Satsen for erhvervsmæssig kørsel er 3,44 kr. pr. kilometer i 2021 (3,52 kr. i 2020).

Dit fradrag i 2020 bliver:

6.000 km x 3,52 kr.=

21.120 kr.

Bundgrænse

  2.000 kr.

Fradrag i alt

19.120 kr.

Eksempel med offentlig transport

Du kører 6.000 kilometer mellem hjem og arbejde om året. Kørsel med offentlig transport koster 1.800 kr. Satsen for erhvervsmæssig kørsel er 3,44 kr. pr. kilometer i 2021 (3,52 kr. i 2020).

Dit fradrag i 2020 bliver:

6.000 km x 3,52 kr.=

21.120 kr.

Bundgrænse

  1.800 kr.

Fradrag i alt

19.320 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.